Skip til hoved indholdet

Hvad kan jeg få hjælp til hos PPR?

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - eller PPR – er en tværfaglig rådgivningsinstans, som rådgiver og vejleder forældre, dagtilbud og skoler om børn og unge mellem 0 og 18 år.

Hvis der indstilles til PPR vedrørende et barn, vil indstillingen altid foregå i samarbejde med barnets forældre.

PPR kan tilbyde råd og vejledning, fx hvis barnet:

  • Udvikler sig langsomt (fx forsinket i sin motoriske eller sproglige udvikling)
  • Har udfordringer indenfor adfærd, kontakt og trivsel i skole eller daginstitution
  • Har udfordringer indenfor høre- og sprogområdet
  • Har faglige vanskeligheder
  • Har en funktionsnedsættelse eller et handicap.

Skolens og institutionens ledelse samt sundhedsplejersken har mulighed for at indstille til PPR, hvis I som forældre er indforståede med det. Forældre har også mulighed for at indstille til PPR.

PPR kan efter aftale med forældrene formidle kontakt og henvise til andre samarbejdspartnere og institutioner.