Skip til hoved indholdet

BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) Et register der indeholder oplysninger om alle bygninger i Danmark, som f.eks. boligareal og opførelsesår.

Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, at oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR) er korrekte.

Her kan du se, hvad der er registreret af bygninger på din ejendom, samt hvilke arealer og godkendt anvendelse, vi har på dine bygninger. 

BEK. nr. 1080 af 05/09/2013 (nyt vindue) kan du finde de oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår du skal indberette dem.

Her er de oplysninger, du bl.a. har pligt til at indberette: 

 • Opførelsesår
 • Om- og tilbygningsår
 • Bebygget areal
 • Antal etager
 • Samlet boligareal
 • Areal af kældre
 • Samlet erhvervsareal
 • Areal af tagetage og udnyttet tagetage
 • Areal af udestue, integrerede carporte, garager og udhuse
 • Ydervægge- og tagdæknings-materiale
 • Energiforsyning

Du skal IKKE indberette til BBR, hvis du for eksempel maler indvendigt eller får opsat et nyt køkken.

Kommunen har hjemmel til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed.

Du skal endvidere være opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen får oplysninger fra andre kilder til kontrol af oplysninger i BBR.

På din BBR-meddelelse kan du se, hvilke oplysninger der er registreret på din ejendom. Du skal være opmærksom på, at oplysningerne på din BBR-meddelelse skal give udtryk for de faktiske forhold på din ejendom - også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Kommunen har dog ret til at kræve et byggeri lovliggjort, inden det registreres i BBR.

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, kan du selv indberette dem i selvbetjeningsløsningen "Ret BBR" på https://bbr.dk/ret. Du skal logge på med MitID. Eller du kan skrive til bbr@kolding.dk. Dine rettelser vil blive sendt til Kommunen, som vurderer om det er noget der evt. vil kræve tilladelse inden det bliver ændret - i så fald vil vi kontakte dig.


Du kan gratis hente din BBR-meddelelse følgende steder:
 

 • OIS – din genvej til ejendomsdata - her er det gratis at hente BBR-meddelelser og du skal ikke logge ind.
 • I skattemappen på SKAT's hjemmeside - her er det også gratis, men SKAT kræver, at du er logget ind.
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje