Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Udstykning

Udstykning

Er der mulighed for udstykning af din ejendom?

Vil du udstykke din ejendom eller lægge den sammen med et tilstødende naboareal, ændrer du ved matrikelgrænserne, og derfor skal du kontakte en beskikket landinspektør.

Du skal henvende dig til en landinspektør, hvis du udstykker en ejendom eller vil gennemføre en arealoverførsel mellem to ejendomme.

Det er kun en beskikket landinspektør, der må udføre udstykningsarbejde. Konkrete ansøgninger om udstykning af en ejendom kan således kun gennemføres af en privatpraktiserende landinspektør.

Efter aftale vil landinspektøren komme ud til dig og opmåle din matrikel og sørge for, at det nødvendige papirarbejde bliver udført. 

Der er forskellige forhold, der har indflydelse på, om der kan udstykkes, og hvordan der kan udstykkes.

Det kan f.eks. være en lokalplan, der fastlægger en bestemt udstykningsplan eller bestemmelserne i en tinglyst servitut/deklaration på ejendommen.

På www.tinglysning.dk kan du undersøge, hvad der er tinglyst på din ejendom.

Hvor der ikke er pålagt en ejendom særlige bestemmelser om udstykning, gælder byggelovens almindelige regler om udstykning.

Har du et konkret ønske om at udstykke din ejendom, eller vil du vide hvilke muligheder der er for udstykning af din ejendom, så mail til udstykning@kolding.dk.

 

Selvbetjening (eksterne links)

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje