Skip til hoved indholdet

Affaldsgebyr – se hvad du betaler for

Alle husstande, også sommerhuse, i Kolding Kommune skal betale for renovation. Gebyrets størrelse hænger sammen med størrelsen på din bolig. 

 

Når du tjekker dit affaldsgebyr, skal du have din ejendomsskattebillet for 2021 ved hånden. Derefter kan du krydstjekke oplysningerne fra dit dokument med affaldsgebyrerne her på siden. 

Betaling af ejendomsskat er opdelt i to rater, som forfalder til betaling 1. januar og 1. juli hvert år.

Har du spørgsmål til dit affaldsgebyr, eller du vil have oplyst, hvad du betaler, er du meget velkommen til at kontakte Redux – Affald og Genbrug på redux@kolding.dk.

Dit affaldsgebyr er sat sammen af mange ordninger og muligheder. Det hele handler om at få det meste og bedste ud af dit affald.

Affaldsgebyret i 2021 går til:

’Hensat klimaplan’ – hvad betyder det?

Dit affaldsgebyr ligner sig selv. Næsten da. For i år er der en ny post på din oversigt over takster for affald og genbrug: ”Hensat klimaplan”.

I 2020 vedtog regeringen en klimaplan om en grøn affaldssektor. Den betyder blandt andet, at alle kommuner i løbet af 2021 skal indsamle ti forskellige affaldstyper tæt på, hvor borgerne bor. Hvordan planen skal omsættes til affaldsbeholdere, indsamling, tømning osv. er endnu ikke vedtaget.

Byrådet i Kolding har besluttet allerede nu at spare op til de tiltag og ændringer, som den nye klimaplan indeholder.

Madaffald og restaffald

Redux – Affald og Genbrug holder styr på, at affaldet fra kommunens 42.000 husstande hentes. Det sker sammen med Meldgaard Miljø, som sidder bag rattet i skraldebilerne.

Her i Kolding Kommune sorterer du og andre borgere madaffald fra restaffaldet.

 • Dit madaffald bruges til produktion af biogas, der bliver til el, varme og brændstof. Næringstofferne fra madaffaldet spredes på markerne som gødning.
 • Dit restaffald sendes til forbrænding hos Energnist og bliver til varme og el.
Dit affaldsgebyr dækker:
 • tømning af affaldsbeholderen
 • forbrænding af restaffald
 • behandling af madaffald
 • leje, vedligeholdelse eller udskiftning af beholderen

Tømmegebyret afhænger både af størrelsen på beholderen, og hvor ofte den tømmes.

Miljøstationer og genbrugs-øer

Over 1400 steder i kommunen kan du komme af med glas, papir, metal og hård plast.

Redux – Affald og Genbrug tømmer beholderne i miljøstationer og genbrugs-øer og udskifter dem, hvis de går i stykker.

Materialerne sendes videre til genanvendelse.

Genbrugspladser

Fem genbrugspladser og op mod 50 typer affald.

Fra batterier, beton og bøger til tagpap, tæpper og trykflasker.

Adgang døgnet rundt med Genbrug 24-7.

Genbrugsvejledere, der får det hele til at køre.

Det hele er dækket af den del af dit affaldsgebyr, der går til genbrugspladserne.

Genbrugsbilen (tidligere storskrald)

Stil din slidte sofa, det gamle fjernsyn eller den ødelagte clockradio ud til storskrald.

Materialerne sendes videre til enten genbrug eller genanvendelse.

Du kan få hentet ting og materialer af Genbrugsbilen, når det passer dig – op til 12 gange om året.

Farligt affald

På genbrugspladserne kan du komme af med olie, kemikalier, rester af maling og meget andet.

Det miljøfarlige affald skal indsamles og sendes videre på forsvarlig vis.

Det stiller krav til både sikkerhed og arbejdsmiljø på pladserne.

En stor del sendes til Modtagestation Syddanmark (Motas), som modtager, omlaster og bortskaffer det farlige affald.

På alle genbrugspladser undtagen Lunderskov kan du komme af med dit farlige affald døgnet rundt, hvis du er tilmeldt Genbrug 24-7. 

Bygninger og lukkede deponier

Dit affaldsgebyr dækker også udgifter til bygninger og lukkede deponier – eller lossepladser, som de tidligere hed.

Flere af kommunens gamle deponier er ikke længere i brug.

For eksempel den gamle losseplads i Seest. Men den skal fortsat vedligeholdes og sikres forsvarligt, så affaldet ikke skader naturen.

Administration

Kolding Kommunes afdeling for renovation hedder Redux – Affald og Genbrug. Det er os, der:

 • håndterer kontrakter med aftagere af affaldet
 • svarer på henvendelser fra borgere
 • sikrer gode adgangsveje for skraldemændene
 • informerer om affald og genbrug
 • holder styr på IT-systemerne
 • følger op på affaldsjura
 • og meget mere.

Dit affaldsgebyr betaler også arbejdet med at udvikle nye måder at genbruge og genanvende mere og bedre. 

For affald er først affald, når fantasien slipper op.

Du betaler affaldsgebyr for alle ordninger, der stilles til rådighed for dig.

Også dem, du måske ikke benytter.

Størrelsen på gebyret hænger sammen med din bolig. Det ordinære affaldsgebyr bliver ganget med en faktor afhængig af boligtype. Det gældende, ordinære affaldsgebyr finder du under taksterne for villa/stuehus:

 • Villa/stuehus: Faktor 1 af det ordinære affaldsgebyr
 • Rækkehuse: Faktor 0,9 af det ordinære affaldsgebyr
 • Etageboliger: Faktor 0,7 af det ordinære affaldsgebyr
 • Ældre- og ungdomsboliger: Faktor 0,6 af det ordinære affaldsgebyr
 • Sommerhuse: Faktor 0,6 af det ordinære affaldsgebyr
 • Værelser: Faktor 0,2 af det ordinære affaldsgebyr
 • Kolonihaver og ubeboede ejendomme: Faktor 0,2 men kun opkrævning for administration og lukkede deponier.

Du kan læse mere om, hvordan affaldsgebyret bliver fastsat ud for hver enkelt boligtype.

Her kan du se tre typiske eksempler på affaldsgebyret for en familie, der bor i villa. Bor du i en anden type bolig, eller har du valgt andre affaldsbeholdere end de nævnte, betaler du et andet beløb.

Priserne er derfor vejledende.

Du kan læse mere om, hvordan affaldsgebyret bliver fastsat ud for hver enkelt boligtype.

Eksempel 1

Hvis du ejer en villa, og du har en 2-delt 240 L beholder til rest- og madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer i 2021 se sådan ud:

 

Mad- og restaffald tømmegebyr 1.042 kr.
Miljøstationer og genbrugs-øer    249 kr.
Genbrugsplads 1.205 kr.
Genbrugsbilen (tidligere storskrald)      91 kr.
Farligt affald      91 kr.
Lukkede deponier, bygninger mv.    197 kr.
Administration    516 kr.
Hensættelse til klimaplan    375 kr.
I alt 3.766 kr.
 


Eksempel 2

Hvis du ejer en villa, og du har en 2-delt 370 L beholder til rest- og madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer se sådan ud:

 

Mad- og restaffald tømmegebyr 1.396 kr.
Miljøstationer og genbrugs-øer   249 kr.
Genbrugsplads 1.205 kr.
Genbrugsbilen (tidligere storskrald)     91 kr.
Farligt affald     91 kr.
Lukkede deponier, bygninger mv.   197 kr.
Administration   516 kr.
Hensættelse til klimaplan   375 kr.
I alt 4.120 kr.
 


Eksempel 3

Hvis du ejer en villa, og I er 6 naboer om 2 stk. 660 L beholdere til restaffald og 1 stk. 400 L til madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer se sådan ud:

 

Mad- og restaffald tømmegebyr 1001,83 kr.
Miljøstationer og genbrugs-øer   249,00 kr.
Genbrugsplads 1.205,00 kr.
Genbrugsbilen (tidligere storskrald)     91,00 kr.
Farligt affald     91,00 kr.
Lukkede deponier, bygninger mv.   197,00 kr.
Administration   516,00 kr.
I alt 3.725,83 kr.
 

Tømmegebyrets størrelse afhænger af, hvilken ordning der er i ejendommen.

Takster og gebyrer på affaldsområdet fastsættes hvert år og godkendes af byrådet.

Forudsætninger og principper for affaldsgebyrer for private husstande i Kolding Kommune 2021 er fastsat i henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 224 af 08. marts 2019.

Læs mere om hvilke forudsætninger beregningen af affaldsgebyret bygger på.

Oversigt over affaldsgebyrer for private

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De oplyste takster er gældende for 2021, mens 2020-takster er angivet i parentes. Priserne er inklusiv moms. 

Som husejer bliver du opkrævet faktor 1 af det ordinære affaldsgebyr. Dit affaldsgebyr består af syv enhedsgebyrer plus et tømmegebyr for madaffald og restaffald:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 249 kr. (207 kr.)
 • Genbrugsplads: 1.205 kr. (1.112 kr.)
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 91 kr. (90 kr.)
 • Farligt affald: 91 kr. (85 kr.)
 • Bygninger og lukkede deponier: 197 kr. (157 kr.)
 • Administration: 516 kr. (524 kr.)
 • Hensættelse til klimaaftalen: 375 kr. (0 kr.)

Det ottende gebyr, tømmegebyret, udgør den sidste del af dit affaldsgebyr.

Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi.

Du finder gebyrerne for at få tømt madaffald og restaffald nedenfor.

Ejer du et rækkehus bliver du opkrævet faktor 0,9 af det ordinære affaldsgebyr. Dit affaldsgebyr består af syv enhedsgebyrer plus et tømmegebyr for madaffald og restaffald:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 224 kr. (187 kr.)
 • Genbrugsplads: 1.084 kr. (1.000 kr.)
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 64 kr. (63 kr.)
 • Farligt affald: 82 kr. (77 kr.)
 • Bygninger og lukkede deponier: 177 kr. (141 kr.)
 • Administration: 465 kr. (471 kr.)
 • Hensættelse til klimaaftalen: 337 kr. (0 kr.)

Det ottende gebyr, tømmegebyret, udgør den sidste del af dit affaldsgebyr.

Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi.

Du finder gebyrerne for at få tømt madaffald og restaffald nedenfor.

Når du bor i etagebyggeri bliver du opkrævet faktor 0,7 af det ordinære affaldsgebyr. Dit affaldsgebyr består af syv enhedsgebyrer plus et tømmegebyr for madaffald og restaffald:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 174 kr. (145 kr.)
 • Genbrugsplads: 843 kr. (778 kr.)
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 64 kr. (63 kr.)
 • Farligt affald: 64 kr. (60kr.)
 • Bygninger og lukkede deponier: 138 kr. (141 kr.)
 • Administration: 361 kr. (367 kr.)
 • Hensættelse til klimaaftalen: 263 kr. (0 kr.)

Det ottende gebyr, tømmegebyret, udgør den sidste del af dit affaldsgebyr.

Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem lejemålene, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne. 

Du finder gebyrerne for at få tømt madaffald og restaffald nedenfor.

Bor du i en ældrebolig eller ungdomsbolig bliver du opkrævet faktor 0,6 af det ordinære affaldsgebyr. Dit affaldsgebyr består af syv enhedsgebyrer plus et tømmegebyr for madaffald og restaffald:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 150 kr. (124 kr.)
 • Genbrugsplads: 723 kr. (667 kr.)
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 55 kr. (54 kr.)
 • Farligt affald: 55 kr. (51 kr.)
 • Bygninger og lukkede deponier: 118 kr. (94 kr.)
 • Administration: 310 kr. (314 kr.)
 • Hensættelse til klimaaftalen: 225 kr. (0 kr.)

Det ottende gebyr, tømmegebyret, udgør den sidste del af dit affaldsgebyr.

Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem lejemålene, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne. 

Du finder gebyrerne for at få tømt madaffald og restaffald nedenfor.

Som sommerhusejer bliver du opkrævet faktor 0,6 af det ordinære affaldsgebyr. Dit affaldsgebyr består af syv enhedsgebyrer plus et tømmegebyr for madaffald og restaffald:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 150 kr. (124 kr.)
 • Genbrugsplads: 723 kr. (667 kr.)
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 55 kr. (54 kr.)
 • Farligt affald: 55 kr. (51 kr.)
 • Bygninger og lukkede deponier: 118 kr. (94 kr.)
 • Administration: 310 kr. (314 kr.)
 • Hensættelse til klimaaftalen: 225 kr. (0 kr.)

Det ottende gebyr, tømmegebyret, udgør den sidste del af dit affaldsgebyr.

Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. 

Læs mere på siden 'Affald fra sommerhuse'.

