Skip til hoved indholdet

Bliv en del af fællesskabet

Skovløberhusets Kolaug står sammen med køerne på marken, i baggrunden kan Skovløberhuset anes.
Skovløberhusets Kolaug. Mange mennesker oplever en stor glæde ved at være sammen med dyr.

Troldhedestien er et projekt vi skaber sammen. Mennesker med interesse for Troldhedestien, håber vi vil engagere sig i projektet og være med til at skabe mødesteder og oplevelser for alle.
Vi ønsker at understøtte samarbejdet mellem borgere og organisationer i kommunen og allerede igangværende aktiviteter langs banen. Et eksempel på det er Skov og naturgruppen i organisationen Nordhøj, som står for en del af den grønne drift langs Troldhedestien, og derudover tilbyder de børnehaver i Kolding Kommune gratis naturvejledning.

Skov og naturgruppen fra organisationen Nordhøj foreviget foran Dybvadbro

Skov og naturgruppen i organisationen Nordhøj står for grøndrift langs Troldhedestien, hvilket giver ejerskab og skaber selvværd hos den enkle.

Se de to fim der er lavet af Kim Rosenstand, som har været frivillig i projektet. Kim fulgte Skovgruppen i efteråret 2020.

Filmen Fællesskab 1:2

 

Filmen Fællesskab 2:2

 

Et andet eksempel er Skovløberhusets Kolaug, hvor frivillige tilser kvæget der afgræsser engene, samtidig med at de er en del af fællesskabet, får naturoplevelser og står forrest i køen til at købe godt kød.

Vil du være med?

Vi arbejder stadig på at udvikle ideer og koncepter for projektet og vil gerne være med til at fremme og facilitere aktiviteter som:

  • Afholdelse af events og arrangementer på stien og ved de tre stationer. Det kan være en gåtur, fællesspisning, et fiskearrangement eller andet.
  • Formidling af interessante steder på ruten, som har en særlig natur- og/eller kulturhistorisk betydning.
  • Forskellige praktiske opgaver. Det kan for eksempel være i form af en frivilligforening som hjælper til ved arrangementer med kaffe og andre praktiske opgaver.
    Ideer som opstår undervejs hvor naturoplevelser og fællesskabet sættes i spil.

Vi håber at involvere mange forskellige brugere - både enkeltpersoner, organisationer og foreninger. Hvis du gerne vil vide mere, har en god ide eller ønsker at være med som frivillig, så send en mail til projektkoordinator Karen Tønning, katon@kolding.dk

Vision

Visionen er, at borgere med forskellige baggrund og forudsætninger i stigende grad mødes. At mødet i det fri vil skabe nye fællesskaber, styrke social inklusion, sociale relationer og selvværd for mennesker i området langs Troldhedestien.

Mere info

Du kan læse mere om Troldhedestien og de mange tilbud på OplevKolding

Folder om Marielundskoven2.52 MB

Kort over Troldhedestien