Skip til hoved indholdet

Proces og tidsplan

Marielundfredninigen er lige nu i gang med en forundersøgelse blandt lodsejere og brugere af skoven. Forundersøgelsen forventes afsluttet i oktober 2022 efter en politisk behandling, hvorefter processen kan fortsætte med udarbejdelse af forslag til fredningsbestemmelser, der indsendes til fredningsnævnet efter igen at være politisk behandlet. Fredningsnævnet forventes at nå frem til en afgørelse inden for to år.

Tidsplan for Marielundfredningen - er skrevet med tekst efter billedet

Forundersøgelse/dialog med lodsejere og interessenter/brugere – 1. oktober 2022 politisk behandlet

Fredningsforslag udarbejdet - 1. oktober 2024 politisk behandling

Proces i Fredningsnævnet – 1. oktober 2026