Skip til hoved indholdet

Sagsbehandlingstider: Hjælpemidler

 

Område Lovgrundlag Sagsbehandlingstid
 Kropsbårne hjælpemidler  Lov om social service, § 112  3 uger
 Arm- og benproteser  Lov om social service, § 112  2 uger
 Synshjælpemidler  Lov om social service, § 112  6 uger
 Informationsteknologiske hjælpemidler  Lov om social service, § 112  2 måneder
 Hjælpemidler, voksne over 25 år  Lov om social service, § 112  2 måneder 
 Hjælpemidler, borgere op til 25 år  Lov om social service, § 112  2 måneder
 Informationsteknologiske forbrugsgoder  Lov om social service, § 113  3 måneder
Synshjælpemidler  Lov om social service, § 113  6 uger 
 Forbrugsgoder, voksne over 25 år  Lov om social service, § 113  2 måneder 
 Forbrugsgoder, borgere op til 25 år  Lov om social service, § 113  2 måneder 
 Biler, støtte til køb af biler  Lov om social service, § 114  6 måneder 
 Biler, særlig indretning og reparation  Lov om social service, § 114  1 måneder 
 Boligindretninger, voksne over 25 år  Lov om social service, § 116  2 måneder 
 Boligindretninger, borgere op til 25 år  Lov om social service, § 116  2 måneder 

Sagsbehandlingstiden for sager Ankestyrelsen hjemviser er 4 uger.