Skip til hoved indholdet

Genbrugsfællesskabet

Genbrugsfællesskabet inviterer til Grøn Torsdag - dagen før Black Friday

Torsdag 25. november kl. 17-19, Bronzehallen, Bronzevej 3.

Tilmeld dig Grøn Torsdag

Tilmeld dig Genbrugsfællesskabets mailliste

Hvordan kan vi få mere genbrug ind i vores liv?

Har du et godt bud, så del det med os andre, når vi ses til Grøn Torsdag i Genbrugsfællesskabet. 

Som deltager får du både serveret grønne mocktails (alkoholfrie drinks) og grønne snacks fra Tobbers.

Og så skal du være med til at besvare spørgsmålet: 'Hvordan får vi mere genbrug ind i hverdagen'?

Svarene kender vi ikke, men vi leger os frem til, hvordan det kan se ud. Lege-metoden bliver styret med kyndig hånd af Mathias Poulsen fra Designskolen Kolding. Mathias har en ph.d. i læring gennem leg. 

 

 

Arrangementet Grøn Torsdag bliver holdt i regi af den internationale European Week for Waste Reduction 2021.

 

 

Redux - Affald og Genbrug er en del af Interreg Europe-projektet SMARTWASTE frem til 2023.  

 

 

 

 

Brænder dit affald?

Hvert år sender borgerne i Kolding Kommune 12.800 ton restaffald i ovnen.

Affald, du smider i skraldespanden, bliver brændt. Få styr på affaldshierarkiet og lær, hvordan du genbruger mere.

Tilmeld dig minikurset om affaldshierarkiet

Genbrugsfællesskabet er også på Facebook - følg siden her

Du kan være med til at skabe en stærk genbrugskultur

 • Vi mødes gennem Genbrugsfællesskabet til workshops og events - næste gang Grøn Torsdag 25. november. I september mødtes vi til 'Hyg og byg', hvor vi både havde besøg af Trapholt, tv-tømrer Casper Kjerumgaard og Karina Ahm med bogskabet på Poppelallé i Bramdrupdam. Du kan se billeder fra dagen på Genbrugsfællesskabets Facebook-side og Instagram-profil.  
 • Du kan også nøjes med at kigge med fra sidelinjen og modtage minikurset 'Få styr på affaldshierarkiet'.
 • Fællesskabet er også for foreninger. 

Få et netværk af passionerede genbrugsfolk

 

I genbrugsfællesskabet møder du mennesker fra lokalområdet, der også tænker bæredygtighed og genbrug.

Du kan være med til fire årlige fællesmøder, hvor vi sætter fokus på et aktuelt emne inden for genbrugsverdenen. 

Fællesmøder i 2021:

Grøn Torsdag: Torsdag 25. november kl. 17-19
Tilmeld dig Grøn Torsdag

Hvordan får vi mere genbrug ind i vores liv? Vi leger os frem til svaret sammen med Mathias Poulsen fra Designskolen Kolding, der forsker i leg. 

 

Afholdte fællesmøder i 2021

Torsdag 23. september

Vi mødtes fysisk for første gang og byggede bogskabe med tv-tømrer Casper Kjerumgaard, fik en snak om cirkulær økonomi og mødte Karina Ahm, der har et bogskab på Poppelalle i Bramdrupdam. 

Se billeder fra dagen

Torsdag 17. juni

Opsamling på mødet inkl. optagelser af præsentationerne. 

På mødet fortalte vores affaldseksperter om, hvad der sker 1. juli, når du og resten af Kolding Kommunes borgere kan få hentet 10 typer affald derhjemme. 

 • Hvad er meningen? Hvorfor skal vi sortere så meget?
 • Hvordan skal du sortere derhjemme - og hvor rent skal det være?
 • Affaldets rejse: Hvad sker der med de 10 typer affald, når de bliver hentet?
 • Læs mere på kolding.dk/taeltil10

 


Torsdag 18. marts

Præsentation om cirkulær økonomi i Kolding Kommune

Hvordan kan vi tænke GENBRUG i stedet for affald?

Peter K. Schibye var aftenens oplægsholder. Peter arbejder som affaldskonsulent i Redux - Affald og Genbrug i Kolding Kommune, og han vil fortælle mere om fremtidens arbejde med affald og ressourcer i Kolding Kommune, som går i retning af cirkulær økonomi. Peter har tidligere arbejdet som chef for Deponi Syd. 

