Skip til hoved indholdet

Skærsø og Nørremose

Den lyse Skivevandkalv er blevet observeret ved Nørremosen.

Skærsø er en naturskøn sø, en lille hemmelig naturperle som kun få kender til.

Området tæller sammen med den tilstødende Nørremose et stort artsrigt sammenhængende naturområde. Skærsø er en såkaldt lobeliesø, opkaldt efter den sjældne og krævende undervandsplante, tvepibet lobelie, som kun trives i næringsfattige, klarvandede søer. Lobelie har bladene i små rosetter på søbunden og kræver derfor klart vand, så der kan komme sollys ned på bunden. Skærsøs lavvandede bredder er levested for den ekstremt sjældne vandbille lys skivevandkalv, som lever af at fange dafnier i området.

Området er fredet, og der går et trampespor rundt om søen, der fører dig igennem løvskov, mose og hede med et rigt planteliv. Her findes også to af Danmarks kødædende planter, soldug og blærerod.

Særligt vigtigt naturområde for biodiversiteten

Skærsø med Nørremose er et af de naturområder i Kolding kommune, hvor biodiversiteten er høj og området er derfor udpeget som et ud af ti områder, der er særligt vigtige for at sikre og bevare biodiversiteten i kommunen.

Ud over Skærsø med Nørremose drejer det sig om Stenderupskovene, Skamlingsbanken, Marielundskoven, Svanemosen, Viuf skov med Knivskær mose, Hejls Nor med tilløb, Vester Nebel ådal, Kolding Ådal og Almind Ådal