Skip til hoved indholdet

Forebyggelse og Rådgivning – hurtig indsats

Støtten tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation.

Forebyggelse og Rådgivning giver midlertidig støtte i op til 26 uger til voksne mennesker, som på grund af et udviklingshandicap, psykisk lidelse, psykisk sårbarhed, erhvervet hjerneskade eller en diagnose indenfor ASF og ADHD-spektret får brug for hjælp i hverdagen.

Støtten kan være samtaler, vejledning eller pædagogisk hjælp ift. bolig, arbejde, uddannelse, struktur i hverdagen, netværk, fritid og lignende.

Støtten tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation og kan fx være:

 • Forståelse og erkendelse af ny diagnose indenfor ASF og ADHD-spektret
 • Forståelse og erkendelse af diagnose psykiatrien
 • Redskaber til at skabe struktur i hverdagen
 • Energi forvaltning
 • Støtte til opfølgning og fastholdelse i arbejde og uddannelse
 • Gruppeforløb ift. mestring af egen hverdag
 • Gruppeforløb – Lær at tackle din angst, samtaler om livet
 • Etablere kontakt med kommunes væresteder samt til relevant foreningsliv
 • Etablere kontakt til kommunens Borger til Borger-tilbud
 • Hjælp til ansøgninger, økonomi og overblik
 • Hjælp til at finde bolig og flytte hjemmefra
 • Kort intensiv pædagogiske hjælp i hjemmet med henblik på at blive selvhjulpen

De ansatte er uddannede pædagoger, socialrådgivere samt en pædagogisk psykologisk medarbejder. Støtten kan foregå på Låsbyhøj, på Vækststedet/Kulturhuset, i borgerens bolig eller hvor borgeren ønsker det.

Kontakt til Forebyggelse og Rådgivning

Sker via Voksenrådgivningen til

Helle Schelde Frederiksen                79 79 61 06

Sarah Liman                                   79 79 61 70                  

Louise Küseler Hansen                    79 79 08 40

 

Mail:

SOC Voksenrådgivningen - Modtagelsen res02586@kolding.dk

Forebyggelse & Rådgivning

Låsbyhøj

Nørregade 1
6000 Kolding

Centerleder Marianne Ries Unna
Tlf. 24643039