Skip til hoved indholdet

Affaldspriser – se hvad du betaler for

Alle husholdninger i Kolding Kommune, herunder sommerhuse, skal betale gebyr for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger. Gebyrets størrelse hænger sammen med størrelsen på din bolig, og det opkræves i januar og juli sammen med ejendomsskattebilletten.

 

Når du tjekker dit affaldsgebyr, skal du have din ejendomsskattebillet ved hånden.

Derefter kan du krydstjekke oplysningerne fra dit dokument med affaldsgebyrerne her på siden. 

Vær opmærksom på, at som ejer af en ejendom er det dit ansvar at tjekke, at størrelsen på det affaldsgebyr, du bliver opkrævet, stemmer med de faktiske forhold på ejendommen. 

Betaling af affaldsgebyret bliver opkrævet sammen med ejendomsskatten. Den er opdelt i to rater, som skal betales 1. januar og 1. juli hvert år.

Har du spørgsmål til dit affaldsgebyr, kan du kontakte Redux – Affald og Genbrug på redux@kolding.dk.

Dit affaldsgebyr er sat sammen af de ordninger og muligheder, som er nævnt herunder.

Takster på affaldsområdet fastsættes en gang om året og godkendes af byrådet. Det hele handler om at få det meste og bedste ud af dit affald.

Affaldsgebyret i 2023 går til:

 

Restaffald og madaffald

I Kolding Kommune skal din og de 48.000 andre husstande sortere madaffald fra restaffald.

Gebyret dækker over størrelsen på din affaldsbeholder (herunder leje, vedligeholdelse eller udskiftning af beholderen), og hvor ofte du får den tømt.

En del af gebyret går også til, at restaffaldet bliver brændt, og madaffaldet bliver sendt til behandling.

 • Madaffaldet bruges til produktion af biogas til el, varme og brændstof. Næringsstofferne fra madaffaldet spredes på markerne som gødning.
 • Restaffaldet sendes til forbrænding hos Energnist og bliver til varme og el. 

Miljøstationer og genbrugs-øer

Over 1.500 steder i kommunen kan du aflevere glas, papir, metal og hård plast i nærtliggende miljøstationer.

Redux – Affald og Genbrug tømmer beholderne og udskifter dem, hvis de går i stykker.

Alt, hvad du afleverer, sender vi videre til genanvendelse.

Genbrugspladser

Fem genbrugspladser og op mod 50 typer affald.

Fra batterier, beton og bøger til tagpap, tæpper og trykflasker.

Adgang til fire pladser og mulighed for at aflevere farligt affald døgnet rundt med Genbrug 24-7.

Mulighed for at få hentet tagplader med asbest og eternit på din adresse.

Genbrugsvejledere, der får det hele til at køre.

Det hele er dækket af den del af dit affaldsgebyr, der går til genbrugspladserne.

Genbrugsbilen (tidligere storskrald)

Genbrugsbilen, tidligere kendt som ordningen for storskrald, henter både dine brugte møbler og hårde hvidevarer til genbrug.

Du kan også bruge Genbrugsbilen til at få hentet materialer til genanvendelse, fx plastsække med tøj, bøger eller mad- og drikkekartoner. 

Materialerne sendes videre til enten genbrug eller genanvendelse.

Du kan bestille Genbrugsbilen op til 12 gange om året (brug formularen på websiden eller appen Affald Kolding)

Farligt affald

Du kan både komme af med farligt affald på genbrugspladsen og på din hjemmeadresse.

På alle genbrugspladser undtagen Lunderskov kan du komme af med dit farlige affald døgnet rundt, hvis du er tilmeldt Genbrug 24-7

Siden juli 2021 har har det været muligt at få hentet farligt affald i den grå kasse, som er blevet uddelt til alle husstande. I den kan du aflevere fire typer affald:

 1. småt elektronik
 2. batterier
 3. små lyskilder og
 4. affald, der udgør fare for sundhed eller miljø, hvis det bliver hældt i kloak, mad- eller restaffald.

