Skip til hoved indholdet

Centerbyer

Hjarup

I Kolding kommune har vi tre centerbyer - Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.

Centerbyer

Centerby

Forening, der udpeger repræsentant

Repræsentanter

Christiansfeld

Forum Christiansfeld

Hans Erik Bylling

Lunderskov

Lunderskov Lokalråd

Steen Sparvath

Vamdrup

Vamdrup Byforum

Katja Hartvig

 

Kontaktperson : Camilla Høyer Horsted email: cahor@kolding.dk tlf. 79 79 43 40

Centerbypuljen er afsat af Byrådet til at støtte en række projekter og aktiviteter i Kolding Kommunes 3 centerbyer Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup. Centerbypuljens midler er fælles for de tre centerbyer, og fordeles med fokus på åbenhed, dialog og samarbejde på tværs.

Centerbypuljens midler fordeles 1 gang årligt, på baggrund af ansøgninger indsendt fra Forum Christiansfeld, Lunderskov Lokalråd og Vamdrup Byforum. På baggrund af anbefalinger fra Centerbygruppen, som består af 2 repræsentanter fra hver centerbys lokalråd, udarbejder forvaltningen en indstilling om fordeling, som drøftes i §17 stk. 4-udvalget Kolding Kommunes Centerbysamarbejde (KKC). Den endelige fordeling af midlerne i Centerbypuljen besluttes derefter i Lokaldemokratiudvalget.

Formål med Centerbypuljen

 • Understøtte bevaring og udvikling af det fysiske miljø i Kolding Kommunes tre centerbyer Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.
 • Understøtte fælles interesser for centerbyerne.
 • Udvikle rammer for aktivitet, fællesskab, sundhed og trivsel.
 • Skabe mødesteder for borgere på tværs af alder, kultur og behov.
 • Understøtte udmøntning borger-, udviklings- og helhedsplaner.
 • Bidrage til Kolding Kommunes arbejde med Cirkulær Økonomi og FN´s Verdensmål.
 • Engagere frivillige i at udvikle, etablere og/eller drifte de projekter der tildeles
  midler, for at skabe ejerskab og opnå merværdi.


Forudsætninger

I forbindelse med ansøgning til og prioritering af Centerbypuljen, gælder følgende forudsætninger:

 • Der er mulighed for at ansøge og få tilsagn om midler fra Centerbypuljen til det efterfølgende år (under forudsætning af budgettets politiske godkendelse) for at skabe tid til at fundraise egenfinansiering. Dog maksimalt 25% af den årlige pulje.
 • Der skal være opmærksomhed på projekter med reduceret, ingen eller begrænset afledt kommunal drift, eller hvor lokalområdet varetager den afledte drift, for ikke at udhule den fælles Centerbypulje over tid.
 • Afledt kommunal drift af de årlige projekter vil blive fraregnet i de efterfølgende års pulje.
 • Afledt kommunal drift skal opgøres mere konkret i takt med, at projektet beskrives mere konkret og etableres.
 • Der reserveres en fælles andel af puljen på 30.000 kr. pr. år i en småprojektpulje, til ønsker om aktiviteter og småprojekter som opstår i løbet af året. Forvaltningen administrerer frigivelsen af disse midler.
 • De frivillige i centerbyerne skal i samarbejde med forvaltningen, i forbindelse med realisering af projekterne, arbejde med hvordan projekterne kan understøtte FN´s
  Verdensmål og Cirkulær Økonomi.

 

 

Borgerplan for Lunderskov og Vamdrup.

Borgerplanerne bygger på en inddragende proces, og indeholder ønsker og visioner for byernes fremtidig udvikling.

Lokaldemokratiudvalget i Kolding Kommune arbejder for at udvikle hele Kolding Kommune, og her er borgerplaner et værktøj, hvor centerbyer kan afdække potentialer og ønsker til at udvikle det gode liv i centerbyerne.
Borgerplanen skal fungere som et fælles referencedokument for både borgerne i centerbyerne, politisk og administrativt i kommunen omkring borgernes ønsker og prioritering af centerbyerne.

Læs Vamdrup Borgerplan

Læs Lunderskov Borgerplan