Skip til hoved indholdet

Handicapservice

Handicapservice kan bruges af dig, som har et handicap, der er en hindring for at få eller fastholde et arbejde.

Med handicapservice kan jobcenteret bevilge dig redskaber og støtte, der kan hjælpe dig med at få eller fastholde et arbejde.

Det kan fx være installation af ramper på arbejdspladsen hvis du er kørestolsbruger. Eller aflønning af en personlig assistent, der kan hjælpe med de opgaver i jobbet, du ikke selv kan udføre.

Hvis du er nyuddannet med en uddannelse af minimum 18 måneders varighed, har du også mulighed for at tilbyde en kommende arbejdsgiver et løntilskud i op til 12 måneder. Der skal være tale om en ordinær jobfunktion og du skal starte i jobbet senest to år efter at du har afsluttet uddannelsen.

Hvem gælder det?

Handicapservice kan bruges af dig, som har et handicap, der er en hindring for at få eller fastholde et arbejde.

Betingelser

Du skal kunne dokumentere at den handicapservice du søger eller modtager, har afgørende betydning for, at du kan varetage dit arbejde/uddannelse eller fremme dine jobmuligheder.

Redskaber og støtteordninger

  • Aflønning af personlig assistent på arbejdspladsen til de opgaver, du ikke selv kan klare eller til personlig bistand ved efter- og videreuddannelse
  • Arbejdsredskaber og indretning af arbejdsplads
  • Fortrinsadgang til ledige offentlige stillinger. Offentlige arbejdsgivere har pligt til at invitere dig til en ansættelsessamtale. Enten på dit eget initiativ eller ved at du kontakter jobcenteret. Du skal opfylde de formelle ansættelseskrav og du har ikke krav på at blive ansat
  • Støtte til mentor hvis du i en begrænset periode har brug for introduktion og oplæring i et beskæftigelsesrettet tilbud, ordinært job eller ved uddannelse.

Sådan gør du

Du skal kontakte dit jobcenter for at søge om handicapservice.