Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Landzonetilladelser

Hvis din ejendom ligger i landzone, kan det være nødvendigt med en landzonetilladelse.

Landzoneadministration

Hvis din ejendom ligger i landzone, skal du have landzonetilladelse til:

  • udstykning
  • byggeri
  • ændret anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer.

 

Planlovens § 36 indeholder dog en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse. Disse omhandler primært driftsmæssigt begrundede udstykninger og byggeri i forbindelse med landbrug, skovbrug og fiskeri.

Planlovens opdeling af Danmark i byzone, sommerhusområder og landzone - med særlige regler for byggeri i landzonen - er en af hjørnestenene i beskyttelsen af det åbne land. Målet er at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse og i landzone har jordbrugserhvervene en fortrinsstilling. Gennem zoneinddelingen skabes en klar grænse mellem by og det åbne land, der sikres rekreative og værdifulde landskaber, og jordbrugserhvervene får gode produktionsmuligheder.

Mere om:

Natur- og Miljøklagenævnet:

Tips:

  • Sådan finder du ud af om din ejendom ligger i by- eller landzone : www.ois.dk eller via kort
  • Søg om landzonetilladelse før du søger byggetilladelse.
  • Vedlæg kort og tegninger samt begrundelse.

Landzonetilladelser for 2020/2021

se linket til landzonetilladelser på Plandata

Klik på fanebladet Andre Plantemaer(zoner, beskyttelseslinjer m.fl)

