Skip til hoved indholdet

Er du plejefamilie (plejefamilie, aflastningsfamilie eller netværksfamilie)?

Plejefamilie, aflastningsfamilie eller netværksfamilie?

Husk altid at åbne Kolding.dk op i Google Chrome for at kunne bruge hjemmesiden optimalt.

 

App til registrering af køre- og aflastningssedler:

Ny App er pr. 1/9-21 tilgængelig hvor i fremadrettet skal registrere kørsel og aflastning.

De fysiske registreringssedler der anvendes i dag vil derfor som udgangspunkt udgå.

Der er dog få undtagelser, hvor man fortsat skal bruge de fysiske registreringssedler:,

  • man kan ikke anvende app'en ved plejebarn der er på efterskole - her skal man fortsat registrere kørsel og/eller aflastning på de fysiske registreringssedler.
  • Man kan ikke anvende app'en ved anbringelse eller aflastning i netværket - her skal man fortsat registrere kørsel og/eller aflastning på de fysiske registreringssedler.

 

 

Særlig feriegodtgørelse :

Der sker en ændring vedr. udbetaling af særlig feriegodtgørelse i forbindelse med ny ferielov. Det betyder at der ikke længere sker udbetaling i april måned.

Fremadrettet vil der ske en udbetaling med maj lønnen (1%) af det der er optjent i perioden 1. september - 31. maj. Der vil ligeledes ske en udbetaling med august lønnen (1%) af det der er optjent i perioden 1. juni - 31. august.

 

Digitalisering i Familieplejen :

Familieplejen i Kolding Kommune benytter pr. 01.05.21 IT-Systemet SOFUS Match.

Se mere under fanen 'Digitalisering i Familieplejen - SOFUS Match'.

 

Skriftlig kommunikation mellem plejeforældre og plejebarns forældre - Se mere under fanen 'Personfølsomme oplysninger - GDPR' 

Kolding Kommunes information om Corona.

Her orienterer vi løbende om Corona, tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune.

Covid 19 situationen - marts 2021:

Kære alle

Vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca sættes på pause

Det sker, efter indberetninger af alvorlige tilfælde med blodpropper hos personer der er blevet vaccineret med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. De europæiske lægemiddelmyndigheder har på den baggrund iværksat en undersøgelse af AstraZeneca-vaccinen. Én indberetning vedrører et dødsfald i Danmark. Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne.

En række medarbejdere på Seniorområdet og Socialområdet i Kolding Kommune har fået tilbud om netop denne vaccine. Vi ved ikke, hvor mange af jer, der har taget imod tilbuddet, da det er frivilligt, om man vil vaccineres.

Hvad sker der nu:

  • Hvis du har du bestilt tid til vaccination med AstraZeneca

Din tid bliver aflyst.

Du vil senere få invitation til ny vaccination.

  • Hvis du er allerede vaccineret med AstraZeneca inden for de sidste 14 dage

Oplever du længerevarende symptomer, det vil sige mere end 3 dage, bør du kontakte din læge.

Oplever du nye symptomer, efter de første dages milde symptomer, bør du kontakte din læge.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Se Sundhedsstyrelsens faktablad om AstraZeneca her.

I vores håndbog kan du finde alle relevante oplysninger for dig som er plejefamilie, aflastningsfamilie eller netværksfamilie.

Se håndbogen her.

Bilag 1 - Anmeldelse blanket til anbragte børn

Bilag 2 - Digitalpost vejledning

Bilag 3 - Personfølsomme oplysninger - GDPR

Bilag 4 - KL's vejledende skema omkring vederlag til plejefamilier

Digitalisering i FamilieplejenFamilieplejen i Kolding Kommune benytter pr. 01.05.21 IT-Systemet SOFUS Match.

Fremadrettet vil det være via SOFUS-platformen, vi skal kommunikere (sikkert) skriftligt sammen. Det er også her, I skal håndtere alt jeres skriftlige arbejde vedrørende jeres plejebarn, såsom statusrapporter og jeres egne dagbogsnotater.

Ligeledes vil det være i SOFUS Match, at vi pr. 01.05.2021 sender kontrakter til jer, som I godkender elektronisk. 

Man logger på SOFUS med NemID.

Gå til SOFUS her.