Vidste du, at:

Medicinaffald, som f.eks. recept- og håndkøbsmedicin, insulinpenne og kanyler, skal afleveres på apoteket – ikke i farligt affald eller i skraldespanden.

Bygninger og lukkede deponier

Dit affaldsgebyr dækker også udgifter til bygninger og lukkede deponier – eller lossepladser, som de tidligere hed.

Flere af kommunens gamle deponier er ikke længere i brug.

For eksempel den gamle losseplads i Seest. Men den skal fortsat vedligeholdes og sikres forsvarligt, så affaldet ikke skader naturen.

Administration

Kolding Kommunes afdeling for renovation hedder Redux – Affald og Genbrug. Det er os, der:

 • svarer på henvendelser fra borgere
 • sikrer gode adgangsveje for skraldemændene
 • informerer om affald og genbrug
 • holder styr på IT-systemerne
 • følger op på affaldsjura
 • håndterer kontrakter med aftagere af affaldet

Gebyret dækker også arbejdet med at udvikle nye måder at genbruge og genanvende mere og bedre.

Hensat klimaplan

I 2020 vedtog regeringen en klimaplan om en grøn affaldssektor.

Planen betyder blandt andet, at alle borgere skal sortere og have indsamlet 10 typer affald derhjemme. Det gør en forskel, fordi hver gang vi undgår skraldespanden, bliver affaldet løftet ud af de danske forbrændingsanlæg, og materialer bevæger sig fra forbrænding til genanvendelse.

Byrådet har besluttet at spare op til de tiltag og ændringer, som den nye klimaplan indeholder.

Du betaler affaldsgebyr for alle ordninger, der stilles til rådighed for dig.

Også dem, du måske ikke benytter.

Størrelsen på gebyret hænger sammen med din bolig. For eksempel betaler du mere for at komme af med affaldet, hvis du ejer en villa, end hvis du ejer en lejlighed eller et værelse.

Det ordinære affaldsgebyr bliver ganget med en faktor afhængig af boligtype.

Det gældende, ordinære affaldsgebyr finder du under taksterne for villa/stuehus:

 • Villa/stuehus: Faktor 1 af det ordinære affaldsgebyr
 • Rækkehuse: Faktor 0,9 af det ordinære affaldsgebyr
 • Etageboliger: Faktor 0,7 af det ordinære affaldsgebyr
 • Ældre- og ungdomsboliger: Faktor 0,6 af det ordinære affaldsgebyr
 • Sommerhuse: Faktor 0,6 af det ordinære affaldsgebyr
 • Værelser: Faktor 0,2 af det ordinære affaldsgebyr
 • Kolonihaver og ubeboede ejendomme: Faktor 0,2 af det ordinære affaldsgebyr. .

Du kan læse mere om, hvordan affaldsgebyret bliver fastsat ud for hver enkelt boligtype.

Her kan du se tre typiske eksempler på affaldsgebyret i 2022 for en familie, der bor i villa. Bor du i en anden type bolig, eller har du valgt andre affaldsbeholdere end de nævnte, betaler du et andet beløb.

Priserne er derfor vejledende.

Du kan læse mere om, hvordan affaldsgebyret bliver fastsat ud for hver enkelt boligtype.

Eksempel 1

Hvis du ejer en villa, og du har en 2-delt 240 L beholder til rest- og madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer i 2022 se sådan ud:

Priseksempel villa 240 l beholder

Udgiftstype

Beløb

Mad- og restaffald tømmegebyr

1.051 kr.

Miljøstationer og genbrugs-øer

214 kr.

Genbrugsplads

1.164 kr.

Genbrugsbilen (tidligere storskrald)

102 kr.

Farligt affald

192 kr.

Lukkede deponier, bygninger mv.

210 kr.

Administration

360 kr.

Hensættelse til klimaplan

249 kr.

I alt

3.542 kr.

Eksempel 2

Hvis du ejer en villa, og du har en 2-delt 370 L beholder til rest- og madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer i 2022 se sådan ud:

Priseksempel villa 370 l beholder

Udgiftstype

Beløb

Mad- og restaffald tømmegebyr

1.356 kr.

