Skip til hoved indholdet

Projektinformation om Troldhedestien


Skovløberhuset

På denne side finder du mere detaljeret projektinfo om Troldhedestien – mødesteder og oplevelser for alle. Her kan du bl.a. læse om tidsplan, organisation og økonomi.

Tidsplan

Ved Dybvadbro Station, Bramdrupdam Dam og Skovløberhuset er de fysiske faciliteter i fuld gang med at blive etableret og forventes færdige i foråret 2021.

Sideløbende vil der blive arbejdet med mindre projekter på stien i tæt dialog med involverede organisationer og borgere. Det kan for eksempel være aktiviteter og arrangementer, test af ideer og skabelse af fællesskaber på Troldhedestien. For tiden udvikles en naturguideuddannelsen til borgere med særlige behov, hvor de første naturguider på Troldhedestien forventes uddannet i løbet af foråret 2021.

Økonomi

Projektet er finansieret med støtte fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet samt Kolding Kommune:
Realdania: 3,3 mio. kr. (efter fratrukket fondsmoms)
Lokale- og anlægsfonden: 4 mio. kr.
Friluftsrådet: 350.000 kr.
Kolding Kommune: 4 mio. kr.
Projektets anlægsfase koster 11,650 mio. kr. at etablere i sin nuværende form.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Realdania, Lokale- og Anlægsfonden samt Kolding Kommune. Samarbejdet er indgået med programmet Collective Impact, Rummelighed for alle, og projektet vil derfor arbejde indenfor Collective Impacts vision om at skabe løsninger, der styrker inklusion og sociale relationer.

Projektet understøtter flere af Kolding Kommunes overordnede strategier, blandt andet Selvværdsstrategien, Outdoorstrategien og Tilgængelighedsstrategien.

Styregruppe (Kolding Kommune)

  • Jakob Weber, Miljøchef, By- og Udviklingsforvaltningen
  • Inger Birkebæk Madsen, Afdelingschef, Natur og Vand
  • Bettina Brøndsted, Social- og Handicapchef, Senior- og Socialforvaltningen

Projektledelse og koordinering (Kolding Kommune)

  • Mads Mathias Kyed, Projektleder, Socialforvaltningen
  • Karen Tønning, Projektkoordinator, Socialforvaltningen


Rådgivere

  • Arkitekter, LYTT Urban & Landscape Architecture
  • Mette Margrethe Elf, Realdania
  • Jakob Færch og Jens Øyås Møller, Lokale- og Anlægsfonden
  • Lab for social inklusion, Designskolen Kolding