Bliv en del af genbrugslaboratoriet

 

Når bæredygtighed og genbrug matcher din person, har du måske også lyst til at gøre noget på egen hånd. I genbrugslaboratoriet har du mulighed for at bidrage med upcycling eller testforsøg. 

Som frivillig i genbrugsfællesskabet får du:

 • Stillet værkstedet i Bronzehallen til rådighed, hvor du kan reparere din cykel eller arbejde på dine egne upcycling-projekter. Hvis ikke du allerede ligger inde med materialer til dine idéer, kan du samle ting og sager ind på Kolding Nord Genbrugsplads, der ligger lige ved siden af Bronzehallen.
 • Mulighed for at teste sorteringsforsøg på mikroskala i dialog med Kolding Kommune eller sætte hylder eller skabe med bøger op i dit lokalområde. Bøgerne indsamler vi på byens genbrugspladser, og dermed er du med til at give dem nyt liv. 
 • Adgang til at booke møde- og værkstedsfaciliteter i Bronzehallen. Brug linket i menuen herunder.

Du kan give nyt liv til brugte bøger ved at sætte et bogskab op. Bøgerne kommer fra Kolding Kommunes genbrugspladser. I 2019 blev der indleveret 169 tons bøger, nogle spritnye. 

Nu kan bøgerne få nye hjem.

Hvis du har en idé til, hvor du vil sætte et bogskab op i dit lokalområde, så kan du udfylde dette skema.

Når du har udfyldt skemaet, får du besked om, hvor og hvordan du henter bogkassen.

Og husk, et bogskab kan have mange former. En hylde, en reol eller et skab.

Du bestemmer.

Har du en ide til at sortere mere eller på en ny måde, der hvor du bor, så har du muligheden som genbrugsambassadør. 

Før du går i gang, skal du først udfylde en ansøgning, så vi kan hjælpe dig med at komme i gang. 

Vil du holde en event eller aktivitet sammen med andre, som handler om dig og dine medborgeres affald og genbrug? Så har du mulighed for at låne et helt torv med forskellige faciliteter.

Torvet i Bronzehallen kan lånes til enkeltarrangementer eller tidsafgrænsede aktiviteter af ikke-kommerciel karakter. Hver arrangør kan højst have 10 åbne bookinger.

Torvet kan bookes i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 8-15. Aften eller weekendaktiviteter efter nærmere aftale.

Torvet bookes ved at kontakte torvemester Lisbet Thorøe fra Redux – Affald og Genbrug på telefon 21 16 72 14 eller llar@kolding.dk.

Læs mere om booking af Torvet

Få adgang til meget mere viden om affald og genbrug

 

Vidste du, at der er et nationalt mål om, at kommunerne i 2022 skal genanvende mindst 50 % af husholdningernes affald? Kolding Kommune er godt på vej, blandt andet med indsamling af madaffald, og lå i 2020 på 58 %.

Hvordan arbejdet med affald og genbrug skrider frem i vores kommune, vil vi rigtig gerne gøre dig (endnu mere) klog på. Derfor får du som frivillig i genbrugsfællesskabet mulighed for at deltage i fire årlige fællesmøder, hvor vi sætter fokus på et aktuelt område inden for affaldsområdet. 

Desuden sender vi løbende nyhedsbreve ud med affaldsviden. Fx modtager du minikurset 'Få styr på affaldshierarkiet', når du tilmelder dig Genbrugsfællesskabet.

Fortæl Kolding Kommune om din hverdag med affald og genbrug

 

Affaldsområdet spiller en afgørende rolle, når Kolding Kommune arbejder henimod at blive cirkulær kommune.

Du kan komme tæt på maskinrummet, når du er en del af genbrugsfællesskabet. Vi inviterer nemlig alle frivillige til at give feedback og komme med idéer, inden vi sætter nye projekter i søen. Og der sker hele tiden noget. De næste par år står vi fx overfor at skulle:

 • Indsamle endnu flere typer affald hos den enkelte husstand såsom mælkekartoner, pap og tekstiler. Måske har du nogle idéer til endnu bedre affaldssortering i hjemmet?
 • Udvikle en ny affaldsplan. I øjeblikket er Affaldsplan 2019-2024 den fælles ramme for, hvordan vi øger genbrug og undgår affald i kommunen. Kort sagt skal vi sammen gøre FN’s verdensmål om bæredygtighed til hverdagsmål. 

Lån Bronzehallen til foreningens aktiviteter

 

Har jeres forening noget at byde ind med, når det kommer til upcycling, reparation eller andet med genbrug? Så kan I holde en workshop på torvet i Bronzehallen. Jeres arrangement skal blot være åbne for andre end foreningens medlemmer. 