Miljøstationer og genbrugs-øer

214 kr.

Genbrugsplads

1.164 kr.

Genbrugsbilen (tidligere storskrald)

102 kr.

Farligt affald

192 kr.

Lukkede deponier, bygninger mv.

210 kr.

Administration

360 kr.

Hensættelse til klimaplan

249 kr.

I alt

3.847 kr.

Eksempel 3

Hvis du ejer en villa, og I er 6 naboer om 2 stk. 660 L beholdere til restaffald og 1 stk. 400 L til madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer se sådan ud:

Priseksempel villa samt 6 naboer 

Udgiftstype

Beløb

Mad- og restaffald tømmegebyr
(1.345 + 4.390 kr. / 6 husstande)

964 kr.

Miljøstationer og genbrugs-øer

214 kr.

Genbrugsplads

1.164 kr.

Genbrugsbilen (tidligere storskrald)

102 kr.

Farligt affald

192 kr.

Lukkede deponier, bygninger mv.

210 kr.

Administration

360 kr.

Hensættelse til klimaplan

249 kr.

I alt

3.445 kr.

Tømmegebyrets størrelse afhænger af, hvilken ordning der er i ejendommen.

Her kan du se, hvad du betaler i årligt affaldsgebyr, når du bor i: 

De oplyste takster er gældende for 2023, mens 2022-takster er angivet i parentes. 

Som husejer bliver du opkrævet faktor 1 af det ordinære affaldsgebyr. Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 247 (214) kr. 
 2. Genbrugsplads: 1.052 (1.164) kr. 
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 80 (102) kr.
 4. Farligt affald: 160 (192) kr.
 5. Bygninger og lukkede deponier: 205 (210) kr.
 6. Administration: 394 (360) kr.
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 331 (249) kr.
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Du kan se, hvad det koster at få hentet madaffald og restaffald længere nede på siden.

Der er ca. 22.700 villaer/stuehuse i Kolding Kommune (april 2022).

Ejer du et rækkehus bliver du opkrævet faktor 0,9 af det ordinære affaldsgebyr. Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 223 (192) kr. 
 2. Genbrugsplads: 947 (1.047) kr. 
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 72 (91) kr.
 4. Farligt affald: 144 (173) kr.
 5. Bygninger og lukkede deponier: 184 (189) kr. 
 6. Administration: 355 (324) kr.
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 297 (224) kr.
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Du kan se, hvad det koster at få hentet madaffald og restaffald længere nede på siden.

Der er ca. 6.000 rækkehuse i Kolding Kommune (april 2022).

Når du bor i etagebyggeri bliver du opkrævet faktor 0,7 af det ordinære affaldsgebyr for villaer. Dit affaldsgebyr består otte enhedsgebyrer.

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 173 (150) kr.
 2. Genbrugsplads: 736 (815) kr. 
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 56 (71) kr. 
 4. Farligt affald: 112 (135) kr. 
 5. Bygninger og lukkede deponier: 143 (147) kr. 
 6. Administration: 276 (252) kr. 
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 231 (174) kr. 
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Du kan se, hvad det koster at få hentet madaffald og restaffald længere nede på siden.

Der er ca. 13.500 etageboliger i Kolding Kommune (april 2022).

Bor du i en ældrebolig eller ungdomsbolig bliver du opkrævet faktor 0,6 af det ordinære affaldsgebyr for villaer. Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 148 (128) kr. 
 2. Genbrugsplads: 631 (698) kr. 
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 48 (61) kr.
 4. Farligt affald: 96 (115) kr. 
 5. Bygninger og lukkede deponier: 123 (126) kr. 
 6. Administration: 236 (216) kr. 
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 198 (149) kr. 
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne. 

Du kan se, hvad det koster at få hentet madaffald og restaffald længere nede på siden.

Der er ca. 2.200 ældre-/ungdomsboliger i Kolding Kommune (april 2022).

Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer. Som sommerhusejer bliver du opkrævet faktor 0,6 af det ordinære affaldsgebyr for villaer:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 148 (128) kr. 
 2. Genbrugsplads: 631 (698) kr. 
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 48 (61) kr. 
 4. Farligt affald: 96 (115) kr.
 5. Bygninger og lukkede deponier: 123 (126) kr. 
 6. Administration: 236 (216) kr. 
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 198 (149) kr. 
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Du kan se, hvad det koster at få hentet madaffald og restaffald længere nede på siden.

Læs mere på siden 'Affald fra sommerhuse'.

Der er ca. 1.600 sommerhuse i Kolding Kommune (april 2022).

Kolonihaver bliver opkrævet for den periode, hvor haven benyttes, det vil sige for et halvt år. 

Du betaler faktor 0,2 af det ordinære affaldsgebyr for villaer. Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer.:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 25 (21) kr.
 2. Genbrugsplads: 105 (116) kr. 
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 8 (10) kr. 
 4. Farligt affald: 16 (19) kr. 
 5. Bygninger og lukkede deponier: 20 (21) kr. 
 6. Administration: 39 (36) kr.
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 33 (25) kr. 
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne. 

Du kan se, hvad det koster at få hentet madaffald og restaffald længere nede på siden.

Der er ca. 750 kolonihaver i Kolding Kommune (april 2022).

Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer. Når du bor på et værelse, bliver du opkrævet faktor 0,2 af det ordinære affaldsgebyr for villaer:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 49 (43) kr. 
 2. Genbrugsplads: 210 (233) kr. 
 3. Genbrugsbilen(tidligere storskrald): 16 (20) kr. 
 4. Farligt affald: 32 (38) kr.
 5. Bygninger og lukkede deponier: 41 (42) kr. 
 6. Administration: 79 (72) kr. 
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 66 (50) kr. 
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem lejemålene, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne. 

Du kan se, hvad det koster at få hentet madaffald og restaffald længere nede på siden.

Der er ca. 1.400 værelser i Kolding Kommune (april 2022).

Har du en ubeboet ejendom, kan du kontakte os, så du ikke betaler det fulde affaldsgebyr på otte delgebyrer.

Nuværende ejer af den ubeboede ejendom opkræves dog altid to delgebyrer for henholdsvis:

 • Administration
 • Bygninger og lukkede deponier

Størrelsen på de to delgebyrer for ubeboede ejendomme afhænger af typen af husstand, altså om du ejer en villa, et rækkehus, et værelse eller andet. Se beløbets størrelse under de enkelte husstandstyper her på siden.

Ubeboede ejendomme er ikke omfattet af ordningerne Genbrugsbilen (tidligere storskrald), miljøstationer og genbrugs-øer, farligt affald og genbrugsplads.

Ubeboede ejendomme er heller ikke omfattet af ordningen for madaffald og restaffald. 


Pris og størrelse på affaldsbeholderne og gebyr for at få dem tømt

Private husholdninger kan vælge mellem fem forskellige kombinationer, når der skal hentes madaffald og restaffald. Kombinationerne gælder også for sommerhusejere. 

De oplyste takster er gældende for 2023, mens 2022-takster er angivet i parentes. 

Affaldsbeholderens mål

Højde: 107 cm | Bredde: 58 cm | Dybde: 73 cm

Tømmegebyr i 2023 (2022-priser i parentes)

 • Ugetømning: 2.145 (2.033) kr.
 • 14-dagstømning: 1.107 (1.051) kr. 
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 809 (768) kr.
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 1.320 (1.251) kr. 

Beholderen er en låg-i-låg-model

På 240 liter-beholderne er der et låg i låget, der giver dig mulighed for at åbne fra begge sider. På den måde kan beholderen stå med håndtaget vendt ud af, så skraldemanden har nemt ved at tage den med, når den skal tømmes. Husk at 'låse' låget, inden skraldemanden tømmer beholderen, ellers går den øverste del af låget af sine hængsler. 

Beholderen er inddelt, så der er mest plads til restaffald og mindst plads til madaffald. Rumdeleren er indstillet, så den passer præcist til skraldebilerne, som netop har to kamre. Derfor må skillevæggen ikke flyttes.

Adgangsforhold

Når du har en affaldsbeholder på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se mere om regler for adgangsvejen på siden 'God adgang for skraldemanden'.