Kolding Kommune følger KL's vejledende skema til honorering af plejefamilier

Barnets støttebehov
Krav til plejefamilien
Vejledende honorering

Som børn er flest på samme alder.

Behov for omsorg, forsørgelse og opdragelse.

Uproblematisk kontakt til biologiske forældre.

Ingen specielle krav ud over, at barnet skal indgå på linje med egne børn. Ikke nødvendigt at lægge familiens dagligdag om, hverken erhvervsmæssigt eller socialt.

1 x normalvederlag

 

 

 

Har behov for ekstra støtte/stimulering eller skal opretholde jævnlig kontakt med forældre, eller kontakten er uproblematisk.

Kræver større indsats end ovenfor, enten i forhold til barnets behov, eller samarbejdet med barnets forældre.

 

2 x normalvederlag

 

 

En eller få almindelige belastningsindikatorer såsom:

- Faglige/sociale problemer i skolen.

- Ikke social alderssvarende udvikling.

- Søvnproblemer/mareridt.

- Ikke alderssvarende motorisk udviklet.

- Angstsymptomer.

- Manglende tillid til voksne.

- Vådlægger o.l. urenlig.

- Behov for bistand af psykologisk art.

- Diverse psykosomatiske reaktioner.

- Lettere fysisk/psykiske handicap med behov for motorisk, psykisk og social træning.

- Træning og ledsagefunktioner.

 

Krav om pædagogisk indsats i et omfang, der vil kunne udfordre plejefamilien både familiemæssigt og socialt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 x normalvederlag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere almindelige af de ovenfor nævnte belastningsindikatorer, der medfører omfattende omsorgs- og / eller opdragelsesbehov.

Opgavens art gør det nødvendigt at indrette plejeforældrenes arbejde uden for hjemmet efter barnets behov.

 

4 x normalvederlag

 

 

Mange af de almindelig forekommende belastningsindikatorer, der fordrer socialpædagogisk indsats af adfærdsregulerende karakter.

Opgavens art kræver socialpædagogisk indsats, der dels kræver en vis erfaring, dels at plejeforældrenes samlede beskæftigelse højst må udgøre 1½ fuldtidsstilling.

5 x normalvederlag

 

 

En eller få alvorlige belastningsindikatorer, såsom:

- Spiseforstyrrelser.

- Psykiatriske symptomer.

- Flere tidligere anbringelsesforløb.

- Følgevirkninger af incest eller anden mishandling/grov omsorgssvigt.

- Misbrugsproblemer.

- Sværere fysisk/psykisk handicap med uhensigtsmæssig adfærd, og/eller stort aktivitetsniveau.

- Fysisk/psykisk handicap med omfattende plejebehov. 

- Fysisk/psykisk handicap med behov for konstant opsyn.

 

 

Opgavens art kræver behandling og nødvendiggør, at en af plejeforældrene skal have opgaven som hovedbeskæftigelse.

Der kan stilles krav om erfaring på området og/eller en faglig relevant baggrund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 x normalvederlag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere alvorlige belastningsindikatorer af de ovenfor nævnte eller af større sværhedsgrad.

Der er tale om svære følelsesmæssige / adfærds- og/eller sociale problemer, der kræver behandling.

Opgaven kræver relevant faglig baggrund og er så omfattende, at plejeforældrenes samlede beskæftigelse ud over plejearbejdet højst må udgøre én fuldtidsstilling.

 7 x normalvederlag

 

 

.

Kolding Kommune følger KL's vejledende satser om vederlag m.m samt vejledende satser for lommepenge og øvrige udgifter m.m til børn og unge i formidlet ophold og i døgninstitutioner efter serviceloven § 66.

Taksttabel gældende for 2021
VEDERLAG/SATSER jf. Serviceloven

Her kan du se politisk godkendte retningslinjer.

Politisk godkendte retningslinjer.

Har du mistanke om mistrivsel hos et barn, har du pligt til at underrette kommunen.

Du kan underrette her.

 

Du kan i dagtimerne mandag til onsdag fra kl. 8.00 til kl. 15.15. Torsdag fra kl. 8.00 til kl. 17.00. Fredag fra kl. 8.00 til kl. 14.15. ringe til Familierådgivningen ved mistanke om mistrivsel ved et barn eller ung på tlf. 79 79 01 02.

