Skip til hoved indholdet

Er dit affald ikke hentet?

Har du ikke fået hentet dit affald som planlagt, så kontakt os. Vi henter dit mad- og restaffald hver uge eller hver 14. dag. Glas, metal, papir og plastik afleveret i miljøstationer bliver hentet efter behov. 


Digital selvbetjening

Er dit affald ikke hentet, eller er miljøstationen fyldt?

Giv besked fra siden Mit Affald

Giv besked gennem appen Affald Kolding

Kontakt os på redux@kolding.dk 

Du kan også ringe på 79 79 71 00. Redux – Affald og Genbrug sidder klar til at modtage dit opkald mandag-onsdag kl. 8.00-15.15, torsdag kl. 8.00-17.00 og fredag kl. 8.00-14.15.

Tilmeld dig beskedservice og få besked dagen før vi tømmer


Mulige grunde til at du ikke får hentet affald:

 • Affaldet er ikke i sække.
 • Beholderen er meget beskidt. 
 • Håndtaget på affaldsbeholderen skal vende ud mod skraldemanden.
 • Din affaldsbeholder var så fyldt, at låget ikke kunne lukkes.
 • Der er ændring i tømmedage i forbindelse med helligdage.
 • Adgangsvejen levede ikke op til de krav, der er. Læs mere om, hvordan du sørger for god adgangsvej for skraldemanden.

Problemer med tømning af affaldsbeholder

Vær opmærksom på, at skraldemanden kører sin rute mellem kl. 5 morgen og 17 eftermiddag.

Har du ikke fået afhentet dit affald efter kl. 17, så kontakt Redux – Affald og Genbrug.

Du kan kontakte os: 

Skriv eller ring til Redux – Affald og Genbrug.

Husk at oplyse din adresse og send meget gerne et billede med, så vi kan se, hvad der er tabt. 

Du kan kontakte os: 

Hvis der stadig er affald i affaldsbeholderen, når skraldemanden har tømt den, skyldes det formentlig en af disse to ting:

 1. Affaldsbeholderen er fugtig. Sørg for at binde gode knuder på dine affaldsposer, så der ikke siver noget ud. Det fugtige miljø kan især være slemt om vinteren, hvor kondensvandet kan fryse til og 'holde fast' i skraldeposerne. Du kan evt. smide et par aviser ned i bunden af affaldsbeholderen, der kan suge kondensvandet. 
 2. Affaldet er presset for hårdt sammen i beholderen. 

Hvad kan du gøre: 

 • Hyppig rengøring af affaldsbeholderen er med til at mindske problemerne.

 • Du kan bestille ekstra tømning af din affaldsbeholder. Prisen er afhængig af størrelsen på din beholder. Derfor skal du kontakte os for at få oplyst pris og forventet afhentningsdato. 

 • Du kan købe en kode til at få hentet en ekstra sæk affald. Skraldemanden tager posen med, næste gang han tømmer din affaldsbeholder.

Start med at tjekke informationen på det adresselabel, der sidder på siden af affaldsbeholderen. Se hvordan du finder klistermærket på billederne herunder.

Hvis det er en forkert beholder, du har stående, så kontakt Redux – Affald og Genbrug.

Husk at oplyse to ting: Henholdsvis din egen adresse og id-nummeret på den affaldsbeholder, du har stående. Så sørger vi for at finde den rigtige affaldsbeholder til dig og bytte rundt.

 

Hvem skal sørge for at holde min affaldsbeholder ren?

Det skal du selv.

Selvom affaldsbeholderen skulle blive snavset under tømning, er det stadig dit ansvar at holde den ren.

Du kan nå langt med en haveslange og en spand sæbevand. 

 


Vil I vaske min affaldsbeholder mod betaling?

Ja, det er muligt at få Redux – Affald og Genbrug til at rengøre beholderen:

I 2021 koster det 195 kr. pr. beholder plus 395 kr. for afhentning/levering efter medgået tid pr. time.

Når du bestiller, skal du give os id-nummeret på din affaldsbeholder. Det sidder på klistermærket på siden af affaldsbeholderen, se billederne herunder.

 

 

 


Hvad gør jeg, når min affaldsbeholder lugter (der er endda mider i skraldet)?

Du kan sørge for mindre lugt og snask, når du lukker posen med en stram knude.

På den måde minimerer du risikoen for, at fugt fra affaldet løber ud og samler sig til en snasket masse i bunden af affaldsbeholderen. Fluerne er vilde med bundsnask. Og sværmer fluer først om skraldespanden, går der ikke længe, før de hvide maddiker pibler frem.

Hvis problemet allerede er opstået, kan du bekæmpe fluer og larver effektivt med fluemiddel langs låget af affaldsbeholderen. 

