Skip til hoved indholdet

Bygge- og anlægsaffald og afhentning af asbest

Skal du bygge om eller renovere, skal du huske at anmelde dit byggeaffald senest 14 dage før, arbejdet går i gang. Bor du i Kolding Kommune, henter vi dit affald med asbest eller eternit, dog ikke støvende asbest. 

 


Digital selvbetjening

👉 Anmeld dit bygge- og anlægsaffald i Byg og Miljø (husk NemID)

 

Vi henter dit affald med asbest og eternit, når du bor i Kolding Kommune. 

👉 Bestil bigbags i vores affaldsshop

👉 Bestil afhentning af de fyldte bigbags med asbestaffald

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Redux – Affald og Genbrug på redux@kolding.dk.

 


Du skal anmelde dit byggeaffald, når:

 • Dit bygge- eller nedrivningsprojekt medfører mere end 1 ton affald
 • Du skal have fjernet materialer med asbest
 • Du skal udskifte materialer fra perioden 1950-1977, da termoruder, fugemasse og maling kan indeholde PCB

Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage før, du går i gang i arbejdet.

Vær opmærksom på:

 • Du skal ofte sende supplerende dokumentation med. 
 • Det er altid bygherrens ansvar at anmelde affaldet. Så selvom du som privatperson har en håndværker eller entreprenør til at udføre arbejdet, er anmeldelsen stadig dit ansvar.

Hører du ikke fra Redux –  Affald og Genbrug inden for 14 dage efter din anmeldelse af byggeaffald, kan du gå i gang med dit byggeprojekt.

Skulle det ske, at du ikke har fået anmeldt byggeaffaldet i tide, skal du hurtigst muligt udfylde anmeldelsen og derefter kontakte os, Redux – Affald og Genbrug, på 79 79 71 00.

Sådan sorterer og håndterer du dit byggeaffald

Du kan læse mere om, hvordan du sorterer de forskellige typer byggeaffald på denne side. Her finder du også en trin-for-trin-guide til, hvordan du anmelder dit byggeaffald.


Er du flyttet til en bolig i Kolding Kommune, eller skifter du adresse i kommunen?

Så skal du som udgangspunkt overtage den tidligere ejers materialer til affaldssortering, fx køkkenspand, grønne poser og affaldsbeholder.

Læs mere på vores side for nybyggeri og tilflyttere

Når du udlejer en ejendom, er det dit ansvar at informere dine lejere om, hvordan de sorterer og kommer af med affaldet.

Læs mere og hent informationsmateriale til dine beboere

 

Bliv en del af Genbrugsfællesskabet

Det koster kun din e-mail - og vi kvitterer med minikurset 'Få styr på affaldshierarkiet'. Tilmeld dig Genbrugsfællesskabet her.


Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så giver vi dig friske opdateringer om affald og genbrug i Kolding Kommune.


Beskedservice

Få besked når vi tømmer din affaldsbeholder


Appen Affald Kolding

I appen får du både nyheder og mulighed for at få overblik over dine affaldsordninger. 


Mit Affald-hjemmesiden 

På siden Mit Affald kan du nemt få et overblik over, hvilke affaldsløsninger din ejendom er tilmeldt.


Sociale medier

Afhentning af affald med asbest eller eternit

 • Som forsøgsordning frem til 31. december 2022 kan du få hentet affald med asbest og/eller eternit på din egen adresse*.
 • Du skal have mere end 50 kilo affald, og du skal sørge for at emballere det i bigbags, som du får udleveret på genbrugspladsen. 
 • Husk altid at vende bigbagens 4 løfteøjne op mod himlen, så kranfører kan sætte en krog i hvert løfteøje. 

Hvad koster det at få hentet asbest?

Der er ingen ekstraudgifter for dig som privatperson, da ordningen er lagt ind som en del af det genbrugspladsgebyr, du betaler over ejendomsskatten. Skal du have hentet erhvervsaffald, bliver du efterfaktureret for mængder og antallet af bigbags, når affaldet er hentet.

* Ordningen gælder ikke erhvervsbygninger som fx landbrugsbygninger. 

 


5 trin til at få hentet affald med asbest og eternit

 

👉Download vejledningens 5 trin som printvenlig pdf

 

Bestil det antal bigbags, du forventer at få brug for, i vores affaldsshop.