 

Du kan udenfor Kolding Kommunes åbningstid ringe til rådighedsvagten ved mistanke om mistrivsel på tlf. 79 79 79 79

Der udbydes kurser til plejefamilier der samarbejder med Kolding Kommune.

Herunder kan du se hvilke kurser der udbydes i 2021.

  • Tirsdag d. 1. juni 2021 ”Bevar dig selv – og skab det gode samarbejde med barnets familie”  - Kurset er ikke længere tilgængeligt. 

 

  • Torsdag d. 9. september 2021 - 'Personalemøde for plejefamilier'.  Invitation er fremsendt i Sofus Match - Kurset er ikke længere tilgængeligt. 

 

  • Tirsdag d. 12. oktober 2021 "Når presset bliver for stort, opstår risikoen for forråelse". Invitation er fremsendt i Sofus Match - Kurset er ikke længere tilgængeligt.  

Kurser der tidligere er udbudt.

Kursuskatalog 2020

Vejledning til send sikkert digital post gennem E-boks.

 

Digitalisering i FamilieplejenFamilieplejen i Kolding Kommune benytter pr. 01.05.21 IT-Systemet SOFUS Match.

Fremadrettet vil det være via SOFUS-platformen, vi skal kommunikere (sikkert) skriftligt sammen. Det er også her, I skal håndtere alt jeres skriftlige arbejde vedrørende jeres plejebarn, såsom statusrapporter og jeres egne dagbogsnotater.

Ligeledes vil det være i SOFUS Match, at vi pr. 01.05.2021 sender kontrakter til jer, som I godkender elektronisk. Det vil også være i SOFUS, at I fremadrettet tilmelder jer kursus dage der afholdes af Familieplejen.

Man logger på SOFUS med NemID.

Gå til SOFUS her.

Her kan du se en vejledning til, hvordan du må sende personfølsomme oplysninger.

SIGNAL - Privat Messenger (skriftlig kommunikation mellem plejeforældre og plejebarns forældre)

I Kolding Kommune vil vi gerne passe godt på jeres personoplysninger. Det betyder, at det kan være problematisk at kommunikere via mail og SMS som vanlig.

For at kunne leve op til til de skærpede GDPR-krav skal I derfor fremadrettet lade den skriftlige kommunikation til jeres plejebarns forældre foregå gennem applikationen Signal.

Se SIGNAL vejledning her.

Her kan du finde inspiration og litteratur.

Inspiration til litteratur for plejeforældre:

'Støt dit barn når livet bliver svært' - læs her.

'Sundhedstilbud i forbindelse med svære livssituationer' - Læs her.

'Mentalisering i familien' af Janne Østergaard Hagelquist.

'Mentalisering i mødet med udsatte børn' af Janne Østergaard Hagelquist.

'Plejefamilie – gaver og opgaver' af Marianne Folden, m.fl.

'Fostrets og fødslens psykologi' af Henrik Dybvad Larsen. Den beskriver at barndom og forældreskab begynder ved undfangelsen.

'Spædbørnsterapi' af Inger Poulsen og Inger Thormann.

 

Inspiration til litteratur for plejebørn:

'Indeni mig …og i de andre' af Karen Glistrup og Pia Olsen. Aldersgruppe: 2-9 år.

'Nadia og Magnus flytter hjemmefra' af Bodil Nygaard. Aldersgruppe: de yngste.

'Har andre plejebørn det som mig' af Hanne Warming. Aldersgruppe: fra ca. 10 år.

'En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn' af Hanne Warming. Aldersgruppe: fra 10 år.

'Når man bor i en anden familie' Den er skrevet af fire unge i alderen fra 17 til 20 år. For at hjælpe andre plejebørn, har de fire plejebørn skrevet en bog med tanker og gode råd til andre børn i pleje - Læs her.

 

Andet relevant inspiration:

Din guide til voksenansvarsloven - Læs her.

Her kan du som plejeforældre eller medarbejder på et anbringelsessted få et overblik over hvilke bestemmelser i voksenansvarsloven, du bør kende til.

Anbragte børn og unges rettigheder - Læs her.

Her kan du som bor i en plejefamilie, på et opholdssted eller en institution læse mere om dine rettigheder som anbragt barn eller ung?