Som ejer af en kolonihave, bliver du kun opkrævet to gebyrer, hhv. administration og lukkede deponier. Du betaler faktor 0,2 af det ordinære affaldsgebyr:

 • Administration: 84 kr. (84 kr.)
 • Bygninger og lukkede deponier: 39 kr. (31 kr.)

Når du bor på et værelse, bliver du opkrævet faktor 0,2 af det ordinære affaldsgebyr. Dit affaldsgebyr består af syv enhedsgebyrer plus et tømmegebyr for madaffald og restaffald:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 50 kr. (41 kr.)
 • Genbrugsplads: 241 kr. (222 kr.)
 • Genbrugsbilen(tidligere storskrald): 18 kr. (18 kr.)
 • Farligt affald: 18 kr. (17 kr.)
 • Bygninger og lukkede deponier: 39 kr. (31 kr.)
 • Administration: 84 kr. (84 kr.)
 • Hensættelse til klimaaftalen: 75 kr. (0 kr.)

Det ottende gebyr, tømmegebyret, udgør den sidste del af dit affaldsgebyr.

Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem lejemålene, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne. 

Du finder gebyrerne for at få tømt madaffald og restaffald nedenfor.

Ubeboede ejendomme bliver opkrævet to gebyrer hos nuværende ejer, hhv. administration og lukkede deponier. Du betaler faktor 1 af det ordinære affaldsgebyr:

 • Administration: 516 kr. (524 kr.)
 • Bygninger og lukkede deponier: 197 kr. (157 kr.)

Pris og størrelse på affaldsbeholderne og gebyr for at få dem tømt

Som privatperson kan du vælge mellem fem forskellige kombinationer, når du skal have hentet madaffald og restaffald. Kombinationerne gælder også for sommerhusejere. 

Affaldsbeholderens mål

Højde: 107 cm | Bredde: 58 cm | Dybde: 73 cm

Tømmegebyr i 2021 (2020-priser i parentes)

 • Ugetømning: 2.016 kr. (2.152 kr.)
 • 14-dagstømning: 1.042 kr. (1.111 kr.) 
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 762 kr. (812 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 1.240 kr. (1.324 kr.)

Beholderen er en låg-i-låg-model

På 240 liter-beholderne er der et låg i låget, der giver dig mulighed for at åbne fra begge sider. På den måde kan beholderen stå med håndtaget vendt ud af, så skraldemanden har nemt ved at tage den med, når den skal tømmes. Husk at 'låse' låget, inden skraldemanden tømmer beholderen, ellers går den øverste del af låget af sine hængsler. 

Beholderen er inddelt, så der er mest plads til restaffald og mindst plads til madaffald. Rumdeleren er indstillet, så den passer præcist til skraldebilerne, som netop har to kamre. Derfor må skillevæggen ikke flyttes.

Adgangsforhold

Når du har en affaldsbeholder på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se om din adgangsvej lever op til kravene eller få hjælp til at gøre den bedre. 

Affaldsbeholderens mål

Højde: 107 cm | Bredde: 75 cm | Dybde: 82 cm

Tømmegebyr i 2021 (2020-priser i parentes)

 • Ugetømning: 2.690 kr. (2.731 kr.)
 • 14-dagstømning: 1.396 kr. (1.416 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 1.020 kr. (1.035 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 1.655 kr. (1.681kr.)

Beholderen er en låg-i-låg-model

På 370 liter-beholderne er der et låg i låget, der giver  dig mulighed for at åbne fra begge sider. På den måde kan beholderen stå med håndtaget vendt ud af, så skraldemanden har nemt ved at tage den med, når den skal tømmes. Husk at 'låse' låget, inden skraldemanden tømmer beholderen, ellers går den øverste del af låget af sine hængsler. 

Beholderen er inddelt, så der er mest plads til restaffald og mindst plads til madaffald. Rumdeleren er indstillet, så den passer præcist til skraldebilerne, som netop har to kamre. Derfor må skillevæggen ikke flyttes.

Adgangsforhold

Når du har en affaldsbeholder på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se om din adgangsvej lever op til kravene, eller få hjælp til at gøre den bedre. 

