Skip til hoved indholdet

Afhentning af affald

Vi henter dit mad- og restaffald hver uge eller hver 14. dag. Glas, metal, papir og plastik afleveret i miljøstationer bliver hentet efter behov. Har du ikke fået hentet dit affald som planlagt, så kontakt os. 


Digital selvbetjening

Få overblik over tømmedage fra siden Mit Affald

Få overblik over tømmedage gennem appen Affald Kolding

Skift til uge- eller 14-dages tømning

Få hentet en sæk ekstra affald

Tilmeld dig beskedservice og få besked dagen før vi henter


Er dit affald ikke hentet, eller er miljøstationen fyldt?

Giv besked fra siden Mit Affald

Giv besked gennem appen Affald Kolding

Kontakt os på redux@kolding.dk 

Ring på 79 79 71 00. Redux – Affald og Genbrug sidder klar til at modtage dit opkald mandag-onsdag kl. 8.00-15.15, torsdag kl. 8.00-17.00 og fredag kl. 8.00-14.15.


Mulige grunde til at du ikke får hentet affald:

På tømmedagen skal du huske:

  • Du skal stille din skraldespand frem til tømning inden kl. 6 på din tømmedag.
  • At låse låget og stille beholderen med håndtaget vendt ud, så skraldemanden nemt kan tage den med.

Godt at vide om din affaldsbeholder til madaffald og restaffald

Det er både muligt at vælge uge- og 14-dages tømning i Kolding Kommune. Det betyder, at skraldebilen godt kan komme forbi hos naboen, uden at du selv får tømt din skraldespand den dag.

Du kan få at vide, hvornår vi tømmer din affaldsbeholder ved at:

Du kan også skifte til uge- eller 14-dages tømning

Når der er helligdage, kommer skraldemanden før eller efter din normale tømmedag.

Påske 2021

Normal tømmedag

Tømmedag pga. helligdag

Mandag 29. marts Lørdag 27. marts
Tirsdag 30. marts Søndag 28. marts
Onsdag 31. marts Mandag 29. marts

Skærtorsdag
Torsdag 1. april

Tirsdag 30. marts

Langfredag
Fredag 2. april

Onsdag 31. marts

2. påskedag
Mandag 5. april

Tirsdag 6. april
Tirsdag 6. april Onsdag 7. april
Onsdag 7. april Torsdag 8. april
Torsdag 8. april Fredag 9. april
Fredag 9. april Lørdag 10. april

Helligdagssæk til påskens ekstra affald leveres i uge 11 og 12.Store bededag 2021
Normal tømmedag Tømmedag pga. helligdag
Fredag 30. april Lørdag 1. maj
Kristi himmelfartsdag 2021

Normal tømmedag Tømmedag pga. helligdag
Torsdag 13. maj Fredag 14. maj
Fredag 14. maj Lørdag 15. majPinse 2021
Normal tømmedag Tømmedag pga. helligdag
Mandag 24. maj Lørdag 22. maj


 
Jul 2021
Normal tømmedag Tømmedag pga. helligdag
Mandag 20. december Lørdag 18. december
Tirsdag 21. december Mandag 20. december
Onsdag 22. december Tirsdag 21. december
Torsdag 23. december Onsdag 22. december
Fredag 24. december Torsdag 23. december


Helligdagssæk til julens ekstra affald leveres i uge 50 og 51.Særlig helligdagssæk til jul og påske

I forbindelse med påske og jul får husstande med rumdelte beholdere og sækkeløsninger leveret en helligdagssæk.

Helligdagssækken er til ekstra restaffald og må maks. veje 15 kg. Sækken stiller du ved siden af din beholder eller sækkestativ på tømmedagen. Så tager skraldemanden den med, når han kommer forbi.

Du kan gøre din affaldssortering lettere med piktogrammer og plakater. 

I Sorteringsguiden kan du se, hvad du skal gøre af dit affald, både derhjemme og på genbrugspladsen. Du finder også sorteringsguiden i appen Affald Kolding.

Når du sorterer dit affald korrekt, flytter du affald ud af de danske forbrændingsanlæg. På denne side kan du læse mere om affaldshierarkiet.

Har du holdt fest, eller er der bare fyldt godt op i affaldsbeholderen?

Så kan du for 21 kroner få skraldemanden til at tage en ekstra sæk restaffald med.

Køb en kode til en ekstra sæk her.

Din skraldemand og -dame tømmer mange affaldsbeholdere hver dag. Derfor er der en række krav, som din adgangsvej skal leve op til, så din affaldsbeholder kan blive tømt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Læs mere om, hvordan adgangsvejen skal være

Er du flyttet til en bolig i Kolding Kommune, eller skifter du adresse i kommunen?

