Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Fritid og idræt Kolding Talent Moving Kolding - ungdomsliv i balance

Moving Kolding - ungdomsliv i balance

 

”Moving Kolding –ungdomsliv i balance” bygger på erfaringer fra Island, hvor man i slutningen af 1990’erne havde massive problemer med en usund ungdomskultur, præget af misbrug og et utrygt natteliv. Gennem en evidensbaseret indsats skabte man en model, hvor der blev lagt vægt på, at børn skal føle sig værdsat i skolen, deltage i organiserede fritidsaktiviteter 3-4 gange ugentligt og bruge mere tid sammen med sine forældre. Islandske unges brug af rusmidler, alkohol og cigaretter er som resultat i dag blandt Europas laveste og har en meget høj foreningsdeltagelse blandt 6-18 årige.

”Moving Kolding” bruger erfaringer fra Island og tilpasse dem en lokal kontekst. Konceptet bygger på en tanke om at nedbryde barrierer mellem skoler og fritidsaktører og skabe en øget tilslutning til fritidsaktiviteter blandt børn og unge.

Det primære formål med projektet er at forbedre børn og unges trivsel og øge livskvaliteten generelt ved at styrke børns sociale fællesskaber gennem en mere aktiv fritid. En øget trivsel blandt børn og unge skal medvirke til at forbedre den fysiske og mentale sundhed. På sigt forventes det, at der kan opnås samfundsøkonomisk gevinst gennem et reduceret behov for udgifter til social- og sundhedsindsatser.


Projektet forventes at smitte af på øvrige borgere i Kolding Kommune gennem en mere
sammenhængende hverdag for børnefamilier og herved øget livskvalitet for borgerne. Gode fritidsvaner og deltagelse i sociale fællesskaber bliver grundlagt i barndommen, hvorfor projektet på længere sigt forventes at give en mere aktiv og deltagende befolkning generelt.


For at opnå den ønskede effekt er der en række sekundære formål, som projektet forventes at understøtte. Ved at aktivere den åbne skole og skabe en mere aktiv undervisningsdag med kvalitet i bevægelsen. Erfaringer fra Island viser desuden, at et løft af kvaliteten og volumen af børns fritidsaktiviteter vil forbedre den sociale trivsel og spille ind på sundhedsadfærd, samt yderligere give øget talentudvikling.

Harte i bevægelse

Harte har som lokalområde fungeret som prøvehandling, hvor tankerne bag Moving Kolding - ungdomsliv i balance kunne afprøves og justeres.

I 2019 tog Harte GIF og Harte Skole initiativ til at etablere et tættere samarbejde med Harte Fritidscenter og den foreningsdrevne fritidsklub. Derfor er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Harte Fritidscenter, Harte GIF, Foreningens fritidsklub og Harte Skole. 

Gruppen har gennemført udviklingsforløb med DGI i lokalområdet og arbejder på en fælles udviklingsplan. Der er ansat en fritidsudvikler, som skal være bindeled mellem parterne og igangsætte aktivitet, der kan genere aktivitet, medlemmer og økonomi til at videreudvikle samarbejdet og foreningen.

Harte Skole har fået en idrætsprofil med 4 fire ugentlige idrætstimer og derudover to timers obligatorisk ”Aktiv eftermiddag”. Aktiv eftermiddag er et kombineret skole- og foreningstilbud, Harte skole, Harte GiF og Harte GIFs fritidsklub tilbyder fritidsaktiviteter, hvor elever kan vælge mellem forskellige tilbud som udeliv, yoga, fodbold og gymnastik. Ud over den obligatoriske dag tilbydes en ekstra ”aktiv eftermiddag” med andre aktivitetstilbud.

Skolen har igangsat et udviklingsforløb sammen med Dansk Skoleidræt for personalet og personalet har gennemgået et fælles forløb med kompetenceløft om bevægelse. Den første årgang af junioridrætsledere er uddannet, og sammen med dem to lærere, der fortløbende skal uddanne de næste hold.

Læs mere på: Harte i bevægelse

Moving Vamdrup

Vamdrup Skole startede ud med valgfag i håndbold som afsæt fra sommeren 2021. Derfra er der bygget på med en række andre aktiviteter som udvidelse af valgfagsmuligheder samt SFO-foreningssamarbejde. Lokalsamfundet er ved at blive aktiveret, ligesom den lokale styregruppe er nedsat til at koordinere udviklingsprocessen.

 

 

2 nye lokalsamfund er ved at gøre klar til at etablere deres lokale modeller. Forarbejdet er i gang, og der kommer yderligere beskrivelse.

Evaluering af Harte i bevægelse - aktiv eftermiddag

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje