Skip til hoved indholdet

Idrætsskoler

Kolding Kommune indgik i 2008 en samarbejdsaftale med Team Danmark omkring talentudvikling. Som et led i denne aftale er der oprettet 7 idrætsskoler med fokus på 0. – 6. klasse.

De 7 idrætsskoler er lavet med fokus på at skabe mere kvalitet i idrætsundervisningen og bevægelse for elever på 0.-6. klassetrin. Idrætsskolekonceptet vægter, at eleverne i 0. – 6. klasse udvikles motorisk, så mange får bedre forudsætninger for at udvikle deres idrætsspecifikke kompetencer. Derudover er der en række indlæringsmæssige og sundhedsmæssige gevinster, som eleverne på idrætsskolerne profiterer af.

Skolereformen har lagt bevægelsestimer ud på skolerne, så det nye koncepts primære fokus er at sikre en høj kvalitet i de 5 ugentlige idræts-/bevægelseslektioner. Det sker gennem efteruddannelse af idrætslærerne indenfor Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept i samspil med sportsbasics idrætsmærke, der er et digitalt styringsredskab. Det hele understøtter udviklingen af alsidige motoriske færdigheder og de forenklede fællesmål for idrætsundervisningen i folkeskolen. Idrætsmærket tager udgangspunkt i motorisk udvikling indenfor gymnastik, balance, atletik, bold basis, rytmik, udholdenhed og smidighed.

Idrætsskolerne samarbejder med Kolding Kommunes foreningsliv, primært i form af samarbejdsklubberne under Kolding Talent. Foreningerne stiller trænere/instruktører til at bidrage med viden og idrætsspecifik ekspertise både i forhold til undervisningen og i forhold til uddannelse af lærere i idrætsundervisningen. Alle klasser fra 0.-6. årgang har således fået tildelt to årlige forløb á 5 undervisningsgange fra forskellige foreninger.

Skolerne har forpligtet sig til at have særligt fokus på at inddrage bevægelse i skolens almene undervisningstimer. De gode ideer og erfaringer skal spredes mellem skolerne, så der bliver størst mulig kvalitet i bevægelsestimerne og læring gennem bevægelse. Dansk Skoleidræt driver et netværk, hvor erfaringsudvekslingen mellem skolerne skal ske, så implementeringen af idrætsskolekonceptet kan gennemføres bedst muligt.