Affaldsbeholdernes mål

140 liter affaldsbeholder: Højde: 106 cm | Bredde: 48 cm | Dybde: 54 cm

190 liter affaldsbeholder: Højde: 106 cm | Bredde: 57 cm | Dybde: 69 cm

 

Tømmegebyr i 2021 (2020-priser i parentes)

 • Ugetømning: 1.831 kr. (1.954 kr.) + 1.239 kr. (1.772 kr.) = 3.070 kr. (3.726 kr.)
 • 14-dagstømning: 947 kr. (1.008 kr.) + 647 kr. (914 kr.) = 1.594 kr. (1.922 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 692 kr. (737 kr.)+ 473 kr. (668 kr.) = 1.165 kr. (1.405 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 1.126 kr. (1.202 kr.)+ 762 kr. (1.091kr.) = 1.888 kr. (2.293 kr.)

Adgangsforhold

Når du har affaldsbeholdere på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se om din adgangsvej lever op til kravene, eller få hjælp til at gøre den bedre. 

Affaldsbeholdernes mål

400 liter affaldsbeholder: Højde: 112 cm | Bredde: 98 cm | Dybde: 74 cm

140 liter affaldsbeholder: Højde: 106 cm | Bredde: 48 cm | Dybde: 54 cm

Tømmegebyr i 2021 (2020-priser i parentes)

 • Ugetømning: 3.010 kr. (2.878 kr.) + 1.239 kr. (1.172 kr.) = 4.249 kr. (4.050 kr.)
 • 14-dagstømning: 1.558 kr. (1.492 kr.) + 647 kr. (914 kr.) = 2.205 kr. (2.406 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 1.139 kr. (1.091 kr.) + 473 kr. (668 kr.) = 1.612 kr. (1.759 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 1.853 kr. (1.771 kr.) + 762 kr. (1.091 kr.) = 2.615 kr. (2.862 kr.)

Adgangsforhold

Når du har affaldsbeholdere på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se om din adgangsvej lever op til kravene, eller få hjælp til at gøre den bedre. 

Affaldsbeholdernes mål

240 liter affaldsbeholder: Højde: 107 cm | Bredde: 58 cm | Dybde: 73 cm

660 liter affaldsbeholder: Højde 122 cm | Bredde: 126 cm | Dybde: 78 cm

 

Tømmegebyr i 2021 (2020-priser i parentes)

 • Ugetømning: 4.564 kr. (4.312 kr.) + 1.897 kr. (2.127 kr.) = 6.461 kr. (6.439 kr.)
 • 14-dagstømning: 2.333 kr. (2.226 kr.) + 976 kr. (1.091 kr.) = 3.309 kr. (3.317 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 1.705 kr. (1.627 kr.)+ 713 kr. (797 kr.) = 2.418 kr. (2.424 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 2.808 kr. (2.654 kr.)+ 1.168 kr. (1.309 kr.) = 3.976 kr. (3.963 kr.)

Adgangsforhold

Når du har affaldsbeholdere på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se om din adgangsvej lever op til kravene, eller få hjælp til at gøre den bedre. 

Affaldsbeholdernes mål

Begge affaldsstativer måler: Højde: 110 cm | Bredde: 53 cm | Dybde: 53 cm

Vær opmærksom på at der skal være 30 cm afstand mellem de to stativer. 

Tømmegebyr i 2021 (2020-priser i parentes)

 • Ugetømning: 1.357 kr. (1.475 kr.) + 984 kr. (1.165 kr.) = 2.341 kr. (2.640 kr.)
 • 14-dagstømning: 619 kr. (679 kr.) + 493 kr. (583 kr.) = 1.112 kr. (1.262 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 453 kr. (496 kr.) + 360 kr. (426 kr.) = 813 kr. (922 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 835 kr. (908 kr.) + 605 kr. (717 kr.) =  1.440 kr. (1.625 kr.)

Affaldsbeholdernes mål

140 liter affaldsbeholder: Højde: 106 cm | Bredde: 48 cm | Dybde: 54 cm

190 liter affaldsbeholder: Højde: 106 cm | Bredde: 57 cm | Dybde: 69 cm

 

*Kombinationen af madaffald 190 liter og restaffald 140 liter er et tilbud til boligforeninger og lignende for at få kapaciteten til at gå op. Private borgere kan kun vælge kombinationen madaffald 140 liter og restaffald 190 liter.

140 liter affaldsbeholder til madaffald: Tømmegebyr i 2021 (2020-priser i parentes)

 • Ugetømning: 1.239 kr. (1.772 kr.)
 • 14-dagstømning: 647 kr. (914 kr.)

