Skip til hoved indholdet

Vådområdeprojekter

Kolding Kommune etablerer en række nye vådområder som et led i realiseringen af EU´s vandplaner.

Formålet med at etablere vådområder er at reducere landbrugets kvælstof- og fosforudledning til havmiljøet.

Kolding Kommunes vådområder er beskrevet i et storymap, som viser nedenstående vådområder, der er i gang, planlagte og færdige i Kolding Kommune.

Projekter som er i gang i Kolding Kommune:

 • Kurkmose, Kurkdam Å
 • Fiskebæk Kær
 • Bønstrup
 • Tågerup Enge
 • Bastrup Mose

Projekter som er planlagte i Kolding Kommune:

 • Hejls Bæk
 • Istok Mose
 • Vindemosen
 • Donsrod å
 • Hjarup Bæk

Projekter som er færdige i Kolding Kommune:

 • Birkemosen
 • Apotekerengen
 • Hjarup Bæk
 • Solkær Enge

Under hvert projekt kan du finde kontaktoplysninger på de medarbejdere, som er projektledere for de enkelte områder.

Projekterne støttes af:

 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling afLanddistrikterne
 • Landdistriktsprogrammet