Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Kvalitetsrapport for Børneområdet

Kvalitetsrapporten for 2019 - og de tilhørende delrapporter fra de enkelte dagtilbud - fortæller om et Børneområde med stort fokus på kvalitet i dagtilbuddene.

Kvalitetsrapportens hovedkonklusioner Kvalitetsrapporten for 2019 og de tilhørende delrapporter, som du finder på dagtilbuddenes egne hjemmesider, fortæller om et børneområde med stort fokus på kvalitet i dagtilbuddene. Dette skaber et godt fundament for, hvor der fortsat er udviklingsmuligheder.

Blandt hovedkonklusionerne i rapporten nævnes følgende, idet en uddybning findes i selve hovedrapporten, som du finder et link til nederst på siden.

Den styrkede pædagogiske læreplan: Samlet set kan man konkludere, at arbejdet med den Styrkede pædagogiske læreplan er godt i gang. Forældre, medarbejdere og i nogle tilfælde børnene er inddraget i arbejdet. Arbejdet giver rigtig god mening, det fremmer refleksioner og overvejelser om, hvordan kvaliteten kan udvikles.

Glidende overgang (GLO): Udviklingen af samarbejdet i skoledistrikterne er godt i gang. Der arbejdes med den pædagogiske praksis i forbindelse med GLO ved hjælp af bl.a. overgangsmarkører mellem dagtilbud og skole. Derudover bliver der i flere distrikter arbejdet med et fælles børnesyn og værdigrundlag.

Skoleudsættelser: Overordnet lægger daginstitutionerne et stort arbejde i både forberedelsen og vurderingen af børnenes skoleparathed. Der lægges især vægt på børnenes sproglige, sociale, personlige udvikling, robusthed samt deres generelle udviklingsniveau.

Status på arbejdet med at etablere en evalueringskultur: Evaluering er ikke noget nyt. Det nye og svære er, at evaluering nu skal ske systematisk og konsekvent. Nogle få dagtilbud er langt med at etablere en evalueringskultur. De fleste dagtilbud er i en opstartsfase.

Kvalitetsrapporten udarbejdes årligt og er et redskab, der har tre formål:

  • at skabe reflektion over den pædagogiske praksis i de enkelte dagtilbud
  • at generere brugbar information til politikere, borgere og andre interessenter på børneområdet
  • at indgå som et element i forvaltningens lovbundne pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene

Kvalitetsrapport for Børneområdet - 2019