Skip til hoved indholdet

Aktuelle kurser

Grupper Ansvarlige Kontaktinfo

Cool Kids

I et Cool Kids gruppeforløb lærer børn og
forældre konkrete metoder og strategier
at kende, som gør det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen.

Signe Skaarup Helms
psykolog

Anne E. Nielsen
pædagogisk konsulent

2126 7499
siph@kolding.dk

5134 1239
aeln@kolding.dk

Teenagegruppen for piger

Er stedet for dig mellem 12-18 år, hvor du møder andre unge, der nikker genkendende til dine tanker, og hvor et problem næsten altid viser sig at blive mindre, jo flere vi er om at dele det.

Gitte Frederiksen
socialrådgiver

2163 4391
gimf@kolding.dk

 

Hjælp vi har en teenager i huset

Få værktøjer til at kunne rumme, lytte og være nærværende forælder til en teenager.

Gitte Frederiksen
socialrådgiver

2163 4391
gimf@kolding.dk

 

Stammegrupper

Formålet er, at møde jævnaldrende børn der stammer, og sammen få en større viden om stammen. Gennem aktiviteter og spil arbejdes der med at identificere stammen, samt afprøve forskellige kommunikationsværktøjer. Gruppens formål er også at fore-bygge uhensigtsmæssig udvikling af stammen.

Anja Simonsen
tale-hørekonsulent

Ulla Høygaard
tale-hørekonsulent

Karen Vedel Jessen
psykolog

2119 3255
ansi@kolding.dk

2965 6714
ulho@kolding.dk

På barsel

Børn med høretab

Aldersopdelte netværksgrupper med henblik på, at deltagerne får større viden om, og indsigt i egen situation.
Temaaftener, som henvender sig til børn og/eller deres netværk.

Mette Holm Petersen
tale-hørekonsulent

Ulla Høygaard
tale-hørekonsulent

2119 3256
mehp@kolding.dk

2965 6714
ulho@kolding.dk

Børn med flere sprog

Råd, vejledning og konsultativ bistand omkring sproglig udvikling tilbydes til personale og forældre efter aftale.

Birthe Skadholm Knudsen
sprogvejleder

Louise Nielsen
sprogvejleder

4014 0934
bikn@kolding.dk

2941 8824
lrni@kolding.dk

DLD: (Developmental Language Disorder)

Børn er normaltbegavede, men kan have en svækkelse af et eller flere sproglige områder (eks.: udtale, sætningsopbygning, endelser og ordforråd).
Desuden kan de have svært ved at forstå - og huske det talte sprog.
Tale-hørekonsulenten tilbyder rådgivning og vejledning til forældre og institution.

Mette Juhl
tale-hørekonsulent 

Louise Nielsen
sprogvejleder 

Miryam Martensen Rafik
tale- hørekonsulent

5151 8134
mjuh@kolding.dk

2941 8824
lrni@kolding.dk

5151 8145
miraf@kolding.dk

Børneyoga

I et forløb på 3-5 gange tilbydes undervisning af en børne/elevgruppe i børneyoga.
Undervisningen foregår i institutionen/på skolen.
Formålet er bl.a. at give ro til hovedet og have fokus på kroppen.
Video om børneyoga

Fysioterapeuterne 

Inga Kobæk
-

Claus Johannsen Raun
-

Anni Lindeskov
-

-

21 44 69 49
inko@kolding.dk

51 20 42 34
clra@kolding.dk

20 16 25 24
anp@kolding.dk

For mange forældre og familier bliver teenageperioden noget af en prøvelse. Mange oplever børnenes overgang til ungdommen som en udfordring og prøvelse for familien.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Kolding tilbyder forældre et frirum til at tale med andre teenageforældre.

Forældre til en teenager går en dejlig og spændende tid i møde. Dit barn er nu på vej til at blive voksen og det er en glæde at følge som forældre, men kan også være en svær periode, både for den unge selv, som forældre, og for hele familien.

Baggrunden for tilbuddet er et stigende ønske fra forældre og skoler, der efterspørger et sted hvor forældre kan tale om de udfordringer, de oplever i hverdagen. Et sted hvor der er plads til, at det er ok at føle sig usikker, at vi alle som forældre laver fejl, og at det kan være svært som eneforældre, ligesom det kan være en udfordring for par at være enige og at sætte grænser.

Skolerne efterspørger tilbuddet, fordi en god base med tryghed i hjemmet gør, at den unge får en bedre skolegang, hvor der er overskud til indlæring og trivsel.

Formål

At give forældre til teenagere et frirum til at tale med andre forældre, hvor de kan dele oplevelser og erfaringer, og herigennem støtte hinanden igennem ”teenagetiden”.

Udpluk af de områder vi vil komme ind på

  • Hvordan styrker, støtter og hjælper jeg min teenager?
  • Hvordan bevarer jeg forældrerollen/respekten?
  • Hvordan samarbejder vi bedst som far og mor?
  • Mit barn er under ”ombygning” – hvad betyder det fysisk og psykisk?
  • Hvilke forventninger/krav kan jeg stille en teenager?

Få værktøjer til at kunne rumme, lytte og være en nærværende teenageforældre.

Mødeform

Vi er omkring 6-10 deltagere, og vi mødes en gang om måneden i cirka 2 timer.
Forløbet strækker sig over 3-6 måneder.

Vi mødes om tirsdagen fra kl. 19.00 til 21.00 på Pædagogisk Læringscenter, Dyrehavevej 108, 6000 Kolding.

Det vil være Gitte Frederiksen, der siden 2002 har arbejdet som socialrådgiver indenfor skoleområdet, som vil lede møderne. Hun har i årenes løb været i tæt kontakt med børn, unge og familier i Kolding Kommune og har ugentlige grupper med teenagere. Hun har herigennem stor erfaring indenfor området.

...er stedet for dig mellem 12 og 18 år, hvor du møder andre unge, der nikker genkendende til dine tanker, og hvor et problem næsten altid viser sig at blive mindre, jo flere vi er til at dele det.

Jeg hedder Gitte. Det er mig, der har startet teenagegruppen. I gruppen snakker vi om alt det, der fylder meget i hverdagen f.eks. skole, hjemlige og private forhold. 
Kort sagt, et sted, hvor du kan dele dine glæder og problemer med andre.

Jeg er uddannet socialrådgiver - og har særlig interesse for børn, unge og deres familier. Jeg er ansat ved PPR, hvor jeg dagligt besøger skoler og efterskoler og taler med børn og unge.


Vi tager dig alvorligt

Synes du også, der er perioder, hvor det kunne være rart at snakke med andre unge om de tanker, du gør dig? I teenagegruppen møder du jævnaldrende, der forstår og selv ved, hvordan det er at være ung.


Har du lyst til at træffe andre unge?

Så er teenagegruppen stedet for dig. Her kan du tale med andre om dine gode og dårlige oplevelser.


Hvad laver vi?

Vi snakker om alt, hvad der er oppe i tiden - altså forskellige emner, som I synes er spændende.


Vi har tid til hinanden

Vi skaber nye venskaber, vi hygger os, og der er plads til løs snak.


Hvordan kommer du med i gruppen?

Du kan tale med din lærer, der vil tage kontakt til teenagegruppen, eller du kan tale med dine forældre og få dem til at kontakte os.