Skip til hoved indholdet

En kampagne om Dalby Møllebæk

Det er så let at tømme spanden med beskidt vand ud i kloakristen langs vejen, når man har renset sine malerpensler eller vasket vinduer. Men det er en rigtig dårlig ide, for vandet i dette område løber direkte ud i Dalby Møllebæk og skader dyrelivet.

Desværre konstateres det med jævne mellemrum, at fisk eller smådyr i Dalby Møllebæk lider skade på grund af udledninger af forurenende stoffer. Det kan ske som følge af uheld, hvor der f.eks. spildes olie eller kemikalier på befæstede arealer på en virksomhed, hvor der er regnvandsafløb til vandløb. Det kan også ske på grund af manglende viden om, hvordan vandet løber i kloak- og regnvandssystemerne.

Mange tror, at vandet ender på renseanlægget, men i dag leder de fleste regnvandsriste vandet direkte ud i vandløbet, og her gør maling, olie, sæbevand og kemikalierester stor skade.

Derfor laver vi nu et projekt "hjælp fisken" for at se, om vi kan standse udledning af miljøskadelige stoffer fra boligområder og virksomheder.

Ved hovedparten af de godt 1.100 regnvandsriste, som fører ud i Dalby Møllebæk, bliver der sat mærkater på vejens riste med opfordringen "Hjælp fisken", og grundejerne får information i postkassen. Der er også lavet en sjov, lille tegnefilm med gode råd.

På Brændkjær Skole og Dalby Skole vil klasser følge projektet, og børnene vil lære, hvad der sker, når der bliver ledt kemikalieholdigt vand ud i regnvandskloakken.

Alle virksomheder i området får besøg for at forebygge aktiviteter med risiko for udledninger, der kan koste virksomhederne dyrt i både penge og image.

Dalby Møllebæk er kendt som et af kommunens allerbedste bynære vandløb, hvor der burde være et mylder af liv. Men desværre oplever vi ofte, at dyrelivet igen og igen bliver alvorligt skadet på grund af udledninger via regnvandsristen.

I løbet af det næste halve år vil Kolding Kommune holde ekstra øje med livet i Dalby Møllebæk for at se, om kampagnen har nogen effekt. Herefter vil der blive taget stilling til, om projektet skal udvides til resten af kommunen.

I en stor del af kommunen ledes regnvand direkte ud i vandløb via regnvandsristene, men der findes også en del ældre kloakker, hvor både regnvand, og det man hælder i kloakristen langs vejen, ender på renseanlægget.

Man kan ikke umiddelbart se på en kloakrist, hvor indholdet bliver ledt hen. Derfor anbefaler vi alle at følge nedenstående råd. Så er man i alt fald på den sikre side, hvis man vil hjælpe fisken og beskytte miljøet.

  • Regnvandsristen langs vejen er kun til regnvand – og vand uden kemikalier
  • Sæbevand skal skylles ud i toilettet eller vasken
  • Maling, olie og kemikalierester skal afleveres på genbrugspladsen