Skip til hoved indholdet

Arkitektur


Borgernes favorit 2022

Program:
Varm op til Arkitekturens Dag med ”Metropolis”
CINEMATEKET viser i samarbejde med Arkitektforeningen Sydjylland filmen ”Metropolis”.

Sted: Nicolai Biograf & Café, Skolegade 2A, 6000 Kolding
Tid: OBS! Onsdag den 28. september, Kl. 19.00
Køb billet på: www.nicolaibio.dk

Se på arkitektur i Kolding midtby
Gå med på en guidet tur og se, hvor bredt arkitekturen spænder i Kolding Midtby.
Turen går forbi bygninger og særlige steder i byen.
Eventuelle spørgsmål kan mailes til:museum@museumkolding.dk

Mødested: Den Spanske Trappe, ved Jernbanegade 3, 6000 Kolding.
Tid: Kl. 14.30 - 15.45

Foto: ”Den Spanske Trappe” Kolding midtby

Skamlingsbanken Besøgscenter - naturens, stedets, talens og samlingens kraft
Hvordan forholder man sig som arkitekt og bygherre, når man skal designe og opføre et nyt besøgscenter beliggende midt i et af Danmarks smukkeste, fredede naturområder? Og hvordan indkapsler man et steds særlige og vigtige historie i en bygning?

Kom med, når Arkitektforeningen Sydjylland, Kolding Kommune og tegnestuen CEBRA sammen inviterer til rundvisning i og omkring Skamlingsbanken Besøgscenter i Kolding i anledning af Arkitekturens Dag 2022.

Med årets tema – stedsans – som afsæt, vil arkitekt og associeret partner fra CEBRA, Lars Gylling, give en rundvisning i og omkring besøgscenteret, og fortælle om de mange tanker og overvejelser, der ligger bag designet af besøgscenteret – en bygning der, forklædt som en græsbeklædt bakke, bliver en del af de smukke istidslandskaber og lader naturen stå som hovedattraktionen.
Fortællingen vil berøre både Skamlingsbankens historie og områdets fredede natur, og vil også kigge ind i fremtiden og give et bud på, hvordan besøgscenteret og området som ramme for læring og oplevelser kan være med til at genskabe Skamlingsbanken som et sted for oplysning om tidens vigtigste temaer – i dag og i fremtiden.

Arrangementet er gratis og tilmelding skal ske til lau@cebraarchitecture.dk  senest onsdag d. 28. september 2022. Max antal deltagere: 30 personer.
Da besøgscenteret åbnes ekstraordinært til rundvisningen, forbeholder arrangørerne sig retten til at aflyse arrangementet, hvis der er færre end 10 tilmeldte.

Sted: Skamlingsbanken Besøgscenter, Skamlingvejen 125, 6093 Sjølund
Tid: Kl. 16.00-17.00

Foto: Besøgscenteret på Skamlingsbanken

Kolding Kommunes Arkitekturpris 2022 
Kolding Kommune offentliggør årets prisbelønning af god arkitektur og borgernes favorit.

Sted: Posthuset, Banegårdspladsen 10, 6000 Kolding
Tid: Kl. 16.30 – 17.15

Byen og fjorden – et kulturhistorisk blik på Kolding Inderhavn
Rikke Stenbro vil fortælle om den kulturhistoriske stedsanalyse som Substrata har lavet for Kolding Kommune af Kolding Inderhavn og de tilgrænsende områder. Analysen er en del af det planstrategiske afsæt for den videre udvikling af de havnenære områder.

På et overordnet by-niveau og på et mere detaljeret niveau peger analysen på en række forhold, som er af stor betydning for forståelsen af Koldings historiske udgangspunkt og udvikling over tid: landskabet (åen og det kuperede terræn), men også infrastrukturudbygningen, de historiske bebyggelsesstrukturer, bygninger og kunst i det offentlige rum. Rapporten afsluttes med en række konkrete anvisninger for, hvordan de forskellige historisk- og stedsbetingede forhold bør vægtes i forhold til hinanden og hvordan de kan bruges som et aktiv i en fremadrettet stedsudvikling.

