Skip til hoved indholdet

Natur for alle

Kørestolsbruger sidder og nyder udsigten over vandet, ved et af de mange shelters ved Dybvadbro.
Ved Dybvadbro er det muligt at komme helt tæt på vandet og nyde udsigten hen over tagrørerne.

Alle har stor glæde af at komme ud og opleve naturen med alle sanser. I Kolding Kommune har vi mange spændende naturoplevelser, også for jer med handicap eller særlige behov.

Nedenfor er en oversigt over ruter og udflugtsmål med god tilgængelighed og med information om adgangsforhold, faciliteter, underlag m.m.

 • Bynære ruter 
 • Skove
 • Fjord og strand
 • Shelters og picnic

Rigtig god tur!

Bynære ruter

Fra ådalens våde enge til Marina Syd løber Kolding Å som en livsnerve gennem Kolding midtby. Parallelt løber en fin bred grussti men en række åsteder, der indbyder til at stoppe op, tage et hvil og lytte til vandets klukken, fuglenes kvidren og byens liv.

Stien fra Kolding Lystbådehavn til Syddansk Universitet er knap 1 km. Strækingen er uden stigninger. Stien er med god bredde og belægning. På begge sider af stien er der kantsten, der gør det lettere for svagtseende at følge stiens forløb. Herefter skal flere større veje krydses og stisystemet fortsætter ind mod byen.

Fra Ålegården til Plovfuren (2,5 km) bevæger stien sig længere ud i den åbne natur. På turen er der flere flotte kig ud over ådalen med græssende dyr og åen, der bugter sig igennem engen. Stien er nogle steder mere ujævn og har flere stigninger.

Faciliteter

 • Spændende åsteder. Langs Kolding Å ligger designede Åsteder, der indbyder til leg og ophold

Toiletfaciliteter

Offentlige toiletter ved Kolding lystbådehavn. Ingen handicapegnede toiletter.

Adgang

Parkering ved lystbådehavnen, Vester Ringvej/Ålegården eller Plovfuren.

Mere information om åstederne

Læs mere om åstederne på oplevkolding.dk

 

Parkeringen ved plovfuren
Parkering ved Plovfuren (Åstedet Kikkassen) - bemærk at man skal ud på et lille stykke vej og over åen for at komme ud på stien. Vejen er forholdsvis befærdet og der er ingen fortov. 

 


Åstedet ved parkeringspladsen er udstyret med en bænk under halvtaget samt et periskop der kan kigge under vandet, hvis sigtbarheden tillader det.

 

Plovfuren stiens begyndelse
Stien strækker sig helt ned til Kolding bymidte.

 

Plovfuren kid langs med stien mod vejen
Fra stien kan man være heldig at se heste, køer eller får på de tilstødende marker.

 

Parkering ved Marina Syd
Parkeringsplads ved Marina Syd. Pladsen er stor og der færdes mange i sommerhalvåret.

 

De gamle eksportstalde som i dag fungere som butik, ishus, cafe og andre faciliteter der hører lystbådehavnen til.
Havnebygningerne - de tidligere eksportstalde. Rummer blandt andet havnekontor, butik, ishus, restaurant og toiletter.

 

Toiletter ved lystbådehavnen
Offentlige toiletter, ikke handicapegnede.

 

Sti ind mod byen
Stien der går fra havnebassinet og om mod Kolding Å.

 

Kolding Å, set fra stien ved Marina Syd
På turen langs åen fra Marinaen mod Kolding by kommer man forbi Sortebro, der forbinder sydhavnen med nordhavnen.

 

Åsted
Åstedet 'Spor i naturen'. Her kan du slappe af og observere naturen ind over mosen eller ud over Kolding Lystbådehavn.

 


Adgang til åstedet via rampe eller trappe.

 

Sti fra Marinaen til Kolding by
Stien der går fra Marina Syd til Kolding by.

Oplevelse

Den smukke Marielundsø indbyder til en rundtur, når man besøger Marielundskoven, Koldings bynære skov. Stien er bred og overvejende jævn og flere steder er der bænke til et lille hvil.

