Skip til hoved indholdet

Høreomsorg

Høreomsorgen varetages af social- og sundhedspersonalet i Kolding Kommune. Social- og sundhedspersonalet kan give vejledning og støtte til:

 • Almindelig vedligeholdelse og betjening af høreapparatet.
 • Kontakt til Hørekonsulenten.
 • Bestilling af batterier og slanger.

Hvis du ikke er i kontakt med social- og sundhedspersonalet, kan du få vejledning og støtte efter nærmere aftale med:

Aktivitetscenter Olivenhaven
Munkevænget 10, 6000 Kolding

Telefon 76 32 56 80 - mandag til fredag kl. 10.00 til 15.00.

Ved CSV i Kolding er der ansat hørekonsulenter, der yder en række tilbud til borgere med hørevanskeligheder.

Det kan eksempelvis handle om reparation af høreapparat, undervisning i brug af høreapparater eller udredning af behovet for andre typer af hørehjælpemidler.

Derudover er der også tilbud til borgere med tinnitus, lydfølsomhed og efter CI-operation.

Tilbuddene er gratis for borgere i Kolding Kommune.

Henvendelse

Du kan kontakte hørekonsulenterne i telefontiden mandag til torsdag kl. 08.30 - 09.50 på
tlf.: 79 79 29 99

Alternativt kan du møde op i den åbne træffetid hver mandag og onsdag kl. 10.00 - 11.00 på Skovvejen 1A, 6000 Kolding. Her er der ikke behov for forudgående aftale.

I træffetiden kan vi vurdere behovet for en evt. yderligere indsats hos os. I nogle tilfælde kan vi løse problemet i træffetiden.

Høreklinikken kan iværksætte en undersøgelse af behovet for høreapparat efter henvisning fra ørelæge. Hvis du tidligere har fået udleveret et høreapparat fra høreklinikken, behøver du ikke en ny henvisning fra ørelægen.

Høreklinikken kan desuden tage mål og få fremstillet det høreapparat, som du finder bedst egnet og billigst.

Regionen yder tilskud til dette uden egenbetaling for ansøgeren.

Læs mere om Høreapparatbehandling

Efter henvisning fra ørelæge kan du søge om tilskud til høreapparater, hvis du ønsker at bruge en af de godkendte private leverandører.

Læs mere om tilskud til høreapparater ved Region Syddanmark

Du kan søge om kørsel til ørelæge og høreklinik efter følgende regler:

Søges hos Senior- og Sundhedsrådgivningen, Kolding Kommune, telefon 79 79 84 50.

Kørslen kan bevilges til pensionister, der står i sygesikringsgruppe 1, og som ikke kan klare egen transport eller benytte offentlige transportmidler.

Kørslen kan bevilges til den ørelæge, der har overenskomst med sygesikringen, og som har adresse nærmest pensionistens opholdssted.

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset, og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller refusion.

Der kan søges om siddende transport hvis sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, og hvis du samtidig opfylder en af følgende betingelser:

 • Du er pensionist (ikke efterlønsmodtager),.
 • Afstanden fra din folkeregisteradresse til Høreklinikken i Vejle overstiger 50 km.
  Det er Høreklinikken, der vurderer, om du af helbredsmæssige årsager kan bevilges kørsel med taxa.

Inden første besøg skal du ringe til Høreklinikken på telefon 79 40 59 80 alle hverdage mellem kl. 8.00 - 15.00.

Kan du selv sørge for transport til Høreklinikken på Vejle sygehus, har du mulighed for at søge om kørselsgodtgørelse, hvis:

 • du har en samlet udgift med det billigste, forsvarlige transportmiddel på mere end 60 kr. tur/retur eller
 • du er pensionist (ikke efterlønsmodtager) og har en samlet udgift med det billigste, forsvarlige transportmiddel på mere end 25 kr. tur/retur.

Høreklinikken udleverer i dette tilfælde skema til ansøgning om kørselsgodtgørelse til dig. Ansøgningen sendes til Hjælpemiddelafdelingen, Ålegården 2-4, 6000 Kolding og beløbet vil blive indsat på din NEM-konto.

Skulle du have behov for kørsel med taxa, skal du senest 2 dage før efterfølgende besøg, søge om kørsel ved Hjælpemiddelafdelingen i Kolding Kommune, som vurderer om du er berettiget til kørsel med taxa. Du kan ansøge om kørslen på telefon 79 79 70 50 mandag - fredag mellem kl. 8.30 - 9.30 og 12.00 - 13.00.

Kan du selv sørge for transport til den private høreklinik, har du mulighed for at søge om kørselsgodtgørelse, hvis:

 • du har en samlet udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel på mere end 60 kr. tur/retur eller
 • du er pensionist (ikke efterlønsmodtager) og har en samlet udgift med det billigste, forsvarlige transportmiddel på mere end 25 kr. tur/retur.
  Den private høreklinik skal udlevere dokumentation for, at du har været hos dem i konsultation. Dokumentationen sendes til Hjælpemiddelafdelingen, Domhusgade 22, 6000 Kolding og beløbet vil blive indsat på din NemKonto.

Skulle du have behov for kørsel med taxa, skal du senest 2 dage før efterfølgende besøg, søge om kørsel ved Hjælpemiddelafdelingen i Kolding Kommune, som vurderer om du er berettiget til kørsel med taxa. Du kan ansøge om kørslen på telefon 79 79 70 50 mandag - fredag mellem kl. 8.30 - 9.30 og 12.00 - 13.00

Der kan højst gives kørselsgodtgørelse til en afstand der svarer til afstanden fra egen bopæl til Høreklinikken i Vejle.