Skip til hoved indholdet

Glas

Glas til genbrug - det er klart. Se selv i denne video på 1 minut.

Hvad sker der med glas?

Placering i affaldshierarkiet: Genanvendelse

 

Glas er en af de fraktioner, der har været indsamlet til genanvendelse meget længe. Der er sket et skift fra, at der hovedsageligt var tale om glasflasker til direkte genbrug til, at det meste glas i dag bliver knust og smeltet om til nye glasprodukter.

Det indsamlede glas har generelt en høj kvalitet.

Glas afsættes til genanvendelse både i Danmark og udlandet. Der findes få virksomheder, der forbereder hele flasker til genbrug, men det er et vigende marked.


Hvor rent skal glasset være?

Glas skal være tømt for indhold. Det er fint at skrabe, ikke vaske, fx syltetøjsglas.

Især i indsamlingsleddet og i forbindelse med opbevaring af glas kan for store mængder organisk indhold medføre lugtgener og fare for rotter. Desuden skal emballagerne tømmes af hensyn til arbejdsmiljø. Behandlingsanlæggene kan dog uden problemer håndtere mindre mængder urenheder. Glas behøver derfor ikke at være helt rene.


Sådan sorterer du glas

Til denne type affald kan du sortere glas med eller uden mærkater, plastovertræk mv., og alle glas uanset farve:

 • Glasflasker (uden pant)
 • Konservesglas
 • Glasemballage
 • Drikkeglas
 • Vitaminglas
 • Glasskår fra alle ovenstående
Nej tak til
 • Porcelæn (på genbrugsplads)
 • Planglas (på genbrugsplads)
 • Keramik/stentøj (på genbrugsplads)
 • Kemikalieflasker (til farligt affald)
 • Spejle (på genbrugsplads)
 • Elpærer (på genbrugsplads eller farligt affald)
 • Ildfast glas fx ovnfaste fade (på genbrugsplads)
 • Medicinglas der kan indeholde medicinrester (på apotek eller genbrugsplads)

 


Du kan komme af med glas på følgende måder