Affaldsbeholderens mål

Højde: 107 cm | Bredde: 75 cm | Dybde: 82 cm

Tømmegebyr i 2023 (2022-priser i parentes)

 • Ugetømning: 2.736 (2.611) kr. 
 • 14-dagstømning: 1.419 (1.356) kr. 
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 1.037 (991) kr.
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 1.684 (1.607) kr. 

Beholderen er en låg-i-låg-model

På 370 liter-beholderne er der et låg i låget, der giver  dig mulighed for at åbne fra begge sider. På den måde kan beholderen stå med håndtaget vendt ud af, så skraldemanden har nemt ved at tage den med, når den skal tømmes. Husk at 'låse' låget, inden skraldemanden tømmer beholderen, ellers går den øverste del af låget af sine hængsler. 

Beholderen er inddelt, så der er mest plads til restaffald og mindst plads til madaffald. Rumdeleren er indstillet, så den passer præcist til skraldebilerne, som netop har to kamre. Derfor må skillevæggen ikke flyttes.

Adgangsforhold

Når du har en affaldsbeholder på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se mere om regler for adgangsvejen på siden 'God adgang for skraldemanden'.

Affaldsbeholdernes mål

140 liter affaldsbeholder: Højde: 106 cm | Bredde: 48 cm | Dybde: 54 cm

190 liter affaldsbeholder: Højde: 106 cm | Bredde: 57 cm | Dybde: 69 cm

 

Tømmegebyr i 2023 (2022-priser i parentes)

R= Restaffaldsbeholder på 190 liter
M=Madaffaldsbeholder på 140 liter

 • Ugetømning: R 1.949 (1.880) kr. + M 1.799 (1.646) kr. = 3.748 (3.679) kr. 
 • 14-dagstømning: R 1.006 (971) kr. + M 927 (851) kr. = 1.933 (1.822) kr.
 • Sommerhus, 19 tømmedage: R 735 (710) kr. + M 678 (622) kr. = 1.413 (1.1332) kr. 
 • Sommerhus, 32 tømmedage: R 1.199 (1.157) kr. + M 1.107 (1.013) kr. = 2.306 (2.170) kr. 

Adgangsforhold

Når du har affaldsbeholdere på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se mere om regler for adgangsvejen på siden 'God adgang for skraldemanden'.

Affaldsbeholdernes mål

400 liter affaldsbeholder: Højde: 112 cm | Bredde: 98 cm | Dybde: 74 cm

140 liter affaldsbeholder: Højde: 106 cm | Bredde: 48 cm | Dybde: 54 cm

Tømmegebyr i 2023 (2022-priser i parentes)

R = Restaffaldsbeholder på 400 liter
M = Madaffaldsbeholder på 140 liter

 • Ugetømning: R 2.880 (2.834) kr. + M 1.799 (1.646) kr. = 4.679 (4.480) kr.
 • 14-dagstømning: R 1.493 (1.470) kr. + M 927 (851) kr. = 2.420 (2.321) kr. 
 • Sommerhus, 19 tømmedage: R 1.091 (1.074) kr. + M 678 (622) kr. = 1.769 (1.696) kr.
 • Sommerhus, 32 tømmedage: R 1.772 (1.744) kr. + M 1.107 (1.013) kr. = 2.879 (2.757) kr.

Adgangsforhold

Når du har affaldsbeholdere på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se mere om regler for adgangsvejen på siden 'God adgang for skraldemanden'.

Affaldsbeholdernes mål

240 liter affaldsbeholder: Højde: 107 cm | Bredde: 58 cm | Dybde: 73 cm

660 liter affaldsbeholder: Højde 122 cm | Bredde: 126 cm | Dybde: 78 cm

 

Tømmegebyr i 2023 (2022-priser i parentes)

R = Restaffaldsbeholder på 660 liter
M = Madaffaldsbeholder på 240 liter

 • Ugetømning: R 4.279 (4.240) kr. + M 2.159 (1.970) kr. =  6.438 (6.210) kr. 
 • 14-dagstømning: R 2.210 (2.190) kr. +  M 1.107 (1.012) kr. = 3.317 (3.202) kr. 
 • Sommerhus, 19 tømmedage: R 1.615 (1.601) kr. + M 809 (740) kr. = 2.424 (2.341) kr.
 • Sommerhus, 32 tømmedage: R 2.634 (2.609) kr. + M 1.329 (1.212) kr. = 3.963 (3.821) kr.

Adgangsforhold

Når du har affaldsbeholdere på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se mere om regler for adgangsvejen på siden 'God adgang for skraldemanden'.

Affaldsbeholdernes mål

Begge affaldsstativer måler: Højde: 110 cm | Bredde: 53 cm | Dybde: 53 cm

Vær opmærksom på at der skal være 30 cm afstand mellem de to stativer. 

Tømmegebyr i 2023 (2022-priser i parentes)

R = Sæk til restaffald på 130 liter
M = Sæk til madaffald på 90 liter

 • Ugetømning: R 1.375 (1.390) kr. +  M 1.256 (1.096) kr. = 2.631 (2.486) kr.
 • 14-dagstømning: R 687 (636) kr. + M 628 (549) kr. = 1.315 (1.185) kr.
 • Sommerhus, 19 tømmedage: R 502 (465) kr. + M 459 (401) kr. = 961 (866) kr. 
 • Sommerhus, 32 tømmedage: R 846 (855) kr. + M 773 (674) kr. = 1.619 (1.529) kr. 

Adgangsforhold

Når du har affaldsbeholdere på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se mere om regler for adgangsvejen på siden 'God adgang for skraldemanden'.

Affaldsbeholdernes mål

140 liter affaldsbeholder: Højde: 106 cm | Bredde: 48 cm | Dybde: 54 cm

190 liter affaldsbeholder: Højde: 106 cm | Bredde: 57 cm | Dybde: 69 cm

 

*Kombinationen af madaffald 190 liter og restaffald 140 liter er et tilbud til boligforeninger og lignende for at få kapaciteten til at gå op. Private borgere kan kun vælge kombinationen madaffald 140 liter og restaffald 190 liter.

Tømmegebyr i 2023 (2022-priser i parentes)

Madaffald, 140 liter 

 • Ugetømning: 1.799 (1.646) kr. 
 • 14-dagstømning: 927 (851) kr.

Madaffald, 190 liter 

 • Ugetømning: 1.987 (1.816) kr.
 • 14-dagstømning: 1.025 (939) kr.

Restaffald, 140 liter

 • Ugetømning: 1.838 (1.755) kr.
 • 14-dagstømning: 947 (905) kr.

Restaffald, 190 liter

 • Ugetømning: 1.949 (1.880) kr.
 • 14-dagstømning: 1.006 (971) kr.

400 liter affaldsbeholder til madaffald eller restaffald

Affaldsbeholderens mål

Højde: 112 cm | Bredde: 98 cm | Dybde: 74 cm

Tømmegebyr i 2023 (2022-priser i parentes)

Madaffald, 400 liter

 • Ugetømning: 2.959 (2.699) kr. 
 • 14-dagstømning: 1.533 (1.403) kr.
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 1.120 (1.025) kr.
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 1.821 (1.661) kr.

Restaffald, 400 liter

 • Ugetømning: 2.880 (2.834) kr.
 • 14-dagstømning: 1.493 (1.470) kr.
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 1.091 (1.074) kr.
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 1.772 (1.744) kr.

660 liter affaldsbeholder til restaffald

Affaldsbeholderens mål

Højde: 122 cm | Bredde: 126 cm | Dybde: 78 cm

Tømmegebyr i 2023 (2022-priser i parentes)

Restaffald, 660 liter

 • Ugetømning: 4.279 (4.240) kr. 
 • 14-dagstømning: 2.210 (2.190) kr. 
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 1.615 (1.601) kr. 
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 2.634 (2.609) kr. 

