Skip til hoved indholdet

Børn med særlige behov i daginstitution

Specialpædagogiske tilbud til børn på 0-6 år

Den specialpædagogiske indsats for børn i alderen 0-6 år i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner består af forskellige tilbud:

  • Pædagogiske Rådgivere
  • Specialpædagoger 
  • Specialgrupper
  • Specialbørnehaven Løvetand

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har ansat tre pædagogiske rådgivere, som har til opgave at rådgive pædagoger i kommunens daginstitutioner i forhold til børn i udsatte positioner.

Alle daginstitutioner i Kolding Kommune har mulighed for at søge hjælp hos de pædagogiske rådgivere, som indleder forløbet med at mødes med barnets forældre og institutionens pædagoger.
De arbejder med forebyggelse og tidlig indsats for børn med specielle vanskeligheder. Det er ikke typisk børn med diagnoser, men mere børn med følelsesmæssige udfordringer. De understøtter det pædagogiske arbejde på børneområdet, ved at se på, hvordan pædagogernes tilgang til et barn kan ændres, så trivslen for barnet bliver bedre. Inklusion er og har altid været en del af målet for deres arbejde, målet er således altid at skabe en god hverdag, der hvor barnet er.

Overordnet set har de 3 type opgaver:

  • opgaver på et enkelt barn
  • gruppeopgaver f.eks en stue eller grupper af børn med problematikker
  • vejledende forløb - for hele institutionen f.eks. på et personalemøde 

Specialpædagoger

Specialpædagoger tildeles det enkelte barn i en tidsbegrænset periode. Målet er at arbejde målrettet på at styrke barnets kompetencer, så det inkluderes bedst muligt i børnegruppen og senere i skoleforløbet.

Personalet i daginstitutioner kan 2 gange årligt ansøge om timer til børn med særlige behov. Efter at ansøgningerne er blevet vurderet i et visitationsudvalg, bestående af en psykolog, en talepædagog, en fysioterapeut og en pædagogisk konsulent, tildeles specialpædagogtimer til de børn, som skønnes at have et særligt behov for specialpædagogisk hjælp.

Der er på Børneområdet ansat ca. 11 specialpædagoger, som typisk arbejder i 2 institutioner og varetager mellem 2 – 4 børn indenfor deres arbejdsområde.

Specialpædagogerne arbejder både individuelt med det enkelte barn, men også i et tæt samarbejde med det øvrige personale, så barnet inkluderes bedst muligt i institutionen og får gode relationer med de øvrige børn.

Specialgrupper

Formålet med specialgrupper i tilknytning til en almindelig institution er, at barnet inkluderes i de aktiviteter, der er relevante for det enkelte barn i den store gruppe, men at barnet også får mulighed for mindre rammer og færre børn i hverdagen. Specialgrupperne er omfattet af Dagtilbudsloven. Herunder finder du en oversigt over specialgrupperne:

Målgruppe: Børn med koncentrations- og opmærksomhedsproblemer

Link til institutionens hjemmeside

Målgruppe: Børn med en diagnose indenfor autismespektret.

Link til institutionens hjemmeside. 

Målgruppe: Børn med forsinket udvikling og/eller mindre fysiske handicaps

Link til institutionens hjemmeside

Målgruppe: Børn med forsinket udvikling, kroniske lidelser, mindre handicaps m.v.

Link til institutionens hjemmeside

Specialbørnehaven Løvetand

Målgruppe: Børn med fysiske og/eller psykisk funktionsnedsættelser og udfordringer der gør, at de efterspørger et mindre miljø og en specialpædagogisk indsats, for at kunne komme i bedst mulig trivsel og udvikling.

Specialbørnehaven Løvetand, herunder afdeling Mælkebøtten er Kolding Kommunes § 32 tilbud efter Lov om social service. Både Løvetand og Mælkebøtten er tvillinginstitutioner, hvilket vil sige, at specialbørnehaven og almen børnehaven er under samme tag og deler legeplads og andre fællesområder.

Link til Specialbørnehaven Løvetand