Sted: Posthuset, Banegårdspladsen 10, 6000 Kolding
Tid: Kl. 17.30 – 18.30


Foto: Kolding Inderhavn. Fotograf: Dot Severine Nielsen/Substrata

Arrangementerne er gratis med mindre andet er anført og alle er velkommen!

 

Med arkitekturstrategien, Bedre rammer for livet, udtrykkes den politiske vision og retning for arkitekturen i kommunen. Strategien er et værktøj til dialog med borgere, bygherrer og investorer omkring ny- og tilbygning, restaurering, offentlige anlæg og byrum.

Bydesign-guide for Kolding bymidte sætter rammer for benyttelse og udvikling af gader og pladser i Kolding bymidte. Guiden er blevet til i samarbejde med Kolding Byforum og vil løbende blive revideret i takt med bymidtens udvikling. Guiden forholder sig til arkitektur, inventar, tilgængelighed, grøn struktur og meget andet. Det første projekt der udføres, som følge af den Bydesign-guiden, bliver renoveringen af Jernbanegade, mellem Buen og Banegårdspladsen.

Hvert år uddeles Kolding Kommunes Arkitekturpris, hvor aktuelle byggerier eller anlæg belønnes for en særlig god arkitektur. Prisoverrækkelsen sker på Arkitekturens dag, hvor kommunale og lokale aktører bidrager aktivt med et væld af forskelligartede offentlige arrangementer, med arkitekturen som omdrejningspunkt.

Stadsarkitekt, Michael Pagaard Madsen står i spidsen for Arkitekturteamet, der er forankret i By- og Udviklingsforvaltningen med reference til det politiske fagudvalg. Arkitekturteamet har fokus på arkitekturen i konkrete bygge- og anlægsprojekter og bistår både bygherrer og egne kolleger med at fremme kvaliteten i det enkelte projekt. Målet er, at byggeri og anlæg bidrager bedst muligt til sine omgivelser såvel som til Kolding Kommunes udvikling.

Inspirationskataloget er tænkt som en guide til ejere og –lejere i bymidtens stueetager, og rummer konkrete værktøjer, der kan anvendes som værdifulde, funktionelle løsninger for fremtidens byliv.

 

Prisbelønning 2021

Kolding Kommunes Arkitekturpris

Vinderne 2022

Følgende byggeri blev præmieret af bedømmelsesudvalget:

Prisbelønnet for:

"en omhyggelig udførelse af en moderne teknikbygning, der bogstaveligt talt lyser af overskud, og giver meget mere end blot elektricitet til byen”

Ejendommen: Transformerstation, Ålegården

Bygherre: TRE-FOR
Rådgiver: Tegnestuen Mejeriet

Prisbelønnet for:

"opførelsen af nye boliger, der med sikker hånd er bygget direkte ind i landsbyfællesskabet med blik for både rum, materialer og mennesker”

Ejendommen: Bofællesskab ved Agtrupgård

Bygherrer: Klaus Kjær, Troels Kjærholm, Esben Padkjær, Nicolaj Ebbesen
Rådgivere: Bregenov Architects, Bendix Arkitekter, Avnø byggerådgivning

Prisbelønnet for:

"en enkel bygningskrop, der i kraft af proportioner, placering og et eksklusivt materialevalg løftes op i en klasse for sig”

Ejendommen: Rytterskolevej 18

Bygherre: Allan Kristensen
Arkitekt: DNA arkitekter

Hædrende omtale for

"et vellykket eksempel på fortætning med boliger, der på elegant vis indpasses i den omgivende bys struktur”

Ejendommen: Klostergården, almene boliger

Bygherre: Boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding
Rådgivere: TNT arkitekter, Sahl arkitekter, Dansk Boligbyg, Oluf Jørgensen

Hædrende omtale for

"en elegant tilbygning af høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet”

Ejendommen: Marsvej 5

Bygherre: Danfoss Campus Kolding
Arkitekt: RUM as
Rådgiver: Rambøll

Hædrende omtale for

"at udvise både nysgerrighed og mod til at lade det oprindelige hus træde frem af sin maskering - til glæde og inspiration for mange andre husejere!”