Så skal du som udgangspunkt overtage den tidligere ejers materialer til affaldssortering, fx køkkenspand, grønne poser og affaldsbeholder.

Læs mere på vores side Nybyggeri og flytning - få styr på affald og genbrug

Sommerhusejere i Kolding Kommune kan vælge en af fire forskellige modeller til at få hentet mad- og restaffald. 

Læs mere om mulighederne og se tømmekalender for sommerhuse.


Problemer med tømning af affaldsbeholder

Vær opmærksom på, at skraldemanden kører sin rute mellem kl. 6 morgen og 17 eftermiddag.

Har du ikke fået afhentet dit affald efter kl. 17, så kontakt Redux – Affald og Genbrug.

Du kan kontakte os: 

Skriv eller ring til Redux – Affald og Genbrug.

Husk at oplyse din adresse og send meget gerne et billede med, så vi kan se, hvad der er tabt. 

Du kan kontakte os: 

Hvis der stadig er affald i affaldsbeholderen, når skraldemanden har tømt den, skyldes det formentlig en af disse to ting:

  1. Affaldsbeholderen er fugtig. Sørg for at binde gode knuder på dine affaldsposer, så der ikke siver noget ud. Det fugtige miljø kan især være slemt om vinteren, hvor kondensvandet kan fryse til og 'holde fast' i skraldeposerne. Du kan evt. smide et par aviser ned i bunden af affaldsbeholderen, der kan suge kondensvandet. 
  2. Affaldet er presset for hårdt sammen i beholderen. 

Hvad kan du gøre: 

  • Hyppig rengøring af affaldsbeholderen er med til at mindske problemerne.

  • Du kan bestille ekstra tømning af din affaldsbeholder. Prisen er afhængig af størrelsen på din beholder. Derfor skal du kontakte os for at få oplyst pris og forventet afhentningsdato. 

  • Du kan købe en kode til at få hentet en ekstra sæk affald. Skraldemanden tager posen med, næste gang han tømmer din affaldsbeholder.

Start med at tjekke informationen på det adresselabel, der sidder på siden af affaldsbeholderen. Se hvordan du finder klistermærket på billederne herunder.

Hvis det er en forkert beholder, du har stående, så kontakt Redux – Affald og Genbrug.

Husk at oplyse to ting: Henholdsvis din egen adresse og id-nummeret på den affaldsbeholder, du har stående. Så sørger vi for at finde den rigtige affaldsbeholder til dig og bytte rundt.

 

Hvem skal sørge for at holde min affaldsbeholder ren?

Det skal du selv.

Selvom affaldsbeholderen skulle blive snavset under tømning, er det stadig dit ansvar at holde den ren.

Du kan nå langt med en haveslange og en spand sæbevand. 

 


Vil I vaske min affaldsbeholder mod betaling?

Ja, det er muligt at få Redux – Affald og Genbrug til at rengøre beholderen:

I 2021 koster det 195 kr. pr. beholder plus 395 kr. for afhentning/levering efter medgået tid pr. time.

Når du bestiller, skal du give os id-nummeret på din affaldsbeholder. Det sidder på klistermærket på siden af affaldsbeholderen, se billederne herunder.

 

 

 


Hvad gør jeg, når min affaldsbeholder lugter (der er endda mider i skraldet)?

Du kan sørge for mindre lugt og snask, når du lukker posen med en stram knude.

På den måde minimerer du risikoen for, at fugt fra affaldet løber ud og samler sig til en snasket masse i bunden af affaldsbeholderen. Fluerne er vilde med bundsnask. Og sværmer fluer først om skraldespanden, går der ikke længe, før de hvide maddiker pibler frem.

Hvis problemet allerede er opstået, kan du bekæmpe fluer og larver effektivt med fluemiddel langs låget af affaldsbeholderen. 


Skift til uge- eller 14-dages tømning af din affaldsbeholder

Inden du foretager ændringer, så vær opmærksom på:

  1. Du skal være ejer af ejendommen for at foretage ændringer
  2. Du kan gratis ændre tømmeinterval og beholderstørrelse én gang pr. kalenderår. Ønsker du ændringer igen, koster det 150 kr. at ændre tømmefrekvens og 300 kr. at ændre beholderstørrelse. Gebyret gælder ikke ved ejerskifte.  
Vælg her hvis du vil have tømt hver 14. dag:


Vælg her hvis du vil have tømt hver uge:


Data
Databehandling *