Skip til hoved indholdet

Skamlingsbanken og Grønninghoved

Tamt eksemplar af den lille grønne løvfrø.

Bakkelandskabet omkring Skamlingsbanken og Grønninghoved er skabt af istidens kræfter. Området udgør en mosaik af tørre skråninger med blomsterrige overdrev, enge og skov samt dybe dalslugter med vandløb og moser.

De afgræssede overdrev i området er utroligt artsrige, og her findes en lang række sjældne planter og svampe – blandt tusindtallige bestande af orkideen skovgøgelilje, som blomstrer i slutningen af juni måned. I krattene på de solstegte skråninger kan du være heldig at opleve den rødryggede tornskade, som gemmer de insekter, den fanger, ved at spidde dem på tjørnebuskene. Områdets små vandhuller huser desuden en større bestand af løvfrø.

Området er fredet, og en stor del ejes af Kolding Kommune. Her er gode stier, og udover de mange spændende dyr, planter og svampe kan du også opleve en enestående udsigt.

Særligt vigtigt naturområde for biodiversiteten

Skamlingsbanken og Grønninghoved er et af de naturområder i Kolding kommune, hvor biodiversiteten er høj og området er derfor udpeget som et ud af ti områder, der er særligt vigtige for at sikre og bevare biodiversiteten i kommunen.

Ud over Skamlingsbanken og Grønninghoved drejer det sig om Stenderupskovene, Svanemosen, Marielundskoven, Skærsø og Nørremose, Viuf skov med Knivskær mose, Hejls Nor med tilløb, Vester Nebel ådal, Kolding Ådal og Almind Ådal.