Skip til hoved indholdet

EU-projektet ProCirc

EU-projektet ProCirc skal komme med forslag til, hvordan offentlige myndigheder kan stille krav om mere bæredygtighed over for leverandører, når der bliver købt ind.

 

Indkøb af en ny skraldebil eller anlæg af en ny genbrugsplads er begge et par eksempler på offentlige indkøb. 

Hidtil har kommunerne haft fokus på at lukke kontrakt med den udbyder, som har den bedste pris.

Men bedste pris er sjældent lig med den mest bæredygtige løsning.

Derfor skal EU-projektet ProCirc komme med forslag til, hvordan EU’s offentlige myndigheder kan stille minimumskrav om mere bæredygtighed i deres indkøb.

I praksis vil der blive gennemført 30 pilotforsøg med cirkulære indkøb, hvor hvert forsøg fx sigter efter at reducere materialeforbruget med 20-25 %.

LÆS MERE: Kolding Kommune deltager også i EU-projektet SMART WASTE

’Offentlige indkøb’ betyder, at en offentlig myndighed indkøber varer, tjenesteydelser eller får udført anlægsopgaver af en privat virksomhed. I EU udgør medlemslandenes offentlige indkøb 16 % af EU’s bruttonationalprodukt. Alene i Danmarks offentlige forvaltning bliver der årligt købt ydelser for ca. 300 mia. kroner hos det private

Kolding Kommunes deltagelse i projektet fokuserer på området for affald og genbrug, og projektet er derfor forankret hos Redux, der er kommunens afdeling for affald og genbrug.

Til at begynde med, vil Redux sætte fokus på investeringer i driftsmaskiner, men projektet kan i princippet omfatte både små og store indkøb: fra indkøb af skraldebiler, containere og arbejdstøj til køkkenservice og kontorartikler.

Desuden vil der blive arbejdet med udbud af udvalgte typer af indsamlet affald fra genbrugspladser og miljøstationer, således at der sikres den mest bæredygtige afsætning af ressourcerne. 

 

Det 4-årige projekt blev skudt i gang ved et kick-off møde i Amsterdam, maj 2019. Det løber frem til udgangen af 2023.

Projektets fulde titel er “Circular Procurement: Accelerate circular economy through procurement power, alliance- and capacity building”. Besøg projektets hjemmeside. 

EU’s program for nordsøregionen, Interreg North Sea Region, støtter projektets samlede indsats med godt 300 mio. kroner. Kolding Kommune får 937.000 kroner til sin del af projektet. Nordsøregionen dækker over landene Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Belgien, Holland og Storbritannien.

Projektet tæller foruden Kolding Kommune også to andre danske partnere, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og cleantech-klyngen CLEAN. Desuden deltager otte partnere fra Belgien, England, Holland, Norge, Skotland og Sverige.

30. september 2020: Fra affald til forretning (CLEAN CLUSTER)

Kontakt Martin Pedersen Stub, projektleder i Cirkulær Økonomi, Redux – Affald og Genbrug, Kolding Kommune. 

mastu@kolding.dk | tlf. 79 79 65 67

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00