Du kan også benytte appen Affald Kolding - klik på Bestil > Bigbags til asbest og eternit

Du modtager en kvittering med et ordrenummer, som du skal bruge for at få udleveret bigbags på genbrugspladsen. 

Du kan altid bestille ekstra bigbags, hvis du ikke har nok. Bigbags, du ikke tager i brug, skal returneres, når du bestiller afhentning af de fyldte bigbags. 

 


Husk at anmelde dit byggeaffald

Anmeld dit byggeaffald, når du har mere end 1 tons, på www.bygogmiljoe.dk.

 

Kvik guide til systemet Byg og Miljø

Du finder en udførlig trin-for-trin guide til Byg og Miljø på denne side. Herunder følger forklaring der specifikt omhandler afhentning af asbest:

Når du skal anmelde dit asbestaffald, skal du ind i kategorien 'Affald fra ydre klimaskærm: Vægge, vinduer, døre, tag, altaner'. 

 • Under 'Eternitplader, fx bølge eller skiffer' noterer du under overskriften 'Mængde (ton)' cirka antal ton eller antal plader. Begge dele er okay.
 • Under overskriften Transportør/Indsamler skriver du, at du ønsker at få afhentet dit tag med asbest. 
 • Isolering er også ofte forurenet med asbestfibre, hvis det har ligget lige under pladerne. Skifter du isolering ved samme lejlighed, kan du også angive cirka-mængden i feltet 'Isolering, fx Rockwool el. glasuld', så kan du også få det afhentet, da isoleringen deponeres på samme vis som tagpladerne.
 • Hvis du skifter lægter, skal de noteres som træ. De bliver ikke betragtet som forurenet med asbest, så dem skal du selv køre på genbrugspladsen med. 

 

Vis dit ordrenummer på din lokale genbrugsplads, så får du udleveret bigbags og mærkater.

Du vælger selv, om du vil printe kvitteringen med dit ordrenummer, eller om du vil vise det fra din mobiltelefon. 

 • Vend bigbagen korrekt: Åbningen skal være i siden, ud for dine knæ. De 4 løfteøjne skal vende op mod himlen, så kranfører kan sætte en krog i hvert løfteøje. 

 • Læg tagplader og andet affald med asbest og eternit forsigtigt i bigbagen. Vi tager kun bigbags med udleveret af Kolding Kommune, der har fået påsat et mærkat med ordrenummer.

 • Sæt et mærkat (udleveret sammen med bigbags) med dit ordrenummer på hver bigbag.

 • Bigbags må ikke være beskadiget. Du kan altid aflevere en beskadiget bigbag på genbrugspladsen og få udleveret en ny.

 • Fyld kun bigbagen så meget, at du stadig kan bruge snørefunktionen. De 4 løfteøjer må ikke anvendes til at lukke bigbaggen. En bigbag kan max rumme 1 ton. Det svarer til ca. 50 tagplader.

 • Værnemidler (handsker, masker mv.) og stumper fra tagplader betragtes også som asbestaffald. Før du lægger materialerne i en bigbag, skal de dobbeltemballeres (indpakning i to klare plastsække). Gør  stumperne fugtige før emballering, så du undgår asbeststøv.

 • Hvis du har en særlig aftale med os om, at det ikke er muligt at pakke tagpladerne i bigbags, skal du i stedet for lægge tagpladerne på paller, der wrappes med plast og mærkes ”Asbest”.

Når alt står klar, kan du bestille afhentning fra denne side.

Du kan også bestille afhentning gennem appen Affald Kolding. Vælg Bestil > Afhentning af asbest

Det er muligt at bestille afhentning fire uger frem. Ønsker du at få hentet i næste uge, skal vi altid have bestillingen senest fredag kl. 12 ugen før. 

Kranbilen henter dine bigbags med asbest eller eternit. 

Affaldet bliver kørt direkte til Deponi Syd I/S i Grindsted.

Sådan sørger du for god adgangsvej for kranbilen

 • Adgangsvejen skal være fri mellem kl. 7.00-17.00 den dag, vi henter dit asbestaffald.
 • Tilkørselsvejen skal være mindst 3,6 meter i bredden og 4 meter i højden.
 • Tilkørselsvejen skal som minimum være befæstet med stabilgrus. Vejen skal kunne tåle tung trafik op til 35 ton og et støttefodstryk op til 7 ton.

