Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Takster for bolig, byggeri og flytning

Takster for bolig, byggeri og flytning

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De oplyste takster er gældende for 2024, mens 2023-takster er angivet i parentes.

Lejemål for haveforeninger, kr./m2: 1 kr. (1 kr.)

Lejemål for Kæmnerengen, kr./m2: 2 kr. (2 kr.)

Kommunen opkræver gebyrer for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter Byggeloven og Bygningsreglementet.

Timetakst for alle byggesager: 876 kr. (832 kr.)

Gebyret reguleres hvert år pr. 1. januar med KL´s pristal for den kommunale løn- og prisudvikling for budgetåret.

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiden beregnes for den tid, hvor Byggesag har modtaget et fyldestgørende materiale, og til der meddeles byggetilladelse. Det betyder fra den dag, vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger, vi skal bruge for at kunne behandle din byggesag som for eksempel tegninger og fuldmagter.

Den tid, hvor en sag eventuelt er sendt til naboorientering eller i høring, indgår ikke i den beregnede sagsbehandlingstid.

Servicemålene er:

  • Enfamiliehuse/sommerhuse: 6 uger
  • Erhverv: 6 uger
  • Klagesager: 6 uger
  • Dispensationer: 6 uger
  • Landzonesager: 6 måneder

Husk at melde flytning senest 14 dage efter du er flyttet. Du kan melde din flytning op til 1 måned, før du flytter. Nedenfor kan du se, hvad der udløser en bøde samt bødens størrelse.

Hvis du melder flytning for sent: 500 kr. (500 kr.)

Hvis du afgiver forkerte oplysninger om flytningen: 1.200 kr. (1.200 kr.)

Hvis du afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med en bopælssag: 1.200 kr. (1.200 kr.)

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje