Skip til hoved indholdet

Corona-pulje til forsamlingshuse i landsbyerne - anden ansøgningsrunde

Ødis Forsamlingshus
14 forsamlingshuse i Kolding kommune kan søge om støtte i en nyoprettet coronapulje.

Lokaldemokratiudvalget i Kolding Kommune besluttede på udvalgsmødet den 2. juni 2021 helt ekstraordinært at etablere en corona-pulje på 100.000 kroner, som efter ansøgning kan bruges til at hjælpe nødlidende forsamlingshuse i landsbyerne.

By- og Udviklingsforvaltningen har derfor efter bemyndigelse fra udvalget udarbejdet nogle kriterier, som forsamlingshusene skal opfylde for at kunne opnå støtte.

Det er således kun forsamlingshusene i Kolding kommunes landsbyer, der kan ansøge.

Den første ansøgningsrunde er afholdt og 3 forsamlingshuse søgte og fik økonomisk støtte.

De nødlidende forsamlingshuse, der fik støtte i første ansøgningsrunde kan ikke komme i betragtning denne gang.

Der kan igen ansøges elektronisk i perioden fra den 23. august 2021 til 12. september 2021 kl. 24.00 ved at anvende nedenstående link til ansøgningsskemaet.

Alle indkomne ansøgninger vil blive vurderet samlet og evt. udbetaling vil kunne ske i slutningen af september 2021.

 

Ansøgningskriterier

  • Tilskud gives til forsamlingshuse i Kolding kommunes 20 landsbyer.
  • Tilskud gives til forsamlingshuse, der har haft en væsentlig indtægtsnedgang, som følge af Covid-19 og som derfor er nødlidende i forhold til at kunne afholde forsamlingshusets faste udgifter.
  • Tilskud gives på betingelse af at forsamlingshuset i 2. halvår af 2021 afholder et antal åbne arrangementer. Der skal afholdes et åbnet arrangement pr. 5000 støtte kroner. Ved de åbne arrangementer kan der opkræves entre.
  • Der kan højst ansøges om 20.000 kroner.

Kolding kommune vil ved årets udgang følge op på afholdelses af de åbne arrangementer.

I forbindelse med ansøgningen skal der medsendes regnskab fra 2020 og evt. dokumentation for særlige økonomiske forhold vedrørende 2021.

I forbindelse med ansøgningen skal det ligeledes oplyses om, der er opnået støtte fra andre lokale eller nationale puljer eller fonde eller på anden måde skaffet kapital til forsamlingshusets drift.

Spørgsmål i forbindelse med ansøgningerne mv kan rettes til landsbykoordinator Anne Birgitte Hallas, tlf. 79 79 05 50 eller på mail ahall@kolding.dk