Kranen skal have god plads til at løfte, derfor:

 • Afstanden fra kranbilen til asbestaffaldet må ikke være mere end 4 meter.
 • Der skal være mindst 1,5 meter til bygninger o.l.
 • Der skal minimum være en frihøjde på 10 meter over hver bigbag. Pas på at træer, luftledninger m.v. ikke er i vejen.
 • Du skal placere affaldet, så kranen ikke skal løfte over biler, bygninger, mv.

På billederne herunder kan du se eksempler på bigbags, kranføreren ikke tog med. 

Når bigbagen vender forkert, kan kranfører ikke løfte bigbagen i de 4 løfteøjne. 

Hvis kranen løfter i stropperne i stedet for i de 4 løfteøjne, går bigbagen i stykker, og der er stor risiko for støvende asbest i nabolaget. 

 

 

 

Ordningen gælder for husejere i Kolding Kommune, der skal aflevere mere end 50 kilo asbestplader (en tagplade vejer cirka 20 kilo).

Alt under 50 kilo skal du fortsat selv aflevere på genbrugspladserne. Men her vil det fra 1. april kun være tilladt at aflevere asbest, der er dobbeltemballeret før ankomst. Dobbeltemballering vil sige, at du skal pakke to klare plastsække om dine asbeststykker.

Forsøgsordningen omfatter:

Vi henter asbestholdigt affald, der ikke støver, fx fibercementplader, skifereternit, aftrækskanaler.

Eternitplader uden asbest er også omfattet.

Vi henter ikke støvende asbest

Støvende asbest er fx asbest i fliseklæb, isolering, bløde loftsplader.


Det er forbudt at genbruge asbestholdigt affald.

Regler for håndtering af asbest i Kolding Kommune

Bygherre, altså dig som borger, skal sørge for, at både mennesker og omgivelser udsættes for mindst muligt støv.

Du skal derfor kende til de helt særlige regler for håndtering af asbest, fx må du gerne selv fjerne hele asbestplader, men går de i stykker (dvs. smuldrer og støver), skal der fagfolk til arbejdet.

Reglerne gælder i øvrigt både for borgere og virksomheder. Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Afhentning på din adresse

Hele tagplader og affaldsmængder over 50 kilo, henter vi på din adresse.

Anmeld dit byggeaffald, hent bigbags på genbrugspladsen og bestil afhentning af dit affald. Se hvordan du gør øverst på denne side. 

Aflevering på genbrugspladsen

Tagstykker og hele plader op til 50 kg må du fortsat aflevere på genbrugspladserne. Men som noget nyt fra 1. april 2021 skal du  dobbeltemballere alle stykkerne inden ankomst til genbrugspladsen.

Dobbeltemballering betyder, at stykkerne skal pakkes i to lukkede, klare plastsække. Herefter pakkes de dobbeltemballerede stykker i de bigbags, der står ved Asbest på genbrugspladsen.

Hvis asbest er smuldret og støvende, er det farligt at indånde, og stykkerne må ikke afleveres på genbrugspladsen.

Genbrugspladserne betragter altid støvende asbest som erhvervsaffald, og Kolding Kommune anviser derfor støvende asbest direkte til Deponi Syd

Som privatperson er det en god ide, hvis du tager fat i fagfolk, som sørger for at anmelde asbestaffaldet til Kolding Kommune.

OBS! Fliser fra badeværelset er som udgangspunkt støvende asbest

Asbest i:

 • gulvbelægninger
 • fliseklæber
 • rørisolering og
 • brandhæmmende beklædning

skal altid betragtes som støvende og behandles som sådan.

Ligesom andet byggeaffald over 1 ton skal asbest anmeldes til Kolding Kommune.

Har du under 50 kilo, kan du selv køre asbestaffaldet på genbrugspladsen. Har du mere end 50 kilo asbestholdigt affald, henter vi det på din adresse.

Tommelfingerreglen er, at en enkelt tagplade vejer 20 kilo. 

Hvis du afleverer asbestplader på genbrugspladsen for din virksomhed, skal du veje asbestpladerne som øvrigt erhvervsaffald.

Virksomheder kan også aflevere asbest direkte hos det fælleskommunale affaldsselskab Deponi Syd I/S i Grindsted. Deponiet i Grindsted kan modtage asbestaffald, som kan kranes af lastbilen. Støvende asbest modtages her, forudsat det er emballeret i plastik, og at farligheden alene skyldes indholdet af asbest.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00