Ejendommen: Kløvervej 5

Bygherre: Hans Gehlert og Mette Denning

Hædrende omtale for

"et gennemført helhedsgreb, med en stærk grøn identitet og flot afstemte valg af farver og materialer”

Ejendommen: Borchs gård, Nyanlæg af byrum i Kolding

Bygherre: Kolding Kommune
Rådgivere: DETBLÅ
Land + Tegnestuen Mejeriet
Munck Havne og Anlæg Frisesdahl HedeDanmark

Hædrende omtale for

"en omhyggelig restaurering med fokus på både bygningens og byens bærende bevaringsværdier”

Ejendommen: Nørregade 12

Bygherre: Hans Erik Bylling

 

Borgernes Favorit

"opførelsen af nye boliger, der med sikker hånd er bygget direkte ind i landsbyfællesskabet med blik for både rum, materialer og mennesker”

Ejendommen: Bofællesskab ved Agtrupgård

Bygherrer: Klaus Kjær, Troels Kjærholm, Esben Padkjær, Nicolaj Ebbesen
Rådgivere: Bregenov Architects, Bendix Arkitekter, Avnø byggerådgivning

Vinderne 2021

Følgende byggeri blev præmieret af bedømmelsesudvalget:

Prisbelønnet for

”- etableringen af smukke og funktionelle anlæg med et kraftfuldt arkitektonisk udtryk, som gør både naturen og historien tilgængelig for alle”

Ejendommen: Mødesteder ved Troldhedestien

Bygherre: Kolding Kommune
Rådgivere: LYTT Architecture, Designskolen Kolding
Entreprenører: Kirkegaard Byggeri, Hanson & Knudsen A/S og Wood-ways.com Bidrag fra: Lokale & Anlægsfonden, Realdania, Friluftsrådet og Nordeafonden

Prisbelønnet for

”- en overbevisende og smuk arkitektur der, med stor selvfølgelighed, formidler
oplevelsen af det omkringliggende istidslandskab”

Ejendommen :Besøgscenter Skamlingsbanken

Bygherre: Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet, Fonden til opretholdelse af Klokkestabelen Arkitekt: CEBRA
Landskab: Opland
Ingeniør: Dansk Energi Management & Esbensen, Drias Rådgivende Ingeniører

Prisbelønnet for

” – en omhyggelig indføjelse af et enkelt og moderne nybyggeri, med stor respekt for Christiansfelds unikke byplan, skala og materialebrug”

Ejendommen: Nørregade 7-13

Bygherre: Domea
Arkitekt: Luplau & Poulsen ApS
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

Hædrende omtale for

”- et boligbyggeri i høj materialemæssig kvalitet og med god arkitektonisk integration af de nødvendige, funktionelle løsninger”

Ejendommen: Bramrup Skovvej 22-26

Bygherre: Birch ejendomme
Arkitekt: Aarstiderne Arkitekter / Sweco Architects
Ingeniør: Sweco

Hædrende omtale for

”- et varieret og velindrettet boligområde, der giver gode rammer for hverdagslivet”

Ejendommen: Bertram Knudsens Vej 2-74

Bygherre: AAB Kolding
Arkitekt: Friis & Moltke
Ingeniør: DRIAS og Spangenberg & Madsen
Totalentreprenør: Hansson & Knudsen A/S
Landskabsarkitekt: Møller & Grønborg
Bygherrerådgiver: Rambøll A/S

Hædrende omtale for

”- et gennemført, arkitektonisk helhedsgreb og flot afstemte valg af farver og materialer”

Ejendommen: Rødkælkvej 9

Bygherre: Natalie Kristensen og Simon Schmidt

Hædrende omtale for

Hædrende omtale for
”- en robust og indbydende arkitektur, der inviterer på nye oplevelser i naturen”

