Skip til hoved indholdet

Styringsdialog

Her kan du læse referater fra styringsdialogmøderne.

Formålet med styringsdialogmøderne er ifølge loven at skabe en smidigere dialog med fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder.

By- og Udviklingsforvaltningen har, som tilsynsmyndighed for det støttede byggeri i Kolding Kommune, ansvaret for at afvikle styringsdialogmøderne og udarbejde de lovpligtige referater.

Kolding Kommune gennemfører som udgangspunkt styringsdialogmøderne om efteråret.


Her kan du læse referater fra styringsdialogmøderne:


Styringsdialoger afholdt i 2022

Alfabo.

Boligselskabet Kolding

Bovia - AAB, Lunderskov Boligforening, Grønnevangen

Domea Lunderskov-Kolding.

Tyrstrup Andelsboligforening af 1955

Vamdrup Boligselskab

Varde Bolig Administration