I og ved søen er der et rigt fugleliv og på skrænterne vokser mange sjældne svampe. Stien rundt om søen har forbindelse til Troldhedestien, hvis turen skal være lidt længere.

I godt vejr og i weekenderne kan der være mange andre gæster i skoven.

Turen rundt om søen er knap 1,5 km lang.

Faciliteter

 • Flere bænke rundt om søen
 • På udendørsarealerne ved Naturskolen er overdækkede bænke. Adgang her til er via trapper, eller fra modsat retning bred sti med stejl stigning

Toiletfaciliteter 

Nej

Adgang

Parkering ved Naturskolen eller p-plads ved Rædersvej/Marielundvej

Mere information om Marielundsøen

Læs mere om Marielundsøen på oplevkolding.dk

 

 

Indgang til Marielundskoven og ruten rundt om søen
Indgangsporten ved Marielundskoven og starten på ruten rundt om søen.
Der er dog et par parkeringspladser længere fremme ved Naturskolen.

 


Hvor ruten rundt om søen starter eller slutter.

 

Bænk med udsigt over søen
Et godt sted at tage et hvil.

 


På turen rundt om søen findes flere bænke.

 


Til venstre ses stien op til Naturskolen.

 

Stigningen op til Naturskolen
Stien op til Naturskolen er en smule stejl.

 

Broen
Hvis man tager turen rundt om søen på knap 1,5 km støder man på den hyggelige træbro.

Bypark Øst og Legeparken ligger i forlængelse af hinanden parallelt med Ndr. Ringvej. De mange stier med god belægning og ingen særlige stigninger er et dejligt sted at gå en tur.

I Legeparken er der fine legemuligheder for børnene, flotte bede og søen der indbyder til en tur rundt i parken.

I Bypark Øst er det mere den vilde bynatur, der hersker. I begge parker er der flere opholdsmuligheder, der ligger tilbagetrukket fra byparkernes liv og hvor det er muligt at tage sig et hvil og nyde aktiviteterne lidt på afstand.

Faciliteter

 • Bænke langs stien
 • Iskiosk
 • Legeplads
 • Byhave

Toiletfaciliteter

Handicapegnet toilet tæt på parkeringspladsen ved Legeparken. Bemærk at toiletterne er kun åbne i legeparkens åbningstid.

Adgang

Handicapparkering ved Legepaken, Grønningen.

Læs mere om legeparken 

Parkering i krydset Skovvangen/Ndr. Ringvej Der er gangtunnel under vejen, som fører til Legeparken og byparken.

Se på Google hvor parkeringspladen Skovvangen/Ndr. Ringvej ligger

Mere information om Koldingsbyparker

Læs om klimapavillionen i Bypark Øst via oplevkolding.dk 

Læs mere om legeparken via oplevkolding.dk

 

Sti i Legeparken
Sti i Legeparken.

 

Legeplads med sand, gynger og ruchebaner, en del Legeparken
En del af den store legeplads i Legeparken.

 

Handicaptoilet i Legeparken
Handicaptoilettet i Legeparken.

 

Den vilde natur i Bypark Øst
Den vilde natur i Bypark Øst, Klimapavillion og byhaver.

 

Gangtunnel under Ndr. Ringvej fra parkeringspladsen og over til Legeparken
Gangtunnel der går fra parkeringspladsen og under Ndr. Ringvej til Legeparken.
Bemærk kompressoren i kanten af stien, så du kan tanke luft på cykel, kørestol eller barnevogn.

 

Handicapparkering ved Legeparken
Handicapparkering ved Legeparken, Grønningen.

Troldhedestien er en 10 km lang natursti, der tidligere var en del af den gamle jernbanestrækning Troldhedebanen. Stien fører dig igennem et smukt og varieret naturlandskab med åbne områder med græssende dyr, skov og vandløb.

Skoven har et rigt dyreliv og det er ikke usædvanligt at møde rådyr, egern og fasaner. Standser du op og lytter kan du høre spætten banke og fuglene kvidre og måske ravnens hæse skrig fra luften.

Faciliteter

 • På strækningen er der flere steder bænke
 • Ved Skovløberhuset, Bramdrupdam Dam og Dybvadbro Station er der el, vand, luftpumpe og opholdsmuligheder 
 • Puslebord ved Dybvadbro st.

Toiletfaciliteter

Handicapegnet toilet ved Skovløberhuset, Bramdrupdam Dam og Dybvadbro Station.

Adgang

Troldhedestien strækker sig fra Kolding centrum til Ferup. Der er gode parkeringsforhold ved Bramdrupdam dam, Dybvadbro Station og Naturskolen i Marielundskoven

Mere information om Troldhedestien

Læs mere om Troldhedestien på oplevkolding.dk

Læs mere om oplevelser langs Troldhedestien på oplevkolding.dk

 

Kig ud over Marielundsøen
Marielundskoven (Se flere billeder under punktet 'Rundt om Marielundsøen').

 


Skovløberhuset (se flere billeder under puntet 'Skovløberhuset - Skovterrassen på engen'). 

 

Bramdrupdam Dam
Bramdrupdam Dam (se flere billeder under punktet 'Bramdrupdam Dam'). Foto: Steffen Stampe.

 

Shelters ved Dybvadbro
Dybvadbro (se flere billeder under punktet 'Shelters og picnic'). Foto: Steffen Stamp. 

Fjord og strand

I Kolding Kommune er der meget kyststrækning langs fjorden og Lillebælt. Her er to bud på strande med god tilgængelighed.

Fra badebroen ved Lyshøj Fjordbad er der en fantastisk udsigt over Kolding fjord. Herfra kan du følge med i trafikken af store skibe, sejlbåde og kajakker, der sejler ind og ud af fjorden fra Lillebælt.

Der er en smal opkørsel til broen ved omklædningsbygningen og trapper med to trin uden gelænder fra græsset. I bygningen er der adgang til handicaptoilet og en bænk langs væggen med halvtag.
For enden af broen er det muligt at tage et dyb i vandet. Adgang til vandet er via lettere glat rampe med stige.

På det store græsareal ved parkeringspladsen er der en bænk, eller mulighed for at slå sig ned på græsset. Fra bænken kan du på afstand holde øje med de besøgende på badebroen. Særligt om sommeren i godt vejr, er der mange badegæster.

Faciliteter

 • Badebro med svage hældninger
 • Broen er 85 meter lang og 5 meter bred med integreret borde og bænke

Toiletfaciliteter

Handicapegnet toilet

Adgang

Parkeringsplads lige ved badebroen. Busstop tæt ved (Fjordvej/Lyshøj allé).

Mere information

Læs mere om badeanlægget på oplevkolding.dk

 

 

Indgang fra parkeringspladsen og op på terrassen broen som går ud i et med broen
Adgang fra parkeringspladsen og op på terrassen. 

 

Bænk i skyggen
Nyd udsigten i alt slags vejr fra den overdækkede bænk.

 


Badebroen.

 

Borde-bænke på badebroen
Nyd udsigten fra en af de mange bænke på broen.

 

Adgang til vandet
Nedgang til et dyp i bølgen blå. 

 

Svømmebøjen i vandet og udsigten ind mod Kolding
Til venstre for svømmebøjen kan man se ind over Kolding by.

 


Broen kan også nydes lidt på afstand.

 

Parkeringspladsen ved badebroen
Parkeringspladsen ligger tæt på badebroen.

 

Toiletbygningen ved badebroen
Toiletbygningen ved badebroen.

 

Handicaptoilet ved badebroen
Handicaptoilettet.

Binderup Strand er en hyggelig sommerhus-strand med lavt vand og udsigt ud over Naturpark Lillebælt. Et oplagt sted at spise en is.

Der er stor lettilgængelig p-plads tilbagetrukket fra stranden med adgang til toilet samt én parkeringsplads for handicappede lige ved stranden. Her er der adgang til borde-bænke på mindre flisebelægning, en badebro og kørestolsrampe.