Uge 2 2021

Landzonetilladelse for Møllgegade 32, Lunderskov

Uge 1 2021

Landzonetilladelse for Kær Møllevej 19, Christiansfeld

Uge 52

Matr. nr. 400 Stepping Ejerlav, Stepping

Landzonetilladelsen for Gl. Skartved 26, Bjert

Landzonetilladelse for Vejstruprød Landevej 12, Sjølund

Uge 51

Landzonetilladelse for Dalbyvej 84

Landzonetilladelse for Frydenborgvej 30,Sdr. Stenderup

Uge 49

Landzonetilladelse for Gåskær Tværvej 3, Vamdrup

Uge 48

Landzonetilladelse for Engvej 5, Lunderskov

Uge 46

Landzonetilladelse for Holbergsvej 50, Kolding

Haderslevvej 25C, Christiansfeld

Uge 45

Landzonetilladelse for Risbøge 15, Lunderskov

Uge 43

Landzonetilladelse for Harager 17, Lunderskov

Uge 41

Landzonetilladelse for Hylkedalvej 45A og 45B, Kolding

Landzonetilladelse for Busholmvej 92, Kolding

Uge 40

Landzonetilladelse for Hustedvej 30, Jordrup

Landzonetilladelse for Pottehusevej 7 Vamdrup

Landzonetilladelse for matr.nr. 10e Almind By. Almind

Landzonetilladelse for Møsvråvej 2, Almind

Landzonetilladelse for Horskærvej 12, Vamdrup

Uge 39

Landzonetilladelse for Vejstruprød Landevej 6, 6093 Sjølund

Landzonetilladelse for Østerbygårdsvej 5, Vamdrup

Landzonetilladelse for Rodsellevej 20 Christiansfeld

Landzonetilladelse for Hjerndrupvej 36, Christiansfeld

Uge 38

Landzonetilladelse for Gåskærvej 4, Vamdrup

Landzonetilladelse for Lufthavnsvej 3, Vamdrup

Uge 37

Landzonetilladelse for Fynslundvej 1, Kolding

Landzonetilladelse for Nagbølvej 29, Lunderskov

Landzonetilladelse for Tingskovhedevej 21, Christiansfeld

Uge 36

Landzonetilladelse for Torning_Møllevej_25_Christiansf

fandzonetilladelse for Nagbølvej 31, Lunderskov

Uge 35

Landzonetilladelse for Lufthavnsvej 7A, Vamdrup

Landzonetilladelse for Fløjbjergvej 70 Vamdrup

Landzonetilladelse for Nagbølvej 78 og Nagbølvej 84, Lunderskov

Uge 34

Landzonetilladelse for Farrisvej 31, Vamdrup

Landzonetilladelse for Østerløkke 1B, Bjert

Landzonetilladelse for Storgaden 39, Viuf

Uge 33

Landzonetilladelse for Vyffs Vej 24, Kolding

Landzonetilladelse for Aller Møllevej 18, Christiansfeld

Landzonetilladelse for gyldebeholder på matr. 5e Sdr. Vilstrup by, Sdr. Vilstrup

Uge 29

Landzonetilladelse for Vranderupvej 118, Kolding

Landzonetilladelse for Finksvej 5, Christiansfeld

Uge 28

Landzonetilladelse Finksvej 5, Christiansfeld

Landzonetilladelse for Gl. Ødisvej 4, Vamdrup

Landzonetilladelse for Marievænget 24, Lunderskov

Landzonetilladelse for Svanemosevej 16, Vamdrup

 

Uge 27

Landzonetilladelse for Havkrogen 5, Jordrup

Landzonetilladelse for matr.nr. 14ba, Vonsild By

Landzonetilladelse for Uhre_Skovvej_22_6064_Jordrup.

Uge 26

Landzonetilladelse til Skovrup Nørrevej 14, Christiansfeld

Landzonetilladelse til Sparkærvej 32, Egtved

Landzonetilladelse for Nagbølvej 50, Lunderskov

Uge 24

Landzonetilladelse for Kirkevej 2, Vamdrup

Uge 23

Landzonetilladelse for Eltangvej 27, Kolding

Landzonetilladelse for Nyskovvej 1, Vamdrup

Landzonetilladelse for Gelballevej 104, Lunderskov

Uge 22

Landzonetilladelse Møsvråvej 15, Almind

Landzonetilladelse for Nørremarksvej 11, Jordrup

Uge 21

Landzonetilladelse for Vestervig 110, Viuf

Landzonetilladelse for Drenderupvej 20, Vamdrup

Landzonetilladelse for Gl. Skartved 34, Sdr. Bjert

Uge 20

Landzonetilladelse for Vranderupvej 33, Kolding

Landzonetilladelse for Moshusevej 31, Sdr. Stenderup

Uge 19

Landzonetilladelse for Fløjbjergvej 68, Vamdrup

Landzonetilladelse for Viuf Stationsvej 32, Viuf

Landzonetilladelse for Plovfuren 7, Kolding

Uge 18

Landzonetilladelse for Koldingvej 67, Christiansfeld

Uge 17

Landzonetilladelse for Koldingvej 90, Egtved

Landzonetilladelse for Hovedvejen 250, Viuf

Uge 14

Landzonetilladelse for Ryttervej 18, Christiansfeld

Uge 13

Landzonetilladelse Møsvråvej 2, Almind

Landzonetilladelse Fynslundvej 52, Jordrup

Landzonetilladelse for Langforte 122, Christiansfeld

Landzonetilladelse for Kirkebyen 1, Lunderskov

Uge 12

Landzonetilladelse for Møsvråvej 22, Almind

Landzonetilladelse for Vejstruprødvej 33, Sjølund

Landzonetilladelse for Hjarup Byvej 21,Vamdrup

Uge 10

Landzonetilladelse for Langforte 122, Christiansfeld

Landzonetilladelse for Gl. Ødisvej 2, Vamdrup

Landzonetilladelse for Nørreskovvej 6, Christiansfeld

Uge 9

Landzonetilladelse for Aalryvej 10, Bjert

Landzonetilladelse for Parcelvej 7, Lunderskov

Landzonetilladelse for Dons Byvej 41, Almind

Uge 6

Landzonetilladelse for Skamlingvejen 137, Sjølund

Uge 4 -2020

Landzonetilladelse for Stubbum Landevej 60, Christiansfeld

Landzonetilladelse for Sønderbyvej 13, Bjert

Uge 3 - 2020

Landzonetilladelse for Vejstruprødvej 32, Sjølund

Landzonetilladelse for Hørregårdvej 4, Christiansfeld

Uge 2- 2020

Landzonetilladelse for Koldingvej 12E, Vamdrup