Skip til hoved indholdet

Elever og lærlinge

Sammen finder vi din næste lærling.

Uanset om din næste lærling er over eller under 25 år, findes der en række forskellige muligheder for at sammensætte det forløb, der passer både virksomheden og lærlingen bedst muligt.

 • Den almindelige aftale
  Eleven ansættes på helt almindelige elev-/lærlingeforhold.
 • Kombinationsaftale
  Flere virksomheder ansætter i fællesskab én elev.
 • Ny mesterlære
  Mere praktik i virksomheden – mindre tid på skole.
 • Kort uddannelsesaftale
  virksomheden binder sig for 1 år af elevens læretid.

Voksenlærlingeordningen kan give virksomheden tilskud til elevens løn. Fordelen er en elev med flere erfaringer i ryggen.

Voksenlærlingeordningen kan både bruges til at opkvalificere og fastholde gode medarbejdere eller til at uddanne nye medarbejdere.

For voksenlærlingen er der flere muligheder for at sætte en aftale i stand afhængig af hans eller hendes baggrund.

Det vil altid være muligt at blive voksenlærling i et firma.

Hvis du er ledig og ufaglært

Hvis du er:

 • ledig og ufaglært eller
 • ledig med en forældet uddannelse (over 5 år gammel).

er kravet 2 måneders ledighed.

Hvis du er ledig med en uddannelse

Har man derimod en brancherelateret uddannelse kræver det 12 måneders ledighed.

Hvis du er i arbejde

Hvis du allerede er i beskæftigelse, kan du komme i betragtning som voksenlærling, hvis du er ufaglært.

Selve det økonomiske tilskud gives gennem hele uddannelsen for ledige. For den, der kommer fra beskæftigelse, ydes tilskuddet i 2 år.

Hovedreglen er, at virksomheder, der ansætter ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse med 2 måneders ledighed – og faglærte ledige med mindst 12 måneders forudgående ledighed – kan få et forhøjet tilskud på i hele uddannelsesperioden.

Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede er også omfattet af ordningen.

Læs mere om voksenlærlingeordningen og tilskuddets størrelse via linket voksenlærlingeordningen i boksen til venstre. Her finder du også en opdateret liste, der viser hvilke uddannelser voksenlærlingeordningen omfatter.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetaler lønrefusion til virksomheden under skoleophold ligesom der også ydes tilskud til elevens transport i forbindelse med skoleophold.

Hvis du vil vide mere

Erhvervsuddannelser (Undervisningsministeriet)

Voksenlærlingeordningen (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)