Skip til hoved indholdet

Arkitektur

Med arkitekturstrategien, Bedre rammer for livet, udtrykkes den politiske vision og retning for arkitekturen i kommunen. Strategien er et værktøj til dialog med borgere, bygherrer og investorer omkring ny- og tilbygning, restaurering, offentlige anlæg og byrum.

Bydesign-guide for Kolding bymidte sætter rammer for benyttelse og udvikling af gader og pladser i Kolding bymidte. Guiden er blevet til i samarbejde med Kolding Byforum og vil løbende blive revideret i takt med bymidtens udvikling. Guiden forholder sig til arkitektur, inventar, tilgængelighed, grøn struktur og meget andet. Det første projekt der udføres, som følge af den Bydesign-guiden, bliver renoveringen af Jernbanegade, mellem Buen og Banegårdspladsen.

Hvert år uddeles Kolding Kommunes Arkitekturpris, hvor aktuelle byggerier eller anlæg belønnes for en særlig god arkitektur. Prisoverrækkelsen sker på Arkitekturens dag, hvor kommunale og lokale aktører bidrager aktivt med et væld af forskelligartede offentlige arrangementer, med arkitekturen som omdrejningspunkt.

Stadsarkitekt, Michael Pagaard Madsen står i spidsen for Arkitekturteamet, der er forankret i By- og Udviklingsforvaltningen med reference til det politiske fagudvalg. Arkitekturteamet har fokus på arkitekturen i konkrete bygge- og anlægsprojekter og bistår både bygherrer og egne kolleger med at fremme kvaliteten i det enkelte projekt. Målet er, at byggeri og anlæg bidrager bedst muligt til sine omgivelser såvel som til Kolding Kommunes udvikling.

Inspirationskataloget er tænkt som en guide til ejere og –lejere i bymidtens stueetager, og rummer konkrete værktøjer, der kan anvendes som værdifulde, funktionelle løsninger for fremtidens byliv.

 

Besøgscenter Skamlingsbanken - Prisbelønnet 2021

Kolding Kommunes Arkitekturpris

Følgende byggeri blev præmieret af bedømmelsesudvalget:

Prisbelønnet for:
”- en konsekvent og veludført arkitektur med fokus på smukke materialer og imødekommende rum”

Ejendommen: Stranden 21

Bygherre: Dorte og Jakob Wiechmann Aaskov
Rådgiver: Baks Arkitekter

 

Prisbelønnet for:
"- skabelsen af merværdi i sammentænkningen af vandhåndtering, naturoplevelser og formidling”

Ejendommen: Klimasikring i Hylkedal

Bygherrer: Kolding Kommune og Blue Kolding
Rådgivere: Envidan,
Entreprenører: HedeDanmark, Vejle Anlægsteknik

 

Hædrende omtale for:

"- et grundigt og kærligt restaureringsarbejde af høj, håndværksmæssig kvalitet”

Ejendommen: Stejlbjergallé 10-12

Bygherre: René Dall-Jensen

Rådgivere: ArkitektOle, Skovløkke Entreprise, Herse Byg

 

Hædrende omtale for:
"- en fin arkitektonisk bearbejdning, som videreudvikler det eksisterende hus ud fra stedets kvaliteter og potentialer”


Ejendommen: Olaf Ryes Gade 43

Bygherre: Laila og lemming Hein
Rådgivere: Tømrerfirmaet Bjarne Skovby

 

Hædrende omtale for:
"- en stilsikker renovering med øje for sammenhæng på både bygnings- og gadeniveau”


Ejendommen: Søndergade 29-35

Bygherre: Lars Risbjerg

 

Hædrende omtale for:

"- en samlet, funktionel og forskønnende løsning på flere samtidige problemstillinger”

Ejendommen: Storegade og Torvet, Lunderskov

Bygherre: Kolding Kommune

Rådgivere: Artelia, Mattle

Entreprenører: Arkil A/S, Henning Have A/S,

 

Borgernes Favorit:

Ejendommen: Kikkenborgvej 28

Bygherrer:  Annette Rudolf Nielsen og Erik Jørgensen

Valgt som Borgernes favorit med 15,6 % af de afgivne stemmer