770 liter affaldsbeholder til restaffald

Affaldsbeholderens mål

Højde: 137 cm | Bredde: 126 cm | Dybde: 78 cm

Tømmegebyr i 2023 (2022-priser i parentes)

Restaffald, 770 liter

 • Ugetømning: 4.917 (4.876) kr.
 • 14-dagstømning: 2.532 (2.512) kr. 
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 1.850 (1.836) kr.
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 3.026 (3.001) kr.

Adgangsforhold

Når du har affaldsbeholdere på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se mere om regler for adgangsvejen på siden 'God adgang for skraldemanden'.

Andre gebyrer

De oplyste takster er gældende for 2023, mens 2022-takster er angivet i parentes. 

Ændring af beholderstørrelse udover 1 gang pr. kalenderår: 240 (240) kr.
Ændring af tømningsfrekvens udover 1 gang pr. kalenderår: 120 (120) kr.

Lejegebyr byttebeholder: 240 (240) kr.

Vask af restaffaldscontainer pr. stk.: 163 (164) kr.
Afhentning/levering efter medgået tid pr. time: - (384) kr. 

Afhentning, 1 bil + 1 mand pr. time: 776 (758) kr.

Afhentning, for 1 ekstra mand: 393 (384) kr. 

Få hentet ekstra affald, pr. kode inkl. tømning: 34 (29) kr. 

Ekstra køb af grønne madposer (200 stk.): 64 (54) kr. 

Lejegebyr byttebeholder: 240 (240) kr.

I tilfælde af påkørsel, brand, hærværk eller andet, kan du købe en erstatningsbeholder. 

 

2-delt affaldsbeholder (240 liter): 531 (531) kr.

2-delt affaldsbeholder (370 liter): 780 (780) kr.

140 liter affaldsbeholder: 428 (428) kr.

190 liter affaldsbeholder: 483 (483) kr. 

240 liter affaldsbeholder: 421 (421) kr. 

400 liter affaldsbeholder: 820 (820) kr. 

660 liter affaldsbeholder: 1.082 (1.082) kr. 

770 liter affaldsbeholder: 1.137 (1.137) kr. 

 

Du kan også købe affaldsstativer til sække (det er valgfrit):

Affaldsstativ, 130 liter sæk: 1.066 (1.066) kr. 

Affaldsskab med gaffel, 130 liter: 1.264 (1.264) kr. 

Gaffel til affaldsskab: 124 (124) kr. 

Restaffald

130 liter restaffald (sæk): 26 (24) kr. 

240 liter restaffald: 42 (40) kr. 

400 liter restaffald: 57 (57) kr. 

660 liter restaffald: 85 (84) kr. 

770 liter restaffald: 97 (97) kr. 

 

Madaffald

90 liter madaffald (sæk): 24 (21) kr. 

240 liter madaffald: 43 (39) kr. 

400 liter madaffald: 59 (54) kr. 

 

2-delt beholder

240 liter rest/madaffald: 43 (40) kr.  

370 liter rest/madaffald: 55 (52) kr. 

Låner skal selv afhente/aflevere materiel.

Ved 10 beholdere og derunder betales ikke leje. 

 

240 liter restaffald: 10 (9) kr. 

400 liter restaffald: 12 (10) kr. 

660 liter restaffald: 15 (13) kr. 

770 liter restaffald: 18 (16) kr. 

240 liter madaffald: 10 (17) kr. 

 

Genoprettelse af miljøstation: 500 (500) kr. 

Nedgravede affaldsløsninger for én eller få ejere:

Rest- og madaffald indsamlet i underjordiske beholdere afregnes efter regning for indsamling, mængden af affald i kilo og behandling.

Dertil lægges administrationsudgifter på 150 kr. pr. kvartal.

 

Nedgravede affaldsløsninger fordelt på flere ejere i en fællesløsning - pris pr. husstand: 

5.000 liter, restaffald ugetømning: 323 (316) kr.

2.500 liter, restaffald ugetømning: 232 (214) kr. 

2.500 liter, madaffald ugetømning: 120 (116) kr. 

Afhentning uden for den ordinære restaffaldsordning: 804 (749) kr.

Der afregnes efter medgået tid eller udgift til renovatør tillagt administrationsomkostninger.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00