Mellem strand og sommerhuse er der en bred grusvej, der giver mulighed for en kortere gåtur langs kysten.

Faciliteter

 • Badebro og kørestolsrampe ned til vandet
 • Café og isbutik
 • Borde-bænke

Toiletfaciliteter

Handicapegnet toilet med smal dør.

Adgang

Gode muligheder for parkering.

Mere information

Læs mere om Binderup Strand på oplevkolding.dk

Stranden
Stranden.

 

Café og isbutik
Café og isbutik.

 

Den brede vej der går mellem strand og sommerhuse
Der er parkering samt en handicapparkering ved stranden.
Den brede vej der går mellem strand og sommerhuse. 

 

Parkering
Parkeringsplads 100 meter fra stranden.

 

Toiletbygning
Toiletbygningen ved Binderup.

Skove

Tag en tur i skoven med picnickurven og grill en pølse ved bålhytten i Drenderup Skov.

Drenderup Skov er en mindre skov ved Ødis med parkeringsplads lige ud til Vamdrupvej. Herfra går en bred skovvej ind i skoven til bålhytten, der ligger 250 meter fra parkeringspladsen. Ved bålhytten, der også kan benyttes til overnatninger, er der adgang til borde og bænke, primitivt toilet og bålplads.

Fra bålhytten bliver skovvejen gradvist smallere og mere ujævn. Der er smal passage ved bommen, for at komme ind i skoven.

Faciliteter

 • Stor parkeringsplads
 • Bålhytte med mulighed for primitiv overnatning
 • Kløv selv brænde

Toiletfaciliteter

Primitivt toilet, ikke handicapvenligt.

Adgang

Vamdrupvej 18-20, 6580 Vamdrup

Mere information

Læs mere om Drenderup Skov på oplevkolding.dk

Læs mere om shelteren og fri teltning i Drenderup Skov på oplevkolding.dk

 

Borde/bænkesæt
Nyd udsigten og den medbragte mad.

 

Shelter i skoven
Shelter i skoven.

 

Brændekløver til fri afbenyttelse ved shelterpladsen
Kløv selv brænde til bålet.

 

Bred skovsti/skovvej
Skovvej/sti.

 

Skovsti
Skovsti.

 

Adgang til skoven fra parkeringspladsen
Adgang til skoven fra parkeringspladsen.

 

Parkeringspladsen ved Drenderup Skov
Parkeringspladsen ved Drenderup Skov.

 

Primitivt toilet i lille trekantet træskur
Primitivt toilet.

Fra den skovklædte Houens Odde får du en vidunderlig udsigt over Kolding Fjord og mulighed for en dejlig gåtur. Den brede grussti fører dig langs skov og strand forbi spejdernes lejrpladser, hytter og shelters. Grusstien har en god belægning og ruten byder på få stigninger.

Ud for spidsen af Houens Odde ligger de to små øer Kidholmene, hvor store kolonier af terner, måger og andefugle holder til.

Fra parkeringspladsen til spejderhytter er der 2,6 km. Houens Odde er ejet af KFUM-spejderne, men alle er velkommen til at færdes på stierne fra kl. 6 om morgenen til solnedgang.

Faciliteter

 • Stor parkeringsplads
 • God bred sti gennem bøge skov og langs Kolding fjord
 • Borde-bænkesæt til picnic

Toiletfaciliteter

Handicapegnet toilet. 50 meter fra parkeringspladsen

Adgang

Stengården Parkeringsplads, Houens Odde 14, 6000 Kolding

Mere information

Læs mere om Houens Odde på Oplevkolding.dk

 

Kørerne græsser tæt på stien
Køerne græsser tæt på grusvejen.

 

Sti i skoven, hvorfra man kan se vandet.
Fra skoven kan man nyde udsigten ud over vandet.

 

Bred skovvej med træer på begge sider
En god lang tur gennem skoven.

 

Bordebænkesæt
Bordebænkesæt på udvalgte steder.

 

Toiletbygning med handicaptoilet og opvaskefaciliteter
Toiletbygning med handicaptoilet.

