Skip til hoved indholdet

Familie og Forebyggelse

Låsbyhøj

Vi bor på Låsbyhøj,  Nørregade 1, 6000 Kolding

Se Googlekortet med Familie- og Forebyggelses placering

Familie og Forebyggelse er et tilbud til familier, børn og unge bosiddende i Kolding Kommune. Her har vi både åbne og visiterede tilbud. Ved de visiterede tilbud skal du kontakte din socialrådgiver i Familieafdelingen for henvisning.

Tilbud i Familie og Forebyggelse

 • Åben anonym rådgivning til børnefamilier og unge
 • Anonyme psykologsamtaler til unge mellem 15-25 år
 • Invest In Play. Et gruppebaseret forældrekursus til forebyggelse og behandling af adfærdsproblemer hos børn i alderen 2-12 år
 • Rådgivningsforløb – kort intensiv indsats til familier med børn i alderen 0-14 år, der er bosat i Kolding Kommune. Henvisning foregår via modtagelsen i familieafdelingen og skole/daginstitutionsrådgiver.
 • Rådgivningsforløb – kort intensiv indsats til familier med børn under 18 år, med betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er bosat i Kolding Kommune. Rådgivningsforløbet iværksættes efter henvisning fra socialrådgiveren i Børnehandicap.
 • Familiebehandling og rådgivning/vejledning til familier med børn med handicap.
 • Gruppetilbud til børn med søskende med handicap.
 • Familiebehandling til sårbare, vordende forældre og familier med udsatte børn fra 0-til slut grundskolen, som har behov for hjælp, der går ud over, hvad det almene system kan tilbyde.
 • Pædagogisk og praktisk/kompenserende indsats i hjemmet.
 • Helhedsorienteret familie indsats til familier med børn i alderen 0-18 år. En ressourcekrævende indsats, der gives til familier, hvor et eller flere børns trivsel og udvikling er i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade.
 • Samtaleforløb til familier i skilsmisse.
 • Samvær mellem anbragte børn og deres forældre.
 • Samtaleforløb og psykologisk undersøgelse til børn og unge i alderen 0-18 år, som har alvorlige symptomer på mistrivsel.
 • Familierådslagning.
 • Individuelle samtaler med den enkelte unge
 • Samtaler med den unge og hele familien
 • Gruppeaktiviteter med flere unge – i samarbejde med Kolding Selvhjælp
 • Undervisning i at håndtere angst
 • Undervisning i at håndtere vrede (Diamantprogrammet) for unge fra 13 år og slut grundskolen og deres forældre

Familie og Forebyggelse

Afdelingsleder: Maren Margrethe Hornbech
Tlf. 79 79 28 52 / 29 23 25 01