Skip til hoved indholdet

Beskæftigelse og aktivitet på Nordhøj

Organisationen Nordhøj

Organisationen Nordhøj er Kolding Kommunens beskæftigelses-, samt aktivitets- og samværstilbud for mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Organisationen Nordhøj består af fire afdelinger:

  • Niels Bohrs Vej
  • MultiFlex
  • Altarp
  • Aktiviteten - Nr. Bjert.

Der er tilknyttet ca. 300 borgere, og der er ansat ca. 55 personaler.

Organisationen Nordhøj arbejder ud fra Kolding Kommunens strategi for Selvværd og Sammenhæng ud fra borgerens centrum, hvor den enkelte medarbejder (bruger) har indflydelse på både indhold i og variation af tilbuddene. 


Studerende/elever

Organisationen Nordhøj tager imod pædagogstuderende og PAU-elever.

Afdelingen Niels Bohrs Vej tilbyder aktivitets- og samværstilbud med mange muligheder.

Afdelingen ligger på Niels Bohrs Vej 6 i Koldings nordlige industrikvarter. Adgangsforholdene og selve huset er kørestolsvenlige.

Niels Bohrs Vej er opdelt i to afsnit; Daghjem og Dagcenter.

Niels Bohrs Vej har rum til mange forskellige aktiviteter; musik, drama, design, it & medie, snoezel, naturvejledning, produktion af træ- og glas m.m.

Daghjem

Daghjemmet er et tilbud til personer med behov for særlig støtte i hverdagen, som foregår i et meget overskueligt og struktureret miljø. Den pædagogiske indsats bliver tilrettelagt efter individuelle behov, hvor kommunikationsmetoder som f.eks. boardmaker og tegn til tale indgår som vigtige elementer.

Daghjem giver bl.a. tilbud om sansemæssige oplevelser som fx snoezelrum, sang og musik, kreative aktiviteter og gåture.

Endvidere arbejdes der med fysiske aktiviteter for at vedligeholde det individuelle funktionsniveau.

Dagcenter

Dagcenter består af flere forskellige aktivitetsgrupper, hvor brugerne kan vælge imellem forskellige aktiviteter, såsom teater, musik, fitness, skov- og natur, madlavning, it, fitness, produktion af glas, design m.m.

Grupperne arbejder på tværs af hinanden.

I dagcentret afholdes flere fælles arrangementer som fx Fastelavn, Kultur for folket, Atletik på Kolding Stadion, Håndboldturneringer, Indsamling af affald m.v.

Kantinen

Kantinen på Niels Bohrs Vej har fokus på økologisk og sund kost. Kantinen bestræber sig på at fremstille hjemmelavet og fedtfattig mad.

Kantinen drives af en kantineleder og en gruppe brugere.

MultiFlex - et beskæftigelsestilbud med mange muligheder.

MultiFlex ligger på Fabriksvej 20 og er en særskilt arbejdsmarkedsafdeling, der bl.a. tilbyder beskæftigelse, afklaring og rådgivning.

Endvidere tilbydes opkvalificering via kurser, uddannelse og udplacering i job med løntilskud (tidligere kaldet "skånejob").

MultiFlex fokuserer på produktion og værkstedsarbejde, som omfatter montage og forskellige produktionsopgaver.

MultiFlex har ca. 85 personer i beskyttet beskæftigelse og ca. 45 personer udplaceret i job med løntilskud.

Maskinværksted

Maskinværkstedet tilbyder beskæftigelse i form af bore-, dreje-, fræse-, og standseopgaver – samt montering af diverse maskindele.

Montageværksted

Montageafdelingen arbejder med mange forskellige former for montage og pakkeopgaver, for eksempel pakning af skruer, bolte, ompakning af tekstiler samt kuvertering og etikering.

Rammeværksted

Rammeværkstedet tilbyder følgende service og rådgivning i forbindelse med indramning af billeder:

•Svævelister

•Trælister

•Aluminiumslister

•Blindrammer

•Opspænding af lærred på blindrammer

•Passepartout

•Opklæbning af billeder på bagpap eller foamboard på vores vakuumpresser

•Indramning af billeder og spejle

Netværksordning: udplacering i job med løntilskud

Netværksordningen er et tilbud til de medarbejdere (brugere), der har lyst til at prøve kræfter med det private arbejdsmarked i et job med løntilskud. Arbejdsmarkedskonsulenterne har, udover netværksordningen, ansvar for at oprette job med løntilskud og udplacering. Arbejdsmarkedskonsulenten har daglig base på MultiFlex.

Konsulenterne sikrer, at den pågældende medarbejder får de nødvendige kvalifikationer, eventuelt via kurser på erhvervsskolerne – og at medarbejderen modtager optræning og afklaring på selve virksomheden.

Efter at den enkelte har fået job, følger arbejdsmarkedskonsulenterne løbende op og kontakter både medarbejderen og virksomheden for at sikre og fastholde det videre forløb. Samtidig har medarbejderen mulighed for at deltage i planlagte netværksmøder.

Kantinen

Kantinen på MultiFlex har fokus på at servere sunde måltider, som tilstræber hjemmelavet, økologisk og fedtfattig mad. Kantinen drives af en kantineleder og en gruppe medarbejdere (brugere).

STU-praktikanter

I tæt samarbejde med STU (Særlige Tilrettelagte Ungdomsuddannelse) på CSV- Kolding tilbydes praktikforløb på MultiFlex. Her introduceres de unge for "arbejdslivet".

Afdelingen Aktiviteten Nr. Bjert er et aktivitets- og samværstilbud til personer med behov for særlig støtte.

Aktiviteten Nr. Bjert er et aktivitets- og samværstilbud til personer med behov for særlig støtte i hverdagen, som foregår i et meget overskueligt og struktureret miljø.

Aktiviteten består af ca. 30 medarbejdere og 6 personaler. Medarbejderne er fordelt i 4 grupper.

I januar 2017 blev Aktiviteten Nr. Bjert en del af Organisationen Nordhøj, som tidligere hørte under Bofællesskabet Trindvold.

Aktiviteten består af medarbejdere, som har brug for ro, struktur og forudsigelighed i hverdagen. Den pædagogiske indsats bliver derfor individuelt tilrettelagt, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov og interesser.

I Aktiviteten prioriteres aktiviteter og oplevelser som stimuler medarbejdernes sanser, såsom:

•Højtlæsning

•Musik og sang

•Spil

•Ture ud af huset

•Indkøb

Aktiviteten laver også forskellige kreative produktioner.