Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Arbejde og ledighed Integration og flygtninge Kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du kan få i samlet støtte.

Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, særlig støtte samt boligstøtte.

Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. Din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte.

Hvis du ikke får særlig støtte, og der ikke er nogen i din husstand, der får boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad du kan få.

Hvor meget du kan få i samlet støtte afhænger af din alder, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Beløbets størrelse afhænger også af størrelsen af din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Kommunen afgør, hvor meget du samlet kan få om måneden. Udbetaling Danmark får besked fra kommunen om, hvad du samlet kan få, og beregner herefter, hvad du kan få udbetalt i boligstøtte og/eller særlig støtte.   

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Her er fem oversigter, der kan give dig en ide om, hvad du højst kan få i samlet støtte om måneden. Kontanthjælpslofterne afhænger bl.a. af, om du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Find den rigtige tabel:

For modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får et beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
For modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får et beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
    2023  2024
 Gifte og samlevende med et barn – pr. person    15.874  16.382 
 Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person    15.874  16.382
 Gifte og samlevende uden børn – pr. person    11.944  12.326
 Enlige med et barn    16.550  17.080 
 Enlige med to eller flere børn    16.941  17.483
 Enlige uden børn    14.447  14.909
For kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
For kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
     2023  2024
 Gifte og samlevende med et barn – pr. person
 13.553  13.987
 Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person    13.419  13.848
 Gifte og samlevende uden børn – pr. person    10.294  10.623
 Enlige med et barn    16.223  16.742
 Enlige med to eller flere børn    16.614  17.146
 Enlige uden børn    11.060  11.414
For modtagere af uddannelseshjælp, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
For modtagere af uddannelseshjælp, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
    2023
2024 
 Gifte og samlevende med et barn – pr. person    12.925  13.339
 Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person    12.751  13.159
 Gifte og samlevende uden børn – pr. person    9.863  10.179
 Enlige med et barn    15.436  15.930
 Enlige med to eller flere børn    15.825  16.331
 Enlige uden børn    10.623  10.963
For modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der opfylder 225-timers kravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
For modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
    2023
 2024
 Gifte og samlevende med et barn - pr. person
   12.650  13.054 
 Gifte og samlevende med to eller flere børn - pr. person
   12.475  12.874 
 Gifte og samlevende uden børn - pr. person
   9.668  9.978
 Enlige med et barn
   15.043  15.524
 Enlige med to eller flere børn
   15.433  15.927
 Enlige uden børn
   10.427  10.760
For gifte modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som ikke opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
For gifte modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som ikke opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
     2023  2024
Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har et barn     9.622  9.930
 Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn    9.694  10.004
 Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke har børn    6.466  6.673
 Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har et barn    7.752  8.075
 Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn    7.825  16.382 
 Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke har børn    5.726  5.909

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis du arbejder, samtidig med at du får uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan du måske få udbetalt mere i boligstøtte og særlig støtte. Selv ganske få timers arbejde kan betyde, at du får udbetalt en større del af din tilkendte boligstøtte og/eller særlige støtte. Det skyldes, at den løn, du har tjent, bliver trukket fra i din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Og det giver plads til særlig støtte og boligstøtte, når din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse udbetales med et mindre beløb. 

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Samlevende er omfattet af de samme lofter som gifte. Kommunen afgør, om du skal betragtes som samlevende.

Du betragtes som samlevende, når du har fælles husførelse og lever i et ægteskabslignende forhold med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med. Lignende regler om samlevende anvendes også i forbindelse med folke- og førtidspension, og hvis du modtager børnetilskud.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Der er situationer, hvor din boligstøtte og særlige støtte undtages fra kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis du eller en person, du bor sammen med:

 • får boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede.
 • får boligstøtte efter reglerne for personer, der modtager døgnhjælp efter serviceloven.
 • er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse.
 • får boligydelse og er anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Du skal sende klage til kommunen, hvis du vil klage over:

 • din indplacering på en kontanthjælpsloftssats
 • tildeling af særlig støtte
 • afgørelser om samlivsstatus i forhold til loftsindplaceringen  
 • afgørelse om opkrævning af for meget udbetalt særlig støtte.

Du skal sende din klage til Udbetaling Danmark, hvis du vil klage over:

 • afgørelse om nedsættelse af udbetaling af boligstøtte og/eller særlig støtte
 • afgørelser om opkrævning af for meget udbetalt boligstøtte.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje