Skip til hoved indholdet

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er et udtryk for naturens mangfoldighed. Livet på jorden har udviklet sig langsomt gennem mange millioner år, og tæller i dag en mangfoldighed af arter, økosystemer og genetisk variation.

Når man taler om at bevare biodiversiteten, handler det først og fremmest om de uerstattelige arter – dem, der svarer til computeren med alle familiebillederne, man ikke har backup af. Hvis de først er forsvundet, har vi – måske – mistet dem for altid, og derfor er det vigtigt, at vi passer på dem.

I Kolding kommune findes mange sjældne arter. Deres sjældenhed handler ofte om, at deres levesteder er blevet sjældne. Det er derfor, at Kolding Kommune arbejder for at sikre sjældne levesteder som højmoser, overdrev, strandenge, kildevæld og andre naturtyper, som i dag kun udgør en meget lille del af kommunens samlede areal.


Den blåvinget pragtvandnymfe

Det er naturligt, at arter indimellem uddør, men forskerne ser i dag, at arterne forsvinder med en større hastighed end tidligere. Hver dag forsvinder et antal plante- og dyrearter fra jordens overflade. Vi ved ikke hvor mange, men vi ved, at arterne udryddes mellem 100 og 1000 gange hurtigere end naturligt. Den hastige, globale tilbagegang i biodiversitet skyldes, at mennesket optager mere og mere plads på bekostning af jordens øvrige arter.

Hvis biodiversiteten skal sikres, er det i første omgang vigtigt at vi ved, hvor den er. Ved at sammenstille data for, hvor de sjældne planter, insekter, svampe og dyr findes, kan vi få et billede af, hvilke områder i kommunen som er de vigtigste for biodiversiteten. I menuen ovenover kan du se, nogle af disse kerneområder for biodiversiteten i Kolding kommune.

Ud over de fem områder, er der også høj biodiversitet i Viuf skov med Knivskær mose, Hejls Nor med tilløb, Vester Nebel ådal, Kolding Ådal og Almind Ådal

Naturhistorisk Museum har i perioden 2016-18 kortlagt sjældne smådyr i Kolding Kommune, som blandt andet bidrager til at øge kendskab til kommunens naturværdier.

Læs rapporten Sjældne smådyr i Kolding Kommune2.9 MB.