Skip til hoved indholdet

Akutteam Kolding Kommune

Akutteamet består udelukkende af sygeplejersker med specialiseret sygeplejefaglig viden. De yder akut og specialiseret sygepleje og behandling i borgerens eget hjem, for borgere der bor i Kolding Kommune. 

Praktiserende læge, vagtlæge eller sygehuslæge kan planlægge, iværksætte og justere behandling i samarbejde med Akutteamet.

Akutteamet kan levere indsatser med kort varsel døgnet rundt og alle ugens dage.

Akutteamets formål

 • At bidrage med kvalitet, tryghed og sikkerhed i forhold til pleje og behandling af borgere i Kolding Kommune
 • At samarbejde med Region Syddanmarks Sygehuse, alment praktiserende læger og Lægevagten, hvor disse er behandlingsansvarlige.
 • At forebygge forværring af akut opstået/kendt sygdom igennem tidlig indsats.
 • Nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og hjemtage borgere til specialiseret sygeplejefaglig indsats.

Information til faguddannede samarbejdspartnere

 • Lægehenviste borgere i Kolding Kommune med akut eller subakut sygdom og/eller forværring i kronisk sygdom, med behov for observation, pleje og behandling.
 • Borgere, hvor opstart af behandling i eget hjem, kan forebygge forværring af sygdom.
 • Borgere, hvor en akut indsats kan minimere risikoen for indlæggelse.
 • Borgere, der kan udskrives tidligere til fortsat kvalificeret observation, pleje og behandling i eget hjem.
 • Borgere henvist af sygeplejen, hvor der er behov for sparring med Akutteamet, med henblik på hjælp til vurdering eller indsats.
 • Praktiserende læger, vagtlæger og sygehuslæger
 • Sygeplejersker
 • Rådgiver/forløbskoordinatorer
 • Vurdering og observation af borger ud fra ABCDEF-princippet. Herunder måling af vitalparametre, inklusiv for eksempel blodtryk, puls, iltmætning, infektionstal, blodprocent blodsukker, urinstix osv.
 • Start og opfølgning af lægelig behandling. For eksempel: Intravenøst Antibiotika og isotone væsker, anlæggelse og observation af IV adgange.
 • Mulighed for pleje og behandling ved akut forværring af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).
 • Projekt Tele-Kol og National Strategi for mennesker med KOL er forankret i Akutteam Kolding.
 • Deltagelse på lægelig konference i Fælles Akut Modtagelse, Kolding med formålet at tage borger sikkert hjem, direkte fra FAM til specialiseret pleje og behandling.
 • På lægelig foranledning vurdere om borger kan blive i eget hjem med indsats fra Akutteamet.
 • Sparring med sygeplejen om borger med akut sygdom eller forværring af kronisk sygdom.
 • Sparring og oplæring af sygeplejersker i varetagelsen af specialopgaver. Eksempel: Hjemme NIV-behandling.
 • Undervisning tvær- og monofagligt. 
 • Akutteamet visiterer til Kolding Kommunes to akutpladser i Sundhedscentret. 
 • Helhedsvurdering af forhold omkring borger, herunder andre kommunale indsatser.
 • Akutteamet er sygeplejemæssigt ansvarlig i forhold til udskrivelse af borgere med behov for specialiseret indsats i samarbejde med læger, terapeuter og udekørende teams fra Kolding Sygehus. Eksempel på ovenstående er projekterne: ”Kom Trygt Hjem” og ”Træning for livet” i samarbejde med Afdeling O1. ”Kom Trygt Videre” i samarbejde med Afdeling O3.
 • Instrumentelle indsatser, for eksempel:
  • Akutte bed-side blodprøver – For eksempel: infektionstal, blodsukker, blodprocent.
  • Anlæggelse og observation af intravenøse katetre.
  • Intravenøs medicin administration og indgift af isotone væsker.
  • Subcutant og intermuskulær medicinadministration – herunder smertebehandling.
  • Sondeanlæggelser.
  • Pleje til borger med dræn.
  • Kateteranlæggelse og –pleje.
  • Inhalationsbehandling.
  • Prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse.

Akutteamet

Tlf. 30 57 71 28