I får stillet lokaler med plads til mere end 50 personer og værksted til rådighed. 

Vi lægger også gerne jeres begivenhed på aktivitetssiden for Bronzehallen

Aktiviteten skal have en tilknytning til området for affald og genbrug.

Torvet i Bronzehallen kan lånes til enkeltarrangementer eller tidsafgrænsede aktiviteter af ikke-kommerciel karakter. Hver arrangør kan højst have 10 åbne bookinger.

Torvet kan bookes i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 8-15. Aften eller weekendaktiviteter efter nærmere aftale.

Torvet bookes ved at kontakte torvemester Lisbet Thorøe fra Redux – Affald og Genbrug på telefon 21 16 72 14 eller llar@kolding.dk.

Læs mere om booking af Torvet

Vær med i Genbrugsfællesskabet og modtag minikurset 'Få styr på affaldshierarkiet'

* Feltet skal udfyldes

Bor du i Kolding Kommune


Alt det med småt

Visionen er at skabe et fællesskab af passionerede unge og ældre, som foruden at have bopæl i Kolding Kommune også har det tilfælles, at de ønsker at handle, skabe nye sociale netværk, lære nyt om genbrugsverdenen og møde tage nye indsigter og viden med ud og møde deres medborgere.

 • Vi ser muligheder, når andre ser affald.
 • Vi lytter til de skæve idéer, der kan reducere affald og øge genbrug.
 • Vi inspirerer – og lader os inspirere af dig.

Redux – Affald og Genbrug, der er en del af By- og Udviklingsforvaltningen, er tovholder på genbrugsfællesskabet.

Målet for projektet er at skabe en stærk genbrugskultur blandt borgerne i Kolding Kommune, som fremmer mere og bedre genbrug og genanvendelse.

 • Kolding Kommune ønsker at være førende i social innovation og designe velfærden gennem partnerskaber og initiativer inden for selvværd. Vi har derfor en positiv holdning til inddragelse af frivillige i borgerbetjeningen, når det skaber merværdi for borgere, medarbejdere og frivillige.
 • Kolding Kommune forventer, at der er gensidig respekt i relationen mellem medarbejderne og de frivillige, og at der samarbejdes i overensstemmelse med Kolding Kommunes personalepolitikker.
 • Kolding Kommune ser det som en vigtig forudsætning for et positivt samarbejde, at der sker en forventningsafstemning mellem den enkelte arbejdsplads og de frivillige/ deres organisation.

Spilleregler

 • Klare rammer
  Det er afgørende, at ledelsen er klar på afgrænsningen, rollefordelingen og fagligheden i forhold til samarbejdet med frivillige. Det er ledelsen, der til de faglige medarbejdere skal fortælle og signalere, hvordan samarbejdet skal foregå, hvilket råderum der er, og hvilken værdi de frivillige kan bidrage med. Ledelsen på den enkelte arbejdsplads skal skabe klare rammer for, hvilke typer af opgaver på arbejdspladsen, som henholdsvis medarbejderne og de frivillige skal varetage. Ledelsen skal definere, hvilke kerneydelser, som altid skal varetages af medarbejderne. Det skal drøftes i det lokale MED, hvilke kerneydelser, der altid skal varetages af medarbejderne.

 • Respekt for medarbejdernes faglige kompetencer
  Frivillige skal respektere medarbejdernes faglige kompetencer, også selvom de frivillige eventuelt har egne faglige erfaringer på området.

 • Ledelse
  Ledelsen har ansvaret for den samlede opgaveløsning på arbejdspladsen. Frivillige skal anerkende den formelle ledelse og overholde arbejdspladsens værdier og retningslinier. Ledelsen er forpligtet til at håndtere uenigheder og bekymringer i forhold til frivillige på arbejdspladsen. Det er ledelsens overordnede ansvar at rekruttere frivillige, ligesom ledelsen har ansvaret for at afslutte samarbejdet, såfremt dette måtte blive nødvendigt.

 • Introduktion
  Ledelsen skal sikre, at de frivillige får en grundig introduktion. Formålet med introduktionen er at oplyse de frivillige om arbejdspladsens værdier, retningsliner, opgaveafgrænsning, tavshedspligt, forsikring og samarbejde med medarbejdergruppen. Introduktionen skal ligeledes sikre, at det frivillige arbejde udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
  Ledelsen skal desuden sikre sig, at der er en kontaktperson i forhold til de frivillige.

