Skip til hoved indholdet

Åben anonym rådgivning til børnefamilier

Børnefamiliehuset tilbyder åben, anonym rådgivning til familier med børn i alderen 0-12 år, der er bosat i Kolding Kommune og psykologsamtaler til unge.

Åben rådgivning kan tilbyde op til 5 samtaler uden registrering – dvs. at der ikke bliver lavet en sagsregistrering. Det kan være råd og vejledning, hvor det kan være vanskeligt at få hverdagslivet til at fungere. Det kan være udfordringer i forhold til konfliktløsning, angst problematik og lignende.

Skønnes der at være behov for yderligere samtaler, må man henvises til Børnefamiliehuset efter de gældende visitationsregler vedrørende familiebehandling. Familiebehandlerens opgaver er at tilbyde en målrettet indsats i form af rådgivning, vejledning og familiebehandling. Formålet med Åben rådgivning er at hjælpe familierne til selv at komme videre ved hjælp af rådgivning og vejledning samt at styrke familien på en måde, som sikrer barnets udvikling og trivsel.

Familierne skal selv kunne arbejde med problemerne imellem samtalerne, hvilket forudsætter høj grad af motivation.

Psykologsamtaler til unge mellem 15-25 år
Gratis tilbud til unge i alderen 15-25 år med psykiske problemer, der påvirker hverdagen og ikke har mulighed for psykologhjælp f.eks. henvist af egen læge eller uddannelsesinstitution. Der kan bevilges op til 5 samtaler.

Samtalerne er anonyme, og der er tale om rådgivningstilbud.

Børnefamiliehuset kan kontaktes på telefon 79 79 28 57.