Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Arkitektur

I Kolding Kommune sætter vi arkitekturen på dagsordenen igennem forskellige tiltag, der alle har til formål at understøtte kvaliteten i vores fysiske omgivelser.

Arkitekturens Dag 2020
For at bidrage til den fælles opgave med at begrænse corona-smitten i Danmark, må vi desværre aflyse det planlagte arrangement på Arkitekturens dag, mandag den 5. oktober, hvor vi skulle have afsløret hvem der modtager årets arkitekturpriser.

Årets modtagere af præmieringer og hædrende omtaler, samt vinderen af afstemningen om Borgernes Favorit, vil i stedet blive offentliggjort her på vores hjemmeside torsdag den 15. oktober.

Med arkitekturstrategien, Bedre rammer for livet, udtrykkes den politiske vision og retning for arkitekturen i kommunen. Strategien er et værktøj til dialog med borgere, bygherrer og investorer omkring ny- og tilbygning, restaurering, offentlige anlæg og byrum.

Bydesign-guide for Kolding bymidte sætter rammer for benyttelse og udvikling af gader og pladser i Kolding bymidte. Guiden er blevet til i samarbejde med Kolding Byforum og vil løbende blive revideret i takt med bymidtens udvikling. Guiden forholder sig til arkitektur, inventar, tilgængelighed, grøn struktur og meget andet. Det første projekt der udføres, som følge af den Bydesign-guiden, bliver renoveringen af Jernbanegade, mellem Buen og Banegårdspladsen.

Hvert år uddeles Kolding Kommunes Arkitekturpris, hvor aktuelle byggerier eller anlæg belønnes for en særlig god arkitektur. Prisoverrækkelsen sker på Arkitekturens dag, hvor kommunale og lokale aktører bidrager aktivt med et væld af forskelligartede offentlige arrangementer, med arkitekturen som omdrejningspunkt.

Stadsarkitekt, Michael Pagaard Madsen står i spidsen for Arkitekturteamet, der er forankret i By- og Udviklingsforvaltningen med reference til det politiske fagudvalg. Arkitekturteamet har fokus på arkitekturen i konkrete bygge- og anlægsprojekter og bistår både bygherrer og egne kolleger med at fremme kvaliteten i det enkelte projekt. Målet er, at byggeri og anlæg bidrager bedst muligt til sine omgivelser såvel som til Kolding Kommunes udvikling.

Inspirationskataloget er tænkt som en guide til ejere og –lejere i bymidtens stueetager, og rummer konkrete værktøjer, der kan anvendes som værdifulde, funktionelle løsninger for fremtidens byliv.