Skip til hoved indholdet

Kulturmiljø

Landskabets udseende i Kolding Kommune er resultatet af menneskets udnyttelse af naturen gennem årtusinder.

Hver generation har sat sit præg på landskabet og bebyggelsen – tænk blot på de mange gravhøje, der ligger spredt i landskabet.

De seneste generationers præg er naturligvis de mest dominerende. Men går man lidt dybere ned i landskabets historiebog, så vil man hurtigt opdage, at landskabet også rummer levn og fortællinger, der ofte går mange hundrede år tilbage og enkelte endda tusinder af år.

Gennem planlægning, administration og information er der gjort meget for at sikre den mest værdifulde del af vores fælles kulturarv for fremtiden – de mest spændende historier i landskabet.

Kolding Kommune vil fortsat sikre kulturmiljøet som et samspil mellem beskyttelse og information.

Gravhøje er sammen med jord- og stendiger eksempler på gamle kulturminder og de er beskyttet gennem lovgivning.