Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Hvorfor skal vi sortere så meget?

Tænk sådan her på det:

Jo mere du sorterer, jo færre nye materialer skal industrien producere.

 • Når vi fra 1. juli kan få hentet mere affald derhjemme, handler det om, at få skubbet store mængder affald ud af de danske forbrændingsanlæg, så det i stedet kan blive genanvendt
 • Fx bevæger mad- og drikkekartoner sig et trin op i affaldshierarkiet, når du sorterer dem fra restaffald: Fra forbrænding til genanvendelse.
 • Beslutningen om mere affaldsindsamling er vedtaget af regeringen i juni 2020 med en klimaplan for affaldssektoren.

 


Se - eller gense - præsentationerne fra vores affaldseksperter

I juni holdt vi virtuelle borgermøder om den nye affaldsordning. Møderne blev optaget, så du kan se dem her. 

👉Få hovedpointerne om den nye affaldssortering serveret som tekst og billeder

 


Kolding Kommunes tilgang til mere affaldsindsamling

Med regeringens aftaletekst 'Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi' skal alle 98 kommuner husstandsindsamle 10 typer affald: 

 1. Madaffald
 2. Restaffald
 3. Papir
 4. Pap
 5. Glas
 6. Metal
 7. Plast
 8. Mad- og drikkekartoner
 9. Farligt affald
 10. Tekstiler

I Kolding Kommune indsamler vi de fleste af de 10 affaldstyper, men vi mangler ordninger for farligt affald og mad- og drikkekartoner.

Derfor har vi valgt at tilpasse vores eksisterende ordninger, så vi kan være med til at træde først på stien og leve op til regeringens krav. Det vil tage tid at opbygge et marked og en god infrastruktur for de nye løsninger, men når vi er med fra start, får vi opbygget en viden om området, så vi på sigt kan tilbyde de bedste løsninger til borgere og erhverv. 

Sideløbende med tilpasningerne sætter vi gang i arbejdet med en ny affaldsplan for Kolding Kommune. I den nye affaldsplan vil vi blandt andet arbejde med indsamling af de ti typer affald og udvikling af de endelige indsamlingsordninger.

👉♻ Læs mere om, hvordan du sorterer og får hentet de 10 typer affald.