 


Det er både muligt at vælge uge- og 14-dages tømning i Kolding Kommune. Det betyder, at skraldebilen godt kan komme forbi hos naboen, uden at du selv får tømt din skraldespand den dag.

Du kan få at vide, hvornår vi tømmer din affaldsbeholder igen ved at:

Når der er helligdage, kommer skraldemanden før eller efter din normale tømmedag.

Påske 2021

Normal tømmedag

Tømmedag pga. helligdag

Mandag 29. marts Lørdag 27. marts
Tirsdag 30. marts Søndag 28. marts
Onsdag 31. marts Mandag 29. marts

Skærtorsdag
Torsdag 1. april

Tirsdag 30. marts

Langfredag
Fredag 2. april

Onsdag 31. marts

2. påskedag
Mandag 5. april

Tirsdag 6. april
Tirsdag 6. april Onsdag 7. april
Onsdag 7. april Torsdag 8. april
Torsdag 8. april Fredag 9. april
Fredag 9. april Lørdag 10. april

Helligdagssæk til påskens ekstra affald leveres i uge 11 og 12.Store bededag 2021
Normal tømmedag Tømmedag pga. helligdag
Fredag 30. april Lørdag 1. maj
Kristi himmelfartsdag 2021

Normal tømmedag Tømmedag pga. helligdag
Torsdag 13. maj Fredag 14. maj
Fredag 14. maj Lørdag 15. majPinse 2021
Normal tømmedag Tømmedag pga. helligdag
Mandag 24. maj Lørdag 22. maj


 
Jul 2021
Normal tømmedag Tømmedag pga. helligdag
Mandag 20. december Lørdag 18. december
Tirsdag 21. december Mandag 20. december
Onsdag 22. december Tirsdag 21. december
Torsdag 23. december Onsdag 22. december
Fredag 24. december Torsdag 23. december


Helligdagssæk til julens ekstra affald leveres i uge 50 og 51.Særlig helligdagssæk til jul og påske

I forbindelse med påske og jul får husstande med rumdelte beholdere og sækkeløsninger leveret en helligdagssæk.

Helligdagssækken er til ekstra restaffald og må maks. veje 15 kg. Sækken stiller du ved siden af din beholder eller sækkestativ på tømmedagen. Så tager skraldemanden den med, når han kommer forbi.

Miljøstationer og genbrugs-øer tømmes efter behov.

Vær opmærksom på, at de enkelte typer affald tømmes af forskellige lastbiler. Det betyder, at selvom beholderen til glas er tømt, kan den til plastik godt være fyldt et par dage endnu.

Kontakt Redux – Affald og Genbrug på redux@kolding.dk, hvis der er brug for, at vi kigger forbi en ekstra gang med tømmevognen, det kan fx være efter en vejfest, hvor der er mere i beholderne, end der plejer at være.

Find den nærmeste miljøstation

Har du holdt fest, eller er der bare fyldt godt op i affaldsbeholderen?

Så kan du for 21 kroner få skraldemanden til at tage en ekstra sæk restaffald med.

Køb en kode til en ekstra sæk her.

Sommerhusejere i Kolding Kommune kan vælge mellem fire forskellige løsninger for tømning af affaldsbeholder.

Læs mere om mulighederne og se tømmekalender for sommerhuse.

Når du udlejer en ejendom, er det dit ansvar at informere dine lejere om, hvordan de sorterer og kommer af med affaldet.

Læs mere og hent informationsmateriale til dine beboere

Er du flyttet til en bolig i Kolding Kommune, eller skifter du adresse i kommunen?

Så skal du som udgangspunkt overtage den tidligere ejers materialer til affaldssortering, fx køkkenspand, grønne poser og affaldsbeholder.

Læs mere på vores side for nybyggeri og tilflyttere

Når du skal af med hård plast, papir, glas og metal i Kolding Kommune, kan du bruge de fælles affaldsbeholdere, der er stillet op som såkaldte miljøstationer og genbrugs-øer i nærheden af dit hjem. Du og dine naboer kan også have fælles affaldsbeholdere til jeres madaffald og restaffald.

Læs mere om hvordan du sorterer i fællesskab med dine naboer

 

Bliv en del af Genbrugsfællesskabet

Det koster kun din e-mail - og vi kvitterer med minikurset 'Få styr på affaldshierarkiet'. Tilmeld dig Genbrugsfællesskabet her.


Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så giver vi dig friske opdateringer om affald og genbrug i Kolding Kommune.


Beskedservice

Få besked når vi tømmer din affaldsbeholder


Appen Affald Kolding

I appen får du både nyheder og mulighed for at få overblik over dine affaldsordninger. 


Mit Affald-hjemmesiden 

På siden Mit Affald kan du nemt få et overblik over, hvilke affaldsløsninger din ejendom er tilmeldt.


Sociale medier

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00