Skip til hoved indholdet

Kolding Kommunes affaldsplan

Affaldsområdet spiller en afgørende rolle, når Kolding Kommune arbejder henimod at blive cirkulær kommune. Og vi har en plan for affaldet, nemlig strategien 'Affaldsplan 2019-2024’. I øjeblikket bliver affaldsplanen revideret, og den nye version er efter en høringsrunde sendt til politisk godkendelse. Den nye affaldsplan forventes at ligge klar i foråret 2023.

 

Der sker rigtig meget på affaldsområdet i Danmark i disse år. 

Derfor er den eksisterende 'Affaldsplan 2019-2024' blevet revideret. Den nye version er under politisk behandling af Byrådet i Kolding og forventes vedtaget i foråret 2023. 

 

Vær med til at forme en stærk genbrugskultur

Hvis du synes affaldssortering og genbrug er interessant, skulle du tage at se nærmere på Genbrugsfællesskabet.

 

 

 

 

 

De ni aktiviteter i den eksisterende strategi,
'Affaldsplan 2019-2024'

Affaldsplan 2019-2024 er vores fælles ramme for, hvordan vi øger genbrug og undgår affald i Kolding Kommune. Vores affaldsplan handler om at øge fokus på cirkulær økonomi. 

Kort sagt skal vi sammen gøre FN’s verdensmål om bæredygtighed til hverdagsmål.

Derfor er der udpeget ni aktiviteter, der skal øge genbrug og mindske mængden af affald i kommunen. 

Du kan klikke rundt på tegningen nedenfor og se, hvilke aktiviteter der er planlagt de kommende år.

Tegningen bliver stor, hvis du trykker på firkanten i højre hjørne. 

De 9 aktiviteter beskrevet

  1. Fokus på cirkulær økonomi
  2. Nye tiltag for direkte genbrug
  3. Et korps af genbrugsambassadører
  4. Affaldseksperter inden 7. klasse
  5. Udvikle ordningen for storskrald
  6. Udvikle særlige affaldsløsninger i midtbyen
  7. Flere genbrugs-øer i centerbyerne
  8. Aflever farligt affald døgnet rundt
  9. Styrke indsatsen for bygge- og anlægsaffald

Affaldsplan 2019-2024’ er en opdatering af ’Affaldsplan 2014-2024'

Kommunens affaldsplan har skarpt fokus på at genbruge mere, brænde mindre og tænke i ressourcer i stedet for i affald. Målet er at gå fra 30 % til 55 % genbrug.

Med 2014-affaldsplanen kan der allerede sættes flueben ved en lang række initiativer:

Døgnåbne genbrugspladser

Ret unikt for Kolding Kommune har du adgang til fire af kommunens fem genbrugspladser døgnet rundt

Du skal blot tilmelde dig ordningen Genbrug 24-7, som kun kræver en telefon, der kan sende SMS'er.

Indsamling af madaffald

Alle kommunens 90.000 borgere sorterer mad- og restaffald hver for sig

Det betyder, at madaffaldet kan genanvendes til biogas og senere gødning.

Deponi

Mængden af ting og sager, der ikke bliver genbrugt eller genanvendt, er mere end halveret. I 2019 blev kun 2 % af kommunens affald sendt til nedgravning.

Direkte genbrug på ny genbrugsplads på Bronzevej

Kolding Nord Genbrugsplads, bygget i 2019, er designet ud fra ideen om, at borgerne må tage materialer med hjem fra stort set alle fraktioner.


Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00