 • Information af medarbejderne og borgere om frivillige
  Ledelsen skal tydeligt informere medarbejderne forinden frivillige introduceres på arbejdspladsen. Ledelsen har desuden ansvaret for at informere borgere og pårørende om den frivillige indsats, ligesom borgere og pårørende bør kunne se forskel på frivillige og kommunale medarbejdere.

 • Alkohol og rygning
  Kolding Kommunes misbrugs- og røgpolitik skal respekteres af frivillige på lige fod med ansatte i Kolding Kommune. Frivillige skal derfor orienteres om Kolding Kommunes misbrugs- og røgpolitik.

 • Adgang til IT-systemer
  Frivillige har ikke adgang til Kolding Kommunes administrative systemer.
  Ledelsen skal i øvrigt forholde sig aktivt til, hvilke systemer og oplysninger frivillige får adgang til med udgangspunkt i den til enhver tid gældende informationssikkerhedspolitik.

 • Familiære relationer
  For at tilgodese det psykiske arbejdsmiljø og undgå favorisering, bør der ikke rekrutteres frivillige, der har familiære relationer til medarbejdere eller ledelse på arbejdspladsen.
  Familiære relationer er bl.a. ægtefæller, børn, forældre, søskende, nære venner eller andre nærtstående.
  Hvorvidt eventuelle familiære relationer kan have en uheldig indvirken, vurderes i det enkelte tilfælde af ledelsen.

 • Arv og gaver
  Frivillige må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske fordele fra borgere, med mindre dette er godkendt af kommunen eller den frivillige organisation.

Opmærksomhedspunkter

Arbejdsmiljø

Frivillige er omfattet af arbejdspladsens arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvis de udfører arbejdsopgaver på samme vilkår som ansatte på arbejdspladsen, f.eks. på plejehjem.

Der er dog ikke krav om, at de frivillige selvstændigt involveres i APV-arbejdet eller har egen arbejdsmiljørepræsentant.

Når frivilliges arbejdsopgaver skal planlægges, skal sikkerheden tænkes ind fra start. Det frivillige arbejde skal tilrettelægges, så det udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Ledelsen har ansvaret for, at dette bliver overholdt.

Forsikringsforhold - ulykkes- og ansvarsforsikring

Kolding Kommunes ulykkes- og ansvarsforsikring dækker også frivillige, der yder en frivillig indsats.

Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger.

Medarbejdere i Kolding Kommune er underlagt forvaltningslovens regler om tavshedspligt. Medarbejdere må således ikke videregive personfølsomme oplysninger til frivillige uden borgerens samtykke. Tavshedspligten omfatter alle oplysninger om personlige, økonomiske, helbredsmæssige og sociale forhold.

Forvaltningslovens regler om tavshedspligt gælder ikke for frivillige. Alle borgere er dog underlagt straffelovens § 264 d om uretmæssig videregivelse af personlige oplysninger. Det betyder, at frivillige ikke må videregive fortrolige oplysninger uden borgerens samtykke. Frivillige må heller ikke videregive fortrolige oplysninger om borgerne til medarbejderne på arbejdspladsen, medmindre den enkelte borger har givet samtykke hertil.

Tavshedspligten gælder også, når den frivillige er ophørt med at være frivillig i Kolding Kommune.

Frivillige skal orienteres om tavshedspligten og ledelsen skal sikre, at frivillige ved, hvad dette konkret betyder.

Straffeattester og børneattester

Der indhentes straffeattest for frivillige, hvor det skønnes nødvendigt i forhold til den opgave, som skal løses eller omstændighederne i øvrigt.

Hvis frivillige knyttes til en arbejdsplads, hvor de skal i direkte kontakt med eller færdes blandt børn under 15 år, skal der indhentes børneattester. Ledelsen på den enkelte arbejdsplads har ansvaret for at sikre, at der indhentes en børneattest.

Dagpenge og efterløn

Frivilligt arbejde på en kommunal arbejdsplads kan medføre træk i efterløn og dagpenge. Frivillige skal selv oplyse A-kassen om deltagelse i frivilligt arbejde og frivillige skal opfordres til at søge yderligere information hos A-kassen.

Det er den enkeltes A-kasse, der vurderer om frivilligt arbejde medfører træk i dagpenge eller efterløn.

Du kan altid melde dig ud af Genbrugsfællesskabet. 

Indtast den e-mailadresse du brugte ved tilmelding.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00