Skip til hoved indholdet

Stenderup Nørreskov, Midtskoven og Sønderskoven

Den sorte spætte er også observeret i Stenderupskovene.

Stenderup-skovene danner tilsammen et det største sammenhængende skovområde i Kolding kommune.

Skovene ligger med stejle skrænter ned til Lillebælt og Kolding Fjord, hvor man blandt andet kan opleve op til 500 år gamle egetræer foruden en del områder med gammel bøgeskov. Disse områder med gammel skov er meget artsrige, og her findes en lang række svampe, biller og fugle, som lever i tilknytning til gamle og døde træer.

I Stenderup-skovene findes mange skovenge og moser, hvor du kan opleve en rig flora med flere orkidé-arter, blandt andet tyndakset gøgeurt, som med sine lilla spir lyser op i maj måned. I skovlysningerne kan du være heldig at se den store, orange perlemorssommerfugl kejserkåbe, og i maj måned kan du desuden opleve løvfrøerne kvække fra nogle af de mange vandhuller i området.

Stenderup-skovene ejes af Naturstyrelsen, og her er derfor offentlig adgang.

Særligt vigtigt naturområde for biodiversiteten

Stenderupskovene er et af de naturområder i Kolding kommune, hvor biodiversiteten er høj og området er derfor udpeget som et ud af ti områder, der er særligt vigtige for at sikre og bevare biodiversiteten i kommunen.

Ud over Stenderupskovene drejer det sig om Svanemosen, Skamlingsbanken, Marielundskoven, Skærsø og Nørremose, Viuf skov med Knivskær mose, Hejls Nor med tilløb, Vester Nebel ådal, Kolding Ådal og Almind Ådal.