Ejendommen: Trailcenter i Seest

Bygherre: Kolding Kommune
Arkitekt: Tegnestuen Mejeriet
Entreprenør: Henrik Madsen Tømrerfirma ApS

Hædrende omtale for

”- en vellykket og dynamisk brobygning mellem to meget forskellige bygningstyper”

Ejendommen:Vonsild skole og specialcenter

Bygherre: Kolding Kommune
Arkitekt: RUBOW arkitekter
Entreprenør: Anton Knudsen Egtved
Ingeniør: OBH Rådgivende Ingeniører

Hædrende omtale for

”- en overordentligt grundig istandsættelse og modernisering, der giver stor værdi til den nye bolig - og til hele landsbyen

Ejendommen: Gl. Ålbovej 2

Borgernes favorit

Bygherre: Michael Johansen
Arkitekt: Schmidt Arkitektfirma ApS Ingeniør: Gregersen & Olsson

 

 

Vinderne 2019


Følgende byggeri blev præmieret af bedømmelsesudvalget:

Prisbelønnet for

Ejendommen: Fjordvej 114
Type: Boligbyggeri
Ejer: Jeanett og Kim Hyldahl
Rådgiver:
Stokvad rådgivende ingeniører
Lars Schwarts Hansen
Skads Tømrer

Prisbelønnet for

"-et enkelt og let aflæseligt greb, der elegant indrammer boligen og fjorden"

Ejendommen: Havneparken 1
Type: Byggeri til offentlige formål
Bygherre: IBA Erhvervsakademi
Rådgiver:
Hoffmann A/S
Arkitektfirmaet Kjaer og Richter A/S
NIRAS A/S
Arkitektfirmaet Gustin A/s

Prisbelønnet for

"-en enkel arkitektur med en særdeles karakterfulld og skulpturel facade, der formidler bygningens indre liv"

Ejendommen: Kløvkærvej - Fyrværkeriparken
Type: Boligbyggeri
Ejer: Alfabo
Rådgiver:
Dissing + Weitling architecture
MOVE arkitekter
Wissenbjerg A/S
Eigil Rasmussen

Prisbelønnet for

"-en nyskabende boligbebyggelse, der på fornem vis demonstrerer social og miljømæssig bæredygtighed"

Ejendommen: Nørregade 1
Type: Bygnings- og byforbedring
Ejer: Kolding Kommune og Region Syddanmark
Rådgiver:GPP arkitekter
Niras
KG Hansen
Boldt-Henningsen Landskab
Tegnestuen Mejeriet

Prisbelønnet for

"-en smuk arkitektur, der med stor selvfølgelighed skaber et nyt, samlende rum i bygningens hjerte"

Ejendommen: Kirkegårds Allé 4
Type: Bygnings- og byforbedring
Ejer: Szocska Living A/S

Hædrende omtale for

"-en omhyggelig restaturering, der er tro mod bygningens arkitektur og historie"

Ejendommen: Fjordvej 106A
Type: Boligbyggeri
Ejer: Karen Margrethe og Jørgen Fode
Arkitekt: E+N Arkitektur
Entreprenør: Chr. & Kaj Nielsen
Murerfirma: Johansen og Bodholdt

Hædrende omtale for

"-en arkitektur med fokus på materialets skønhed og håndværksmæssig stolthed"

Ejendommen: Skovhavevej 18 - Bjert
Type: Erhvervsbebyggelse
Ejer: Bettina W. Houmann og Mark A. Houmann
Rådgiver:
Claus Reinholdt

Hædrende omtale for

"-En ambitøs omdannelse med omsorg og respekt for de oprindelige bygningers karakter og historie"

Borgernes favorit


Ejendommen: Kirkegårds Allé 4
Type: Bygnings- og byforbedring
Ejer: Szocska Living A/S

Bygnings og byforbedring valgt som Borgernes favorit med 411 stemmer ud af 11524 afgivne stemmer, svarende til næsten 27% af de afgivne stemmer

2029