190 liter affaldsbeholder til madaffald: Tømmegebyr i 2021 (2020-priser i parentes)

 • Ugetømning: 1.600 kr. (1.940 kr.)
 • 14-dagstømning: 831 kr. (1.001 kr.)

140 liter affaldsbeholder til restaffald: Tømmegebyr i 2021 (2020-priser i parentes)

 • Ugetømning: 1.149 kr. (1.814 kr.)
 • 14-dagstømning: 729 kr. (935 kr.)

190 liter affaldsbeholder til restaffald: Tømmegebyr i 2021 (2020-priser i parentes)

 • Ugetømning: 1.831 kr. (1.954 kr.)
 • 14-dagstømning: 947 kr. (1.008 kr.)

400 liter affaldsbeholder til madaffald eller restaffald

Affaldsbeholderens mål

Højde: 112 cm | Bredde: 98 cm | Dybde: 74 cm

Madaffald: Tømmegebyr i 2021 (2020-priser i parentes)

 • Ugetømning: 2.584 kr. (2.819 kr.)
 • 14-dagstømning: 1.345 kr. (1.463 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 983 kr. (1.069 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 1.590 kr. (1.735kr.)

Restaffald: Tømmegebyr i 2021 (2020-priser i parentes)

 • Ugetømning: 3.010 kr. (2.878 kr.)
 • 14-dagstømning: 1.558 kr. (1.492 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 1.139 kr. (1.091 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 1.853 kr. (1.771 kr.)

660 liter affaldsbeholder til restaffald

Affaldsbeholderens mål

Højde: 122 cm | Bredde: 126 cm | Dybde: 78 cm

Restaffald: Tømmegebyr i 2021 (2020-priser i parentes)

 • Ugetømning: 4.312 kr. (4.312 kr.)
 • 14-dagstømning: 2.226 kr. (2.226 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 1.705 kr. (1.627 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 2.808 kr. (2.654 kr.)

770 liter affaldsbeholder til restaffald

Affaldsbeholderens mål

Højde: 137 cm | Bredde: 126 cm | Dybde: 78 cm

Restaffald: Tømmegebyr i 2021 (2020-priser i parentes)

 • Ugetømning: 5.224 kr. (4.961 kr.)
 • 14-dagstømning: 2.686 kr. (2.554 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 1.963 kr. (1.867 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 3.215 kr. (3.053 kr.)

Adgangsforhold

Når du har en affaldsbeholder på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se om din adgangsvej lever op til kravene eller få hjælp til at gøre den bedre. 

Andre gebyrer

Ændring af beholderstørrelse udover 1 gang pr. kalenderår: 300 kr. (300 kr.)
Ændring af tømningsfrekvens udover 1 gang pr. kalenderår: 150 kr. (150 kr.)

Lejegebyr byttebeholder: 300 kr. (300 kr.)

Vask af restaffaldscontainer pr. stk.: 195 kr. (195 kr.)
Afhentning/levering efter medgået tid pr. time: 395 kr. (395 kr.)

Afhentning, 1 bil + 1 mand pr. time: 837 kr. (837 kr.)

Afhentning, for 1 ekstra mand: 395 kr. (395 kr.)

Kode til ekstra affald pr. stk. incl. tømning: 21 kr. (26 kr.)
Ekstra køb af grønne madposer (200 stk.): 54 kr. (53 kr.)

Indkøbspris + 10% i administrationsomkostninger incl. moms

190 ltr. beholder: 11 kr. (11 kr.)

370 ltr. beholder: 12 kr. (12 kr.)

400 ltr. beholder: 16 kr. (16 kr.)

660 ltr. beholder: 19 kr. (19 kr.)

770 ltr. beholder: 21 kr. (21 kr.)

Låner skal selv afhente/aflevere materiel.

Genoprettelse af miljøstation: 625 kr. (625 kr.)

Rest- og madaffald indsamlet i underjordiske beholdere afregnes efter regning for indsamling, mængden af affald i kilo og behandling.

Dertil lægges administrationsudgifter på 150 kr. pr. kvartal.

Afhentning uden for den ordinære restaffaldsordning: 744 kr. (730 kr.).

Der afregnes efter medgået tid eller udgift til
renovatør tillagt administrationsomkostninger.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00