Shelters og picnic

Friluftsområdet ligger rundt om den gamle stationsbygning Dybvadbro fra Troldhedebanens tid.

Området ligger tæt ved sø og å og tilbyder shelters, madpakkehus og bålsteder.

Området ligger som stoppested på Troldhedestien og ganske nær Ferup Sø (1,5 km)

Faciliteter

 • Stationsbygning med køkken og mødelokaler
 • Madpakkehus og udekøkken
 • Bålsteder
 • Shelters

  Alle faciliteter har god tilgængelighed.

Toiletfaciliteter

Handicaptoilet

Adgang

Stor parkeringsplads ved Egtvedvej 132, 6000 Kolding. Busstoppested eller via Troldhedestien.

Mere information

Læs mere som de forskellige shelters og foretage en eventul booking
Læs mere om området omkring Dybvadbro Station

 

Mand i kørestol sidder og nyder udsigten fra en terrasse tæt på vandet
Det er muligt at komme helt tæt på tagrør og Almind Å.

 

Shelters ved Dybvadbro Station
Shelters ved Dybvadbro Station. Foto: Steffen Stamp.

 

Troldhedestien
Troldhedestien der indbyder til lange ture med god belægning.

 

Parkeringspladsen ved dybvadbro
Parkeringspladsen ved Dybvadbro Station.

 

Handicaptoilet inkl. pusleplads til baby
I stationsbygningen findes handicaptoilet med pusleplads til baby.  

Tag på tur til skovterrassen ved det gamle skovløberhus. Skovterrassen er en platform, der ligger omgivet af skov og med en smuk udsigt ud over engen, hvor køerne græsser i sommerhalvåret. Tilbagetrukket fra Troldhedestien kan du sidde og nyde stilheden og betragte ’trafikken’ på den gamle banesti.

Skovterrassen har rampe med gelænder og kantlister.

Faciliteter

Nær skovterrassen findes:

 • Strømstik
 • Luftpumpe
 • Vand
 • Overdække med bænk og infotavle

Ved Skovløberhuset:

 • Madpakkehus med borde og bænke (der ligger lidt tilbagetrukket ). Adgang hertil er via trappe, eller smal sti med stigning.

Toiletfaciliteter

Handicapegnet toilet.

Adgang

Skovløberhuset. Adgang via Troldhedestien til fods, cykel, kørestol eller el-scooter.
Parkering ved Naturskolen i Marielundskoven (1,5 km). Bramdrupdam dam (2 km).

Mere information om skovløberhuset og skovterrassen

Læs mere om skovløberhuset på oplevkolding.dk

 


Skovløberhuset set fra skovterrassen. 

 


Skovterrassen hvorfra køerne kan iagttages i sommerhalvåret.

 

To personer tager et hvil på den indbyggede bæk på skovterrassen.
Skovterrassen indbyder til et hvil på bænken.

 

Toiletbygning
Toiletbygningen er handicapegnet - adgang via rampe.

 

Handicapegnet toilet
Handicapegnet toilet.

Bramdrupdam Dam er et grønt åndehul i bydelen Bramdrupdam nord for Kolding centrum. Området er lettilgængeligt med en fin grussti rundt om søen.

Ved søen er der klatreland og hængekøjer til de helt små, et dejligt opholdsplateau med let adgang helt ned til søens vand samt flere bænke.

Området er et stoppested på Troldhedestien og med let adgang til at fortsætte mod Marielundskoven/ Skovløberhuset eller Dybvadbro Station og Ferup Sø

Faciliteter

 • Overdække med bænke
 • Infotavle
 • El
 • Luftpumpe
 • Vand

Toiletfaciliteter

Handicapegnet toilet.

Adgang

Damstien 3, 6000 Kolding

Mere information om Bramdrupdam Dam

Lære mere om Bramdrupdam Dam på oplevkolding.dk

 

Familie har taget ophold ved Bramdrupdam Dam
Et åndehul der frister til leg og afslapning. Foto: Steffen Stampe.

Har du input til siden?