Skip til hoved indholdet

Kolding Krisecenter

Der er plads til 7 kvinder og 12 medfølgende børn på Kolding Krisecenter.
Er du kvinde og bliver udsat for vold eller trusler om vold kan et ophold på et kvindekrisecenter være en løsning for dig.

Kolding krisecenter har åbent hele døgnet.

Du kan henvende dig personligt (se under kontakt), via sagsbehandler, familie, politi m.fl. Du kan have dine børn med på krisecenter, hvor I vil få hjælp og støtte under opholdet.

For mere information - se Kolding Krisecenters hjemmeside: https://koldingkrisecenter.dk/


Hvad kan vi tilbyde?

Kolding Krisecenter er en selvejende institution, som drives efter Servicelovens § 109. Krisecentret blev oprettet i 1983 og har nu til huse på det renoverede tidligere plejehjem Basagerhus i Nr. Bjert, ca. 5 km fra banegården i Kolding. Bybus nr. 4 og rutebil nr. 106 holder lige overfor krisecentret.

Der er plads til 7 kvinder og 12 medfølgende børn. Der er fælles køkken, opholdsstue, vaskerum, have, computer med internetadgang, besøgsrum m.m. Huset er handicapvenlig.

Opholdet på Kolding Krisecenter sigter mod, at du får et liv uden vold, og hjælpen består bl.a. i:

  • Krisehjælp
  • Rådgivning
  • Sikkert midlertidigt botilbud
  • Kontaktpersonsordning
  • Støtte til samarbejde med relevante myndigheder
  • Praktisk og pædagogisk støtte i forhold til børn
  • Støtte til genetablering


Kolding Krisecenter tilbyder endvidere ambulant rådgivning til voldsramte kvinder, pårørende og fagpersoner.