Skip til hoved indholdet

Virksomheders udendørs aktiviteter

Mange typer oplag af væsker kan udgøre en risiko for udslip.

Fokus på udendørs aktiviteter 

Hvad skal virksomheder være opmærksomme på.
I de fleste nyere erhvervsområder er spildevandet separeret - dvs. der findes to rørsystemer; et til regnvand og et til spildevand.

Det til regnvand løber direkte ud til vandmiljøet og fra Industri Syd er der to regnvandsbassiner hvor sand kan udfældes. Det til spildevand ledes først til renseanlæg hvor vandet gennemgår en rensning inden det ledes ud til å eller hav.

Udendørs aktiviteter

Som virksomhed er det vigtigt, at de aktiviteter der kan give spildevand foregår på et areal der er tilsluttet spildevandsledningen. Det gælder al form for vask med sæbe eller lign, men også vask af biler hvor der kan afskylles olierester.

Oplag af kemikalier kan også udgøre en risiko ved spild eller udslip. De bør enten flyttes væk fra regnvandsriste eller stå på et areal med fald væk fra regnvandsriste således at evt. spild kan opsamles.

Følgende spørgsmål kan være relevante for virksomheder. Måske giver det anledning til, at rutiner eller indretning skal ændres:

  • Foregår der udendørs opbevaring/håndtering af kemikalier?

  • Foregår der udendørs vask/vaskeplads?

  • Er der væsentlige pletter på belægninger/ jord?

  • Er der procedure for spild og er der afspærringsmateriel?

  • Er belægningen OK?

  • Foretages der bejdsning (metalvirksomheder)?

  • Kan regnvandsriste forveksles med kloak?

  • Er der basis for, at virksomheden

Virksomheder kan ubevidst bidrage med miljøfremmede stoffer, der ledes til nærmeste vandløb.