Skip til hoved indholdet

Medicin

I sygeplejen arbejdes der målrettet på, at du får den støtte og hjælp der skal til, for at du kan leve livet, så længe som muligt, på egne betingelser. Derfor anses hjælp til medicinhåndtering, som en midlertidig hjælp, der tilbydes indtil din situation/medicin er stabil.

Du kan få tilbudt midlertidig hjælp til medicinhåndtering, hvis en læge har vurderet, at du har behov for det. Sygeplejen kan hjælpe dig og evt. dine pårørende med at få de rette redskaber, så du igen trygt kan håndtere din egen medicin. Her er kendskab til din medicin, hvad du får og hvorfor, et vigtigt element. Du kan altid følge med i hvilken medicin du får på medicinkortet, som du kan finde på www.sundhed.dk.

Hvis du ikke selv er i stand til at dosere din medicin, kan du, via din læge, få medicinen udleveret som dosispakket. Dette kan starte så snart din medicin er stabil, hvilket den anses som, når der ikke er blevet ændret i den i ca. 3. måneder. Hvis du har behov for hjælp til indtagelse af medicin, vil hjemmehjælpen fortsat hjælpe med det.
Du skal selv afholde udgifterne ved dosispakket medicin. For nærmere information om priser og tilskud, skal du kontakte dit eget apotek.

Ved hjælp til medicinhåndtering, skal du være opmærksom på:

  • At du selv skal købe og sørge for, at alt din medicin er til rådighed, inden sygeplejen kommer.
  • At apoteket kan levere medicin mod egenbetaling.
  • At du har store doseringsæsker til 2 uger i hjemmet, inden sygeplejen kommer første gang.
  • At det er vigtigt, at der er plads og ro, for